Hopp til innhold

– Jeg har forandret meg som person

Likestillingsminister Solveig Horne (Frp) sier at hun og Fremskrittspartiet har modnet seg i sine holdninger til blant andre homofile.

Solveig Horne

En ny rapport viser at mange har negative holdninger til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Nå håper likestillingsminister Solveig Horne at blant annet en ny lov vil bedre situasjonen.

Foto: Kim Jansson / NRK

– Jeg skal være åpen for at jeg også har forandret meg som person. Det har vært en modningsprosess både for mitt parti og for meg personlig med tanke på lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Det sa barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne på konferansen «LHBT status 2013». På konferansen ble tidenes mest omfattende rapport om homofile, lesbiske og bifiles levekår i Norge lagt frem.

Horne fortalte forsamlingen at hun har lært mye om temaet seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etter at hun for tre år siden sendte det som er blitt en av årets mest omtalte twittermeldinger.

– Vi skal være helt tydelige på at homofil kjærlighet finnes, og at det er forbudt å diskriminere lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Det er et mangfold i samfunnet, og det er kommet for å bli, uttalte Horne.

MER OM LHBT-RAPPORTEN:

Vil fortsette å støtte homoorganisasjoner

Fremskrittspartiet, med Solveig Horne i spissen, har i årets valgkamp uttalt at de ønsker å kutte støtten til organisasjoner som for eksempel jobber for homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (LHBT). Nå er forslaget lagt på is.

– Nå forholder jeg meg til den regjeringsplattformen vi har, og det budsjettet vi skal legge frem i morgen. Jeg har tidligere sagt at grunnlaget for at vi har villet kutte i den støtten, er at vi mener det er diskriminering i seg selv å ha slike særordninger, sier Horne til NRK.no,

– Mener dere fortsatt at det er diskriminering?

– Det som er greit å vite, er at det er både flertall i Stortinget og flertall i regjeringen om å ikke gjøre noe med støtten til disse organisasjonene. De kommer til å ha en sterk stilling i det arbeidet vi skal gjøre – det står helt klart i regjeringsplattformen, sier Horne.

– Så disse organisasjonene vil ikke få et sjokk i morgen, når regjeringen legger frem forslaget til nytt statsbudsjett?

– Nei, jeg tror ikke det er mange som får et sjokk i morgen.

Jobber med ny antidiskrimineringslov

I den nye statusrapporten om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, kommer det frem at det fortsatt er mange som har et negativt syn på denne gruppen, og at flere LHBT-personer har dårligere levekår enn resten av befolkningen.

– Det viser at det fremdeles må jobbes med holdninger. Hvis vi voksne kan jobbe med våre holdninger, tror jeg vi kan få bukt med mye av mobbingen ute blant barn og unge, sier statsråden.

Horne sier at en ny diskrimineringslov, som regjeringen allerede har startet arbeidet med, kan bidra til å bedre situasjonen for denne gruppen.

– Regjeringen skal lage et forslag til en ny universell antidiskrimineringslov, så fort det lar seg praktisk gjøre. En slik lov vil bidra til at vi kan se hele menneske. Ei lesbisk jente fra Pakistan kan bli diskriminert på grunn av sitt kjønn, sin seksuelle orientering og sin etniske bakgrunn. I dag har vi mange lover mot diskriminering, men den nye loven vil samle alle disse under ett, sier Horne.

Fornøyd LLH-leder

Bård Nylund

Bård Nylund, leder i Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH).

Foto: Kim Jansson / NRK

Bård Nylund, leder i Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH), har tidligere gått hardt ut mot likestillingsministeren. Nå er han fornøyd med signalene fra statsråden.

– Jeg synes statsråden holdt en god tale i dag. Vi er glade for at regjeringen skal jobbe for en ny antidiskrimineringslov, som gjør at man har ett felles lovverk å forholde seg til, sier Nylund til NRK.no.

Han presiserer også at en slik lov ikke vil få bukt med all diskriminering.

– Men lovverk er et viktig redskap for holdningsendringer. Med en slik lovgivning følger det gjerne med en rapporteringsplikt for blant annet bedrifter, som blir nødt til å gjøre aktiviteter for å forhindre at diskriminering finner sted, sier LLH-lederen.

Han er selvfølgelig også fornøyd med at Horne avlyser FrPs varslede støttekutt.

– Jeg har fått lovnad fra Horne om at det ikke er aktuelt å kutte støtten til LHBT-organisasjoner. Det står til og med som et eget punkt i regjeringsplattformen, så da tar jeg høyde for at det blir slik, sier Nylund.