– Samlivsproblemer skader fosteret

Stress i svangerskapet øker risikoen for infeksjoner hos spedbarn, viser ny forskning.

Gravid

Hvor lykkelig man er i parforholdet kan ha stor betydning for fosterets helse, ifølge norsk undersøkelse. Illustrasjonsfoto

Foto: NRK

Stress og dårlig samlivskvalitet øker mengden av stresshormonet kortisol i kroppen. Det er velkjent at forhøyet kortisol øker risikoen for infeksjonssykdommer.

Nå viser en norsk studie at gravide som sliter med samlivsproblemer og dårlige sosiale relasjoner kan overføre denne infeksjonsrisikoen til barnet.

– Mye tyder på at barnets immunforsvar påvirkes av stress hos mor forårsaket av dårlig samlivskvalitet. Risikoen for infeksjoner øker hos begge. Dette dreier seg om forkjølelse, halsinfeksjon, lungebetennelse, RS-virus, falsk krupp, oppkast og diaré, sier doktorgradsstipendiat Roger Ekeberg Henriksen ved Høgskolen i Bergen.

Roger Ekeberg Henriksen

Den nye studien er gjennomført av doktorgradsstipendiat Roger Ekeberg Henriksen.

Foto: Kamilla Hedvig Halvorsen Myklebust

Hans forskning viser at sosiale relasjoner er viktigere for den fysiske helsa enn mange kanskje tror.

– Samlivet med partneren har aller størst betydning, sier Henriksen til NRK.no. Han er i ferd med å fullføre en doktorgrad ved Universitetet i Bergen om hvordan helsa påvirkes av sosiale relasjoner.

Dette er første gang at sammenhengen mellom morens tilfredshet med partneren og barnets tendens til å få infeksjoner blir vitenskapelig påvist.

Studien, som er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet PLOS ONE, baserer seg på data fra Folkehelseinstituttets mor og barn-undersøkelse. Den omfattet mer enn 90.000 gravide i årene 1999–2008.

Dobbelt negativ effekt

– Støtte fra familie og venner er en av de mest effektive måtene å dempe stress på, sier Henriksen.

– Derfor er godt samliv en buffer mot alvorlig stress. Hvis kvaliteten på samlivet er dårlig, mister man ikke bare den bufferen. Et dårlig parforhold er stressende i seg selv, og gir dermed dobbelt negativ effekt, sier han.

Når stresshormonet kortisol øker hos sosialt isolerte, skjer det sannsynligvis fordi hjernen er mer på vakt mot faresignaler. Stresset dempes når man får emosjonell støtte fra andre. Tidligere studier har vist at høyt kortisolnivå hemmer immunforsvaret og dermed øker risikoen for infeksjoner.

Henriksen håper det blir gjennomført flere studier som kan belyse forholdet mellom mors sosiale situasjon og fosterets helse.

– Det kan også tenkes at mangel på gode sosiale relasjoner i svangerskapet virker negativt inn på det emosjonelle samspillet mellom mor og barn etter fødselen. Dette vet vi ennå ikke nok om, sier han.

– Jordmortjenesten bør styrkes

Nanna Voldner, Jordmorforeningen

Svært interessant, men ikke overraskende, sier Nanna Voldner i Jordmorforeningen om undersøkelsen.

Foto: Marit Kolberg / NRK

– Forskning som viser hvordan samlivskvalitet påvirker spedbarnets helse er svært interessant. Jeg er ikke overrasket over resultatet, sier fagsjef Nanna Voldner i Jordmorforeningen til NRK.no.

En av foreningens hjertesaker er å bygge ut jordmortjenesten slik at gravide kan få oppfølging tidligere i svangerskapet.

– Mange gravide fanges ikke opp av hjelpeapparatet når de sliter med psykisk eller fysisk vold og dårlige relasjoner, sier Voldner.

– Dette handler langt på vei om økonomi. Økningen i ressurser på helsestasjonene går gjerne til helsesøstertjenesten, mens jordmødre tilgodeses i liten grad. Den nye studien bekrefter hvor viktig det er å øke oppmerksomheten om dette, sier hun.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem?  Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)