Hopp til innhold

– Gjennombrudd i Alzheimer-forskningen

Norske og britiske forskere tror de har funnet nøkkelen til hvordan utviklingen av Alzheimers kan bremses. Forskerne mener funnene er oppsiktsvekkende.

Hjernescanning

Bilder av hjernen før og etter behandling, viste at pasienter med antydning til Alzheimers sykdom, klarte å bremse sykdommen ved hjelp av B-vitamin. Illustrasjonsbilde.

Foto: H BERBAR / HBL NETWORK/MAXPPP

En ny studie viser klart og tydelig at tilførsel av B-vitaminer reduserer hjernesvinn, og kan beskytte områder i hjernen som angripes av Alzheimers. Det er forskere ved Universitetet i Oslo (UiO) og Oxford University som har gjort funnene, som de mener er et gjennombrudd i Alzheimers-forskningen.

Helga Refsum

Helga Refsum, professor i ernæringsvitenskap ved Institutt for medisinske basalfag på Universitetet i Oslo.

Foto: Privat

– Resultatet er oppsiktsvekkende. Det viser at selve Alzheimer-prosessen kan bremses, noe en hittil ikke har kunnet vise. Funnene er klare, sier den anerkjente professoren Helga Refsum, til NRK.no.

Refsum er professor i ernæringsvitenskap ved Institutt for medisinske basalfag på UiO, og er en av studiens prosjektledere.

– Studien gir håp om at Alzheimers sykdom kan forebygges på samme måte som andre sykdomsgrupper, som for eksempel hjerte- og karsykdom og kreft, sier forskeren, og legger til:

– Resultatet av studien er fantastisk. Jeg har deltatt i mange prosjekter som har kommet frem til store funn, men det er ingen tvil om at dette er det største jeg har vært med på, sier Refsum.

Hindret at hjernen skrumpet

Studien gikk over to år og omfattet 200 pasienter med mild kognitiv svikt, altså et forstadium av Alzheimer.

Bilder av pasientenes hjerner ble tatt både før og etter studien. MR-bilder ansees for å gi svært nøyaktige resultater, slik at det ikke er nødvendig med flere enn 200 deltakere i en slik studie.

Halvparten av pasientene fikk høye doser av B-vitaminer, mens resten fikk placebotabletter (narrepiller). MR-bildene skulle avsløre om vitaminene hadde noen effekt.

Resultatene viste at de som ikke fikk tilført B-vitaminer hadde sju ganger så stort hjernesvinn som de som fikk vitamintilførsel.

– Pasientene som fikk B-vitaminer, hadde nesten 90 prosent reduksjon i skrumpingen i den delen av hjernen som er forbundet av Alzheimers. Det viser at B-vitaminer kan bremse eller oppheve skrumpingen av hjernen hos personer med dårlig B-vitaminstatus, sier professoren.

Alle skal ikke ta B-vitaminer

Selv om forskerne mener å ha påvist en sammenheng mellom B-vitaminer og reduksjon av Alzheimer-risiko, betyr det ikke at alle bør ta denne typen vitamintilskudd.

– Ikke alle skal ta B-vitaminer. Det er en del bivirkninger som kan være forbundet med høyt inntak av B-vitamin. Blant annet er man bekymret for at høye doser kan stimulere vekst av allerede eksisterende kreft, derfor skal man ikke behandle friske mennesker med B-vitamin, sier Refsum.

Hun anbefaler bare B-vitamininntak til personer som har fått påvist begynnende hukommelsessvikt, og som ikke har et optimalt nivå av B-vitamin.

– Da kan du ta B-vitaminer – men bare under de forholdene. Det kan være mange grunner til at hukommelsen svikter, og noen av dem kan behandles, slik at det er viktig å få undersøkt seg grundig hos fastlege eller spesialist, sier Refsum.

– En meget spennende studie

Wenche Frogn Sellæg

Leder av Rådet for demens i Nasjonalforeningen for folkehelse, Wenche Frogn Sellæg, synes studien virker meget spennende.

Foto: Tonje Bergmo / NRK

Lege og leder av Rådet for demens i Nasjonalforeningen for folkehelse, Wenche Frogn Sellæg, synes studien er meget spennende. Men som med alle andre studier, må det flere til, før noe endelig kan konstateres,

– Nye studier med langvarig bruk av B-vitaminer er nødvendig for å se om dette faktisk kan hindre Alzheimers sykdom i å bryte ut, sier Sellæg til NRK.no.

Hun legger til at studien viser at tilførsel av B-vitaminer virket imidlertid bare hos personer som på forhånd hadde for lite B-vitaminer i utgangspunktet.

– Hos personer med normale blodverdier har man ikke kunnet påvise den samme beskyttende effekt. Det betyr at det sannsynligvis har liten effekt å ta noe ekstra B-vitamintilskudd hvis man ellers har et normalt variert kosthold, sier Sellæg..

Må flere studier til

Professor Helga Refsum er enig i at det må flere studier til, for å konkludere helt sikkert at resultatene stemmer.

– Selv om vår studie er veldig overbevisende, er det bare snakk om én studie. Man trenger alltid flere studier før en kan konkludere sikkert, sier hun, og legger til at liknende studier er i gang flere andre steder i verden, blant annet i Hong Kong, USA og Australia.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)