– Ingen lures av energimerking

Norske myndigheter avviser at energimerkingen av boliger fungerer dårlig for norske forbrukere. EU truer Norge med rettssak.

Energimerking

Skal privatpersoner eller fagfolk gjennomføre energimerkingen? Norske myndigheter er uenige med resten av Europa.

Foto: Colourbox

Les også: Dette betyr energimerkingen

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) mener at den norske energimerkingen av boliger bryter med EUs bygningsdirektiv.

Mens hvem som helst kan energimerke sin egen bolig i Norge, må merkingen gjennomføres av uavhengige fagfolk i resten av Europa.

Derfor truer EU med rettssak hvis ikke norske myndigheter endrer denne praksisen, ifølge Dine Penger.

Rådgivende Ingeniørers Forening mener at norske forbrukere er ført bak lyset. Forbrukerrådet frykter det samme, og oppfordrer departementet til å ordne opp i saken.

Forbrukerrådet mener at folk som har kjøpt energimerket bolig kan ha opplevd at den senere viste seg å ha en helt annen energikvalitet.

Avviser kritikken

Direktør i Peer Gynt AS, Eli Blakstad.

Statssekretær Eli Blakstad mener norske boligkjøpere har god nytte av energimerkingen.

Foto: NRK / NRK

Men Olje- og energidepartementet avviser all kritikk.

– Det er ikke riktig at boligeiere er blitt lurt. Vi mener den norske ordningen er i tråd med direktivet, og vil kjempe for å vinne frem med vårt syn ovenfor ESA, sier statssekretær Eli Blakstad til NRK.no.

Hun mener den obligatoriske ordningen er god, blant annet fordi den er gratis for boligeierne.

– Systemet for energimerking er bygget opp av svært kompetent ekspertise, slik at boligeiere ikke trenger å ha kompetanse for å bruke det. Alle opplysninger blir lagret, og hvis noen jukser med opplysningene de legger inn, er dette akkurat det samme som å jukse med øvrige opplysninger ved boligsalg, mener Blakstad.

Plikter å informere korrekt

Statssekretæren viser til at boligens eier har plikt til å sørge for at nødvendig og korrekt informasjon blir lagt inn i systemet.

– Ved innlogging identifiseres brukerne, og alle opplysninger registreres og lagres i systemet. Dersom eieren har lagt inn feil opplysninger når en bolig skal selges, er dette akkurat det samme som å gi andre typer feilaktige opplysninger ved boligsalg. Det kan gi grunnlag for prisavslag, krav om retting samt tilbakeholdelse av kjøpesummen, sier hun.

– I tillegg har NVE muligheter til å ilegge overtredelsesgebyr, sier Blakstad. Det er NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) som administrerer den norske merkordningen.

- Enkelt og ubyråkratisk

Energimerking i Østerrike

Merkeordningen ellers i Europa er annerledes enn den norske.

Foto: Erwin Wodicka / Colourbox

Om kritikken fra Rådgivende Ingeniørers Forening, sier Blakstad at foreningen selvsagt må få mene hva den vil om ordningen.

– Jeg registrerer at de ønsker en ordning hvor den enkelte forbruker skal betale fagfolk for å få utført en energivurdering, sier hun.

– Vi har vært opptatt av å lage en enkel og ubyråkratisk ordning som den enkelte boligeier selv kan utføre. Dette mener vi er i forbrukernes interesse. Å oppgi feilaktig informasjon om boligens energistatus er på lik linje med å gi annen feilaktig informasjon om boligen ved salg, mener Blakstad.

Hun håper Forbrukerrådet vil fortsette å følge opp at boligkjøpernes rettigheter ivaretas, både når det gjelder boligens energistatus og annen informasjon de har krav på ved kjøp av bolig.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem?  Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)