Hopp til innhold

– Sengen er ikke et sted for PC og mobil

– Hvis du sovner før brannen oppstår, kan du få skader i kroppen lenge før røykvarsleren slår ut, sier Brannvernforeningen. De oppfordrer til å holde PC og mobil unna seng og sofa.

Mobil og PC i sengen

Dette er uheldig, mener eksperter. PC i sengen, og mobil til lading om natten, kan føre til brann i hjemmet ditt.

Foto: Camilla Veka/NRK

Du har kanskje hatt PC-en i sengen eller sofaen, og sovnet fra det hele? Da kan det oppstå farlige situasjoner du gjerne skulle vært foruten.

Dagfinn Kalheim

Dagfinn Kalheim understreker at en PC ikke hører hjemme i sengen.

Foto: Norsk brannvernforening

– Vi ser spesielt unge mennesker som tar PC-en med i sengen. Men det er ikke det en PC er konstruert for, sier administrerende direktør i Brannvernforeningen, Dagfinn Kalheim til NRK.no.

Tall fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap viser at det har vært ni branner de siste fire årene (2009 til 2012) der PC og PC-utstyr var involvert i brannen.

Ifølge Kalheim kan det være lurt å minne seg selv på at en bærbar PC trenger å puste. Han understreker at en bærbar PC ikke hører hjemme i sengen.

– Under maskinen er det luftespalter. Jo mykere underlaget er, desto mindre blir avstanden mellom underlaget og PC-en. Hvis luftespaltene ikke får luft, kan det gi problemer for kjølevifta, og i beste fall blir PC-en ødelagt. Ytterste konsekvens er at den tar fyr, sier Kalheim, og legger til:

– En bærbar maskin inneholder ulike plastprodukter som utvikler røyk ved brann. Men hvis du sovner før brannen oppstår, kan du få skader i kroppen lenge før røykvarsleren slår ut.

– Kjøp originale ladere

I en undersøkelse TNS Gallup gjorde for Hafslund i 2012, kom det frem at ungdom ofte sovner med mobilen under puta. Tre av fire ladet mobiltelefoner og oppladbare leker om natten.

Mobil under puta

Dette kan være en farlig kombinasjon.

Foto: Camilla Veka/NRK

Fagsjef hos If Sikkerhetssenter, Ronny Tande, har tidligere uttalt til NRK.no at lading av batterier i mobiltelefoner og annen elektronikk er en stor utfordring for sikkerheten i private hjem. Det har ikke nødvendigvis noe med apparatenes alder å gjøre.

– Ethvert elektrisk produkt utgjør en risiko ved bruk. Vi vet at uendelig mange ladere står på om natta hvert år. Noen av dem tar fyr, sier Dagfinn Kalheim i Brannvernforeningen.

Han mener uoriginale ladere har noe av skylden. Ladere som er CE-merket skal i utgangspunktet være produsert i henhold til en sikkerhetsstandard. Denne forsikrer at produktet ikke skal kunne gi personskade, gi støt eller ta fyr. Kalheim forteller at dette ikke alltid er tilfellet.

– Det er alltid en god regel å kjøpe originale ladere, og kjøp dem da på et seriøst utsalgssted eller i en anerkjent norsk butikk. Vi har sett umerkede fabrikater som ikke følger normen for avstand på kontaktpunktene i en lader. Da kan det oppstå feil spenning som kan ødelegge telefonen, sier han.

Det samme gjelder reservebatterier.

– Vær oppmerksom på at selv om produktet ser likt ut, er det ikke sikkert det er det. CE-merkingen er heller ikke nødvendigvis ekte, spesielt på produkter laget i Kina, sier Kalheim.

Han viser til en sjekk han selv har foretatt av produkter bestilt på nett. CE-merket ble sammenlignet med merkingen på et originalt produkt, og avstanden mellom C-en og E-en stemte ikke overens med originalen.

(Artikkelen fortsetter etter bildet)

Falsk CE-merking

Dagfinn Kalheim gjorde en sammenligning av ulike CE-merker, og fant forskjeller i forhold til originalmerket. – Hver for seg ser de identiske ut, sier han.

– Overrasket over tallene

Bjørn Nyrud, enhetsleder for elektriske produkter i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Bjørn Nyrud i DSB hadde forventet en økning i antall branner forårsaket av blant annet PC og mobil.

Foto: DSB

Mellom 2009 og 2012 har antallet branner der elektriske apparater som mobiltelefon, PC og batteriladere var involvert i brannen vært lav. De siste ti årene har heller ikke antallet økt, ifølge Bjørn Nyrud, enhetsleder for elektriske produkter i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Jeg hadde forventet en økning i antall branner forårsaket av disse små elektriske apparatene, i takt med økningen i antallet av slike enheter på landsbasis. Det overrasker meg at vi ikke har sett flere lignende branner, men jeg er veldig glad for det, sier Nyrud til NRK.no.

Han tror og håper det kan ha noe å gjøre med at sikkerheten i de ulike produktene blir bedre og bedre, og at utstyret byttes ut relativt ofte.

(Artikkelen fortsetter etter faktaboksen)

Brannstatistikk med elektriske apparater involvert

Elektrisk apparat involvert i brann

2009

2010

2011

2012

PC og PC-utstyr som skjerm og modem

2

4

2

1

Mobiltelefon

0

0

0

0

Batterilader

8

11

11

5

Merknad: Kategori for «batteriladere» gjelder ladere til alle typer elektriske apparater samlet. «Mobiltelefon» gjelder brann i selve mobiltelefonen. Kilde: DSBs statistikkbank

Men det er også grunn til å tro at det finnes mørketall. Statistikken fra DSB dekker kun branner som er meldt og etterforsket.

– Vi får inn en del bekymringsmeldinger blant annet fra forbrukere, så vi vet at det er mørketall. Det finnes definitivt eksempler på branntilløp og varmegang i produkter, som ikke ligger i DSBs statistikk, sier Nyrud.

Ifølge ham er det mange produkter som er farligere, og han understreker at det er komfyren som er den store stygge ulven når det kommer til brann i private hjem.

Kort vei til alvorlig skade

Odd A. Rød, fagdirektør i Gjensidige

Odd A. Rød i Gjensidige mener det er et økende problem at det kjøpes uoriginale ladere og reservebatterier.

Foto: Gjensidige

Fagdirektør i Gjensidige, Odd A. Rød, mener veien til alvorlig skade er kort dersom du lader telefonen i sengen på natta. Han mener i likhet med Brannvernforeningen at det er et økende problem at det kjøpes ladere og batterier som ikke er originale.

– Kjøp originale deler som er tilpasset den strømmengden som skal brukes til lading. Og lad mens du er til stede og våken, sier Rød til NRK.no, og legger til:

– Hvis mobilen ligger til lading under en pute eller dyne, kan det gå varmegang i både lader og mobil. Det kan føre til brann, og da er det ikke særlig bra å ligge med hodet ti centimeter unna der brannen starter.