Hopp til innhold

– Her er Norges dårligste sykkelbyer

Ålesund er landets dårligste sykkelby, og Østfold det dårligste fylket. Syklistene i Bergen og Oslo har heller ikke mye å rope hurra for, viser en stor nasjonal undersøkelse.

Syklist i Moss

Østfold gjør det spesielt dårlig i den store sykkelundersøkelsen. Dette fortauet ligger i Moss.

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

Selv om Ålesund-gatene er landets verste for syklister, er det byene i Østfold som peker seg ut som spesielt lite attraktive for tohjulinger. Både Moss, Sarpsborg og Fredrikstad gjør det svakt i en ny spørreundersøkelse om sykkelforholdene.

I Moss og Sarpsborg er situasjonen blitt verre de to siste årene. Og Moss er den byen i landet der syklistene føler seg mest utrygge, ifølge undersøkelsen.

For tredje gang har Syklistenes Landsforening (SLF) tatt temperaturen på sykkelsituasjonen i 30 norske byer. 1500 SLF-medlemmer har svart på hvordan de opplever forholdene i sin egen by.

Der sier de sin mening om framkommelighet, standard og vedlikehold på sykkelveiene, og om hvor trygge de føler seg på sykkelen.

Sykkelparkering, sammenhengen i sykkelveinettet og frakt av sykler i den lokale kollektivtransporten er også undersøkt.

Hedersplassen som beste sykkelby blir først offentliggjort på den nasjonale sykkelkonferansen som starter i Trondheim neste helg. Da blir det kjent hvilke byer som har lagt forholdene best til rette for pedaltråkking.

Misfornøyd med det meste

– I byene som scorer lavest, er syklistene misfornøyd med det meste. Mange av disse byene har også den laveste andelen syklister, sier generalsekretær Rune Gjøs i Syklistenes Landsforening.

– Undersøkelsen bekrefter at når man virkelig satser på sykling, får man betalt i form av flere og mer fornøyde syklister. Dette bør være en inspirasjon for byene som kommer dårligst ut, sier han til NRK.no.

Gjøs mener det er forstemmende at alle de tre store Østfold-byene gjør det så dårlig.

– Østfold har klimatiske og topografiske forhold som er velegnet for sykling. Helårssykling burde vært mer vanlig i tett bebodde områder i Østfold enn andre steder i landet. Men slik er det ikke, sier han.

Mye ugjort i Oslo

Farlig sykling

Å sykle i Oslo kan være litt av en utfordring.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Storbyene Bergen og Oslo skuffer også med dårlige resultater. Selv om hovedstaden gjør det litt bedre enn i forrige undersøkelse for to år siden, havner den godt nede på listen over de minst attraktive byene å sykle i.

Oslo ender opp med en fattigslig 23. plass som sykkelby. Oppstykket sykkelveinett og dårlig vintervedlikehold oppleves som de største manglene.

Oslo-syklistene er mest fornøyd med plasseringen av stativene for sykkelparkering.

Syklistenes Landsforening mener Oslo-politikerne bør ta resultatet som en utfordring om større tempo i sykkelsatsingen.

– Byen gjør det tross alt bedre i år enn forrige gang. Men foreløpig oppleves forbedringene som ganske små. Sykkeltrafikken øker i Oslo, med potensiale for mye mer. Undersøkelsen bekrefter at langsiktig satsing på sykkelpolitikk gir resultater, sier Gjøs.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Få sykler i Bergen

Bergen har enda mindre å skryte av. Bare Haugesund, Moss og Ålesund kommer dårligere ut. Også syklistene i Bergen opplever mangelen på et sammenhengende sykkelveinett som det mest negative.

Rune Gjøs

– Byer som satser på sykling får flere og mer fornøyde syklister, sier generalsekretær Rune Gjøs i Syklistenes Landsforening.

Foto: Sara Johannessen / SCANPIX

Brøyting og strøing om vinteren er en annen bergensk svakhet, ifølge undersøkelsen.

– Bergen er en av byene i landet med lavest antall syklister. Der skjer bare tre prosent av alle daglige reiser med sykkel, mot for eksempel åtte prosent i Trondheim. Det sier mye om manglende politisk vilje til å satse på sykkel, sier Rune Gjøs.

Trondheim plasserer seg midt på treet med en 16. plass blant de 30 byene som er undersøkt.

Skrøpelig standard

Ålesund tar nok en gang kaka som den desidert dårligste sykkelbyen i landet, med det svakeste resultatet i nesten alle kategorier.

Syklist Tom Egil Stanghelle (28) er ikke overrasket over at sunnmørsbyen kommer dårligst ut blant samtlige byer.

– Veiene er kronglete, og det er langt mellom destinasjonene. Det er rett og slett litt øde her, sier han.

Syklist Tom Egil Stanghelle (28)

– Greit å kunne snike litt i køa når en bruker sykkel, sier Tom Egil Stanghelle (28).

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Det er den skrøpelige standarden på sykkelveiene og mangelen på sammenheng i sykkelveinettet som slår mest negativt ut i Ålesund.

Ordføreren i Ålesund er veldig klar over at forholdene i byen ligger dårlig til rette for sykling.

– Situasjonen har vært begredelig årevis. Men vi står nå foran det som kan bli tidenes sykkel- og kollektivsatsing i Ålesund, sier ordfører Bjørn Tømmerdal til NRK.no.

Bjørn Tømmerdal

Ordfører Bjørn Tømmerdal håper Ålesund snart kommer på sykkel-offensiven.

Foto: Aina Rødal / NRK

– Vi arbeider med en fremtidig bypakke til mange hundre millioner kroner. Hvis byens politikere satser på planene om et spleiselag mellom statens veivesen og bompenger fra byens bilister, håper jeg dette vil vise at Ålesund blir en by som står på syklistenes side, sier ordføreren.

Mandal faller mest

Men det er Mandal som faller mest i den nye undersøkelsen. For to år siden endte sørlandsidyllen som nummer 14.

Nå dumper Mandal helt ned til 22. plass, selv om de naturgitte forholdene burde ligge godt til rette for et aktivt sykkelliv.

– Mandal har faktisk en god infrastruktur for sykling. Men tidligere satset byen også på informasjonskampanjer og holdningsskapende arbeid. Mye av dette er det slutt på.

– At Mandal kommer såpass dårlig ut kan også være et signal fra byens syklister om at de ønsker mer futt i informasjonsarbeidet, sier Rune Gjøs i Syklistenes Landsforening.

– Svenskene får det til

Gjøs forteller at svenskene lenge har satset mye mer på sykkel enn de fleste norske byene.

– Selv om for eksempel Umeå har en lang og hard vinter, er forholdene lagt godt til rette for sykling. Der er sykkelandelen på nesten 20 prosent, noe som viser at det er fullt mulig med mye sykkeltrafikk også i snørike og kalde områder, sier han.

– Og du skal ikke langt inn i Sverige fra Østfold før du finner byer med en sykkelandel som er to og en halv gang større enn i Norge. Dette handler først og fremst om planlegging og bevisst satsing, mener Gjøs.

LES OGSÅ:

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)