Hopp til innhold

"Alle" har muggsoppgift i kroppen

Hos så godt som alle deltakerne i en norsk undersøkelse er det funnet muggsoppgift i urinen. Kilden er brød og andre kornprodukter.

Smaktestet brød

I norsk kosthold er brødmat en av de største kildene for muggsoppgiften DON.

Foto: Tobias Sakrisvold Martinsen

Nesten alle i en gruppe på 250 nordmenn har muggsoppgift i urinen som kommer fra inntak av kornprodukter. Konsentrasjonen er høyest hos små barn, viser en internasjonal studie som sammenligner forekomsten av giftstoffet hos mennesker i Norge, Storbritannia og Italia.

Gunnar Sundstøl Eriksen, forsker, Veterinærinstituttet

Gunnar Sundstøl Eriksen på Veterinærinstituttet har undersøkt urinen til 250 nordmenn. Hos alle unntatt tre ble det funnet giftstoff fra muggsopp.

Foto: Petter Nielsen / NRK

For to år siden fastslo Vitenskapskomiteen for mattrygghet at det blir stadig mer av muggsoppgiften deoksynivalenol (DON) i korn, og at situasjonen er spesielt bekymringsfull for barn som spiser mye brød og grøt.

Det utelukkes ikke at langvarig inntak av giften kan være helsefarlig.

Etter denne risikovurderingen har forskere for første gang i Norge undersøkt hvor mye av stoffet folk faktisk har i kroppen. I gruppa på 250 personer viste det seg at bare tre ikke hadde DON i urinen.

– Når man spiser produkter med DON, kommer 70 prosent av stoffet ut i urinen dagen etter, sier Gunnar Sundstøl Eriksen til NRK.no. Han er en av forskerne ved Veterinærinstituttet som har gjennomført studien sammen med Folkehelseinstituttet.

– Hvor det blir av resten, vet vi foreløpig mindre om. Noe havner kanskje i avføringen, eller blir muligens omdannet til andre stoffer i kroppen, sier han.

Les også:

Nye grenseverdier?

EUs vitenskapelige komite for mattrygghet skal nå bruke de norske urinmålingene til å prøve å beregne hvor mye DON det var i maten forsøkspersonene spiste.

I denne risikovurderingen kan det bli aktuelt å gi nye råd om hvor mye av muggsoppgiften vi trygt kan spise uten at det er skadelig.

– Er funnene alarmerende?

– Det er for tidlig å si. Men en fransk studie har påvist betennelsesreaksjoner i hjernen og andre organer hos mus som hver dag i én måned ble gitt like mye DON som norske toåringer får i seg. Foreløpig er dette bare indikasjoner som må undersøkes nærmere før man kan si noe sikkert om betydningen for menneskers helse, sier Eriksen.

Studien viser at jo yngre man er, jo mer DON kan påvises i urinen. Forklaringen er at barn spiser mer mat enn voksne i forhold til kroppsvekten.

– Hvis studien også hadde omfattet barn helt ned til toårsalderen, hadde konsentrasjonen av DON sannsynligvis vært enda høyere, sier Gunnar Sundstøl Eriksen.

– Mange ubesvarte spørsmål

Muggsoppgift i urin

– Studien bekrefter det man har vært bekymret for. Men det er foreløpig vanskelig å si om mengden DON som er funnet i urin innebærer noen helsefare, sier seniorrådgiver An-Katrin Eikefjord i Mattilsynet til NRK.no.

Hun forteller at klima og kornsorter er blant faktorene som påvirker forekomsten av DON. Og at individuelle forhold kan ha betydning for påvirkningen i menneskekroppen.

– Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål forbundet med inntak av muggsoppgifter. Men for å være på den sikre siden har vi ganske lave grenseverdier, ikke minst for barnemat, sier hun.