– Marihuana gjør deg dummere

Marihuana er verdens mest brukte ulovlige rusmiddel, og diskusjonene om dets skadeeffekt har preget mang en fest. Nå viser ny forskning at marihuanarøykere kan få permanent nedsatt IQ.

Michael Finkelstein røyker en marijuana-sigarett

Michael Finkelstein var en av mange som stemte for et forslag om å legalisere marihuana i California i 2010. Forslaget ble ikke vedtatt.

Foto: Noah Berger / Ap

– Marihuana er ikke ufarlig, og spesielt ikke for unge brukere.

Så enkel er konklusjonen til psykolog Madeline Meier fra Duke University. Hun har forsket på cannabisbruk blant unge voksne på New Zealand, og advarer nå spesielt barn og ungdom mot å begynne med cannabis.

6 poeng lavere IQ

I arbeidet med artikkelen «Persistent cannabis users show neuropsychological decline from childhood to midlife» har Meier og kollegaene fulgt 1037 ungdommer fra fødselen til de fylte 38 år.

Ved å følge hele gruppen med forsøkspersoner gjennom oppveksten, har forskerne fått en unik mulighet til å se konsekvensene av rusmiddelbruk på tvers av befolkningen.

Alle deltakerne tok nevropsykologiske tester som 13-åringer, og gjentok testen da de hadde fylt 38 år. Underveis i perioden rapporterte de også inn hvorvidt de brukte Cannabis, noe en god del gjorde.

Denne gruppen viste en betydelig nedgang i IQ i løpet av testen, og som 38-åringer hadde marihuanarøykerne en IQ som var 6 poeng lavere enn kontrollgruppen.

Det er allikevel ikke alle grupper som ser slik nedgang. De som begynte med cannabis i voksen alder holder et høyere funksjonsnivå enn de som begynte i tenårene. Fall i IQ var også nært knyttet til forbruk, slik at det var dem som brukte mest cannabis som fikk det største fallet.

– En solid studie

Jørgen Bramness

Jørgen Bramness mener den nye studien står sterkt.

Foto: Foto- og videotjenesten, Institutt for klinisk medisin, UiO

– Dette er en solid studie som til en viss grad bekrefter det vi tidligere har funnet i en rekke andre undersøkelser, sier Jørgen Bramness, professor ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo til Forskning.no.

Bramnes forklarer at forskningen viser en klar sammenheng mellom hvor mye cannabis forskningsobjektene brukte, og hvor mye lavere poeng de fikk på de nevropsykologiske testene.

– Forskerne har sett en doseavhengig respons, altså en påvirkning som øker med økte doser, og selv om den ikke fjerner all tvil, så er sammenhengen ganske tydelig, kommenterer Jørgen Bramness.

Til Forskning.no forteller han allikevel at det kan være andre årsakssammenhenger enn skadelige stoffer i cannabisen som gir lavere poengsum.

– Det kan tenkes at en så liten effekt som dette kan forklares med at de som røyker, har brukt tiden sin på nettopp det, i stedet for å for eksempel lese aviser eller stimulere hjernen på en annen måte. Det er en problemstilling vi rusforskere arbeider mye med. Er det selve rusmiddelet som er skadelig, eller er det tiden i rus, den tiden som ikke er brukt på andre ting? forklarer Bramnes.

Når aldri opp

I tenårene utvikler hjernen seg kraftig, og studien tyder på at mangel på utvikling i perioden ikke kan kompenseres senere.

De som sluttet å bruke cannabis i løpet av perioden kom aldri opp på samme nivå som dem som ikke røykte, men her er antallet individer lavt, og konklusjonen er dermed mer usikker.

Dermed bryter Meiers forskning med tidligere studier, som tyder på at effekten av marihuana er ute av kroppen 28 dager etter at man slutter med rusmiddelet.

I California er cannabis lovlig ved medisinsk bruk. NRK besøkte USAs første cannabis-kafé i 2010:

Video nsps_upload_2010_1_31_18_42_46_843.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Bør det bli lov å røyke marihuana i Norge?

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.