– Solskinn kan dempe astmaplager

D-vitaminer fra solskinn kan lindre symptomene av astma, mener britiske forskere. De har funnet ut at vitaminene demper hyperaktivitet i immunsystemet hos astmapasienter.

Plutselig sommer

Forskningsresultatene kan ha spesielt stor betydning hvis man har astma som er vanskelig å behandle. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Alf Ove Hansen

Solstråler gjør at menneskekroppen produserer D-vitamin, noe som blant annet påvirker immunsystemets produksjon av stoffet interleukin-17.

Kroppen bruker dette signalstoffet for å bekjempe infeksjoner, men stoffet kan også gi problemer hvis man har for mye av det. Ekspertene tror at overproduksjon av interleukin-17 har sammenheng med astma.

En gruppe britiske forskere mener nå at solens D-vitaminer demper kroppens produksjon av dette stoffet. Funnene kan få ekstra stor betydning for pasienter med astma som er vanskelig å behandle.

Har ikke fått behandling

Kai-Håkon Carlsen

Interessant, sier professor Kai Håkon Carlsen om de nye forskningsfunnene.

Foto: Privat

Forskerne ved King's College Hospital i London har sammenlignet blodprøvene hos en gruppe friske personer med prøver fra 18 pasienter med såkalt steroid-resistent astma, samt en tredje gruppe med 10 pasienter med astma som lar seg behandle med kortisoner.

– Dette er altså en eksperimentell studie. Undersøkelsen omfatter blodprøver, men pasientene har ikke gjennomgått behandling, sier Kai Håkon Carlsen, professor i barnesykdommer ved Oslo universitetssykehus.

– Det kreves med andre ord mer forskning for å få bekreftet hypotesene. Men resultatene er interessante, sier han til NRK.no.

Carlsen viser til tidligere undersøkelser som bekrefter sammenhengen mellom astma og mangel på D-vitamin.

– Det nye er at man nå har påvist at vitaminet kan hemme overproduksjon av interleukin-17. Dette er spesielt interessant, ettersom det ser ut til at det kan ha effekt på pasienter med astma som vanskelig lar seg behandle med medisiner, sier han.

– Reduserte doser

De britiske forskerne tror at behandling med vitamin D gjør at såkalt steroid-resistente pasienter responderer bedre på medisinene de tar.

– Vi tror også at astmaen kan holdes i sjakk med reduserte medisindoser, sier professor Catherine Hawrylowicz til BBC.

Resultatene er nylig publisert i fagtidsskriftet Journal of Allergy and Clinical Immunology

Forskergruppen ved King's College Hospital er nå i gang med en klinisk studie som skal etterprøve om behandling med D-vitamin faktisk gir mindre symptomer.

Denne nye studien omfatter pasienter med syv ganger mer interleukin-17 enn andre astmapasienter. Hos dem har medisiner med kortison begrenset effekt.

Malayka Rahman i det britiske astmaforbundet mener at forskningsresultatene også kan få stor betydning for de mange pasientene som bekymrer seg for bivirkninger av astmamedisinene.

– Dersom det kan påvises at D-vitamin gjør at medisinmengden kan reduseres, vil det endre folks dagligliv, sier hun.

– Få bivirkninger

Kai Håkon Carlsen bekrefter at mange pasienter med astma bekymrer seg for eventuelle bivirkninger.

– Men stort sett er det ingen grunn til det. Bivirkningene er få. Men mange slurver med inntaket av medisin, og får dermed større plager av sykdommen. Det er en av grunnene til at tilførsel av D-vitamin er gunstig, sier han.

– Den nye undersøkelsen bekrefter at det er all mulig grunn for pasienter med astma til å sjekke kroppens inntak av D-vitamin. Det skal bare en blodprøve til, sier Kai Håkon Carlsen.

Men han legger til at de som har astma ikke bør utsette seg for overdreven solstråling.

– Man må for all del ikke bli brent. Det er vanlig fornuftig omgang med sol som er gunstig, supplert med inntak av fisk og av tran i den mørke årstiden, sier han.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)