NRK Meny
Normal

ADHD kommer med genene

Har du et barn med ADHD, har du kanskje de samme symptomene selv. Ny forskning viser at mange har arvet diagnosen.

Ritalin-tabletter

Det finnes ingen kur mot ADHD, men medisiner, som disse Ritalintablettene, og adferdsterapi kan redusere symptomene.

Foto: Creative Commons (Flickr) - Steve Roman

En ny studie fra universitetet i Cardiff, viser at oppførselen til barn med ADHD kan forklares med forskjeller i hjernen, og ikke foreldrenes ferdigheter eller barnets kosthold, skriver Sky News.

Dobbelt så vanlig

Forskerteamet fant eksempler på små segmenter av DNA som var kopiert eller manglet.

Disse forholdsvis sjeldne variantene var dobbelt så vanlig hos barn med ADHD, enn hos barn uten denne diagnosen.

Forskerne fant også overlapp mellom de berørte delene av DNA, og de delene som er forbundet med autisme og schizofreni.

Den tydeligste overlappingen ble funnet på et bestemt område på kromosom 16, som tidligere har vært koblet tik schizofreni og andre psykiske lidelser.

- Det at de har funnet genetiske forandringer som er spesielt for en diagnose er spennende, men funnet gjelder en gruppe av barn som har ADHD, ikke alle. Gentypen til barna ser man ligger nært opp til andre tilstander som autisme og schizofreni. Det sier noe om gruppen de har sett på, hvor ett av seks barn med ADHD hadde en kopitallsvariasjonen mens det kun var hvert 13 barn i kontrollgruppen som hadde kopitallsvariasjon, sier Knut Bronder, rådgiver for Nasjonalt Kompetansesenter for ADHD, TS og Narkolepsi, til NRK.no.

Les også:

Manglet direkte bevis

ADHD-medisin Ritalin

ADHD-medisinen Ritalin

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Tidligere har man manglet direkte bevis på at ADHD var genetisk, selv om barn med sykdommen statistisk sett ofte har foreldre med samme tilstand.

- Det vi vet om ADHD i dag, er at om lag 75 prosent av tilfellene er genetisk bestemt, sier Tor Eikeland, generalsekretær i ADHD Norge, til NRK.no.

Han forklarer videre at man regner med at mellom to og fem prosent av barn og unge i Norge har ADHD i dag. Selv om du scorer høyt på utredningstester, får du ikke diagnosen med mindre det er et problem for deg i dagliglivet på minst to arenaer. Når det gjelder barn kan dette for eksempel gjelde på skolen og i hjemmet.

- Vi håper at disse funnene vil hjelpe til å overvinne stigmatiseringen rundt ADHD. Altfor ofte blir denne lidelsen forbundet med dårlige foreldre eller dårlig kosthold. Nå kan vi trygt si at ADHD er en genetisk sykdom, og at hjernen til barn med denne tilstanden utvikler seg forskjellig fra andre barns hjerner, sier Anita Thapar fra Institutt for Psychological Medicine ande Nevrologi, til Sky News.

- Det er spennende forskning, og Anita Thapar er kjent for å gjøre godt arbeid. Det er hyggelig at det kommer nye forskningsfunn. Det er en spennende utvikling at man får muligheten til å forstå hvorfor enkelte får autisme eller ADHD, mener Knut Bronder.

Les også:

Noen vokser det av seg

Det finnes ingen kur mot ADHD, men medisiner og adferdsterapi kan redusere symptomene.

- Man vokser ikke av seg ADHD, men det kan være at noen ikke lenger oppfyller kriteriene for ADHD fordi de klarer å takle hverdagen når de blir større. Dette gjelder absolutt ikke alle, mange har diagnosen med seg hele livet, understreker Eikeland.

Forskerne ved universitetet i Cardiff har utført mer enn 1000 kontrollprøver på genene til 366 barn med ADHD-diagnosen. De søkte etter variasjoner i deres genetiske sammensetning.

- Dette er en stor undersøkelse gjort av kjente forskere som har sett på en stor gruppe engelske og islandske barn, avslutter Knut Bronder.

Les også: - ADHD-jenter glemmes

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.