NRK Meny
Normal

– Snus øker risikoen for alkoholisme

Folk som snuser har dobbelt så høy risiko for bli avhengige av alkohol, viser en svensk undersøkelse. Norsk ekspert er avventende til studien.

Snus og øl

I en svensk studie fikk åtte prosent av middelaldrende snusere problemer med alkohol, mot 'bare' tre prosent av ikke-snuserne.

Foto: Caroline Drefvelin / NRK

For første gang viser forskning en markert økning i risikoen for alkoholisme hos middelaldrende som bruker snus, sammenlignet med folk som ikke snuser.

21.000 personer i Västerbotten nord i Sverige har deltatt i en omfattende helseundersøkelse i regi av universitetet i Umeå.

Hver fjerde mann og fire prosent av kvinnene snuste da undersøkelsen startet.

10 år senere ble 75 prosent av deltakerne undersøkt på nytt. Da viste det seg at knapt åtte prosent av snuserne var blitt alkoholikere, mens "bare" tre prosent av ikke-snuserne var i samme situasjon.

Blant de alkoholavhengige var andelen menn noe høyere enn kvinner. Deltakerne var i aldersgruppa 40 til 60 år.

En av de svenske forskerne, Margareta Norberg, sier til svt at resultatet ikke ser ut til å være påvirket av røykevaner, utdannelse, inntekt og sivilstatus. Studien omfatter også levevaner og problematikk knyttet til alkoholforbruk.

Undersøkelsen viser at risikoen for alkoholisme økte i takt med antall doser snus per uke både blant kvinner og menn.

Les også:

En annen årsak?

Tord Finne Vedøy

SIRUS-forsker Tord Finne Vedøy tror det er bakenforliggende årsaker til at noen storforbrukere av snus drikker veldig mye.

Foto: Privat

Forsker Tord Finne Vedøy hos SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning) bestrider ikke de svenske dataene. Men han er avventende.

– Sverige har svært mange snusere. Meg bekjent er ikke andelen alkoholikere mye høyere der enn i for eksempel Finland, der snusing er mindre vanlig. Sannsynligheten er stor for at tobakk i seg selv ikke er årsak til drikkingen, sier han til NRK.

Vedøy forteller at skadelige uvaner har en tendens til å hope seg opp hos enkelte grupper.

– Sigarettrøyking er for eksempel mye mer utbredt blant narkomane og noen grupper psykisk syke enn i resten av befolkningen. Det er likevel ingen som konkluderer med at røyking fører til narkomani eller schizofreni, sier han.

– Denne typen sammenhenger viser at det ofte er en tredje ting som gjør at man blir avhengig av de to andre. Jeg tror det er bakenforliggende årsaker til at storforbrukere av snus drikker veldig mye, sier SIRUS-forskeren.

Vedøy ser likevel fram til mer forskning om en eventuell sammenheng mellom snusing og alkoholisme. Han ser ikke bort fra at den svenske undersøkelsen kan inspirere SIRUS til å se nærmere på problemstillingen.

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.