Hopp til innhold

– Maks én time musikk daglig

Hodetelefoner er en økende trussel mot hørselen, ifølge Verdens helseorganisasjon. – Ungdom bør ikke lytte til musikk mer enn én time daglig, lyder rådet fra WHO. Norsk ekspert er uenig.

Hodetelefon

WHO anbefaler hodetelefoner med støydemping, men anbefaler unge å begrense bruken av bærbare musikkspillere til én time hver dag.

Foto: Tor Risberg / NRK

Så mange som 1,1 milliard tenåringer og unge voksne er i faresonen for å utvikle hørselsskader fordi de hører på høy musikk for lenge, ifølge WHO.

Hos halvparten i aldersgruppa 12–35 år utgjør smartmobiler og andre bærbare musikkspillere en "alvorlig trussel" for blant annet tinnitus, heter det i en WHO-rapport.

40 prosent i samme aldersgruppe risikerer hørselsskade på konserter og utesteder.

Høyt volum

WHO minner om at du bør holde et øye med slike advarsler når du spiller musikk rett i øret.

WHO anbefaler unge å begrense bruken av bærbare musikkspillere til én time hver dag.

Sjekk at lyden rett i øret ikke er for høy, blant annet ved å respektere advarsler på spilleren. WHO mener også at hodetelefoner med støydemping er fornuftig, fordi musikken kan nytes med lavere lydnivå.

43 millioner unge mennesker har allerede hørselsproblemer i den rike delen av verden, og antallet øker.

Andelen amerikanske tenåringer med nedsatt hørsel gikk opp fra 3,5 prosent i 1994 til 5,3 prosent i 2006, skriver BBC.

Roper ikke varsko

– Jeg vil ikke rope et slikt varsko. Vi har ingen data som tilsier at musikkspillere brukes på en måte som gir varige skader, sier hørselsforsker Bo Engdahl på Folkehelseinstituttet.

Da bærbare musikkspillere kom på 1980-tallet, trodde mange at ungdommen ville få problemer med hørselen.

– Vi ser ingen slik effekt i dag. Selv om hørselen blir dårligere med alderen, har forskningen ikke kunnet påvise at årsaken er høy musikk i tidligere år, sier Engdahl til NRK.no.

Studier viser at industriarbeidere som utsettes for 85 desibel i åtte timer fem dager i uka, har nådd tålegrensen for hørselsproblemer. Dette nivået tilsvarer omtrent lydstyrken 10 meter fra en trafikkert vei.

Bo Engdahl

Faregrensen går ved 85 desibel, sier hørselsforsker Bo Engdahl.

Foto: FHI

– Musikk høyere enn 90 desibel rett i ørene kan gi forbigående nedsatt hørsel, men ikke nødvendigvis varige skader hvis volumet dempes. Det er få som lytter til så høy musikk over lengre tid, sier Bo Engdahl.

Føre var

Engdahl forteller at såkalte impulslyder som ikke kommer fra øretelefoner, for eksempel kraftige smell, kan være mer skadelige enn musikk på moderat styrke.

En stor helseundersøkelse i Nord-Trøndelag viste i 1996 at impulsstøy er nesten like skadelig som arbeidsstøy.

Engdahl tror at rådet fra WHO er en føre var-kampanje for å øke bevisstheten om ikke å belaste hørselen for mye.

– Det viktige er etter min mening hvor høy lyd man har på øret, mer enn hvor lenge man lytter ved moderate lydnivåer. Faregrensen går ved 85 desibel, sier han.

– Men vi trenger mer forskning om dette, legger han til.

– Undersøkelsen i Nord-Trøndelag er nesten 20 år gammel. Derfor håper vi å få gjort en tilsvarende undersøkelse i 2017. Da vil vi blant annet kartlegge eventuelle skadevirkninger fra musikk i hodetelefoner, forteller Bo Engdahl.