– Ikke bruk gamle soppbøker!

Har du gamle soppbøker på hytta? – Ikke bruk dem, lyder rådet fra eksperter. Mye informasjon har gått ut på dato, og kan være helseskadelig.

Riddermusserong

Med tre stjerner forteller denne boka at riddermusserongen er meget god i mat. Virkeligheten er at du bør kontakte Giftinformasjonen hvis du spiser denne soppen.

Foto: Faksimile fra 1977-utgaven av «Soppene i farger»

Oppslagsverk om sopp er populært lesestoff, og utvalget er stort. Mange har et nostalgisk forhold til barndommens soppbøker, og bruker dem sesong etter sesong.

Men gamle bøker er ikke oppdatert med viktig ny kunnskap om egenskaper og virkninger.

– De eldre bøkene, spesielt fra før 1980, kan inneholde direkte feilaktig informasjon om hva man bør vite når man plukker sopp, sier biolog Kolbjørn Mohn Jenssen til NRK.no. Han er daglig leder i Mycoteam, som analyserer sopp for Oslo universitetssykehus og Giftinformasjonen hos Helsedirektoratet.

Det kan med andre ord være en god idé å skaffe seg et oppdatert oppslagsverk før neste soppsesong.

Mangler informasjon

Spiss giftslørsopp

Spiss giftslørsopp er den farligste giftsoppen i Norge. Den vokser gjerne på samme sted som traktkantarellen.

Foto: Gro Gulden/Botanisk museum

Spiss giftslørsopp er den aller farligste giftsoppen i Norge, men den ble ikke påvist her i landet før i 1976. En ørliten bit av den potensielt dødelige soppen er nok til å ødelegge nyrene.

Kolbjørn Mohn Jenssen er daglig leder i Mycoteam

Biolog Kolbjørn Mohn Jenssen advarer mot ukritisk bruk av eldre soppbøker.

Foto: Tor Risberg / NRK

Etter krigen ble alle slørsopper ansett som ufarlige, selv om mange smaker vondt. Dette var også en gjennomgående tone i datidens soppbøker.

Derfor vakte det stor oppsikt på 1950-tallet da mer enn hundre mennesker ble forgiftet av slørsopp fra løvskog i Polen. 20 av tilfellene hadde dødelig utgang.

– Mange av de gamle soppbøkene har lite eller ingen informasjon om spiss giftslørsopp. Det kan bli fatalt om man bruker disse bøkene som informasjonskilde, sier Kolbjørn Mohn Jenssen.

Ny kunnskap

Honningsopp, riddermusserong og flatklokkehatt er andre eksempler på giftige sopper som tidligere ble ansett for å være gode i maten. Det er først i de siste tiårene at vitenskapen har slått fast at også disse kan være helseskadelige, forteller han.

Tobindsverket «Sopp i naturen» fra 1978 skriver for eksempel at unge hatter av honningsopp gir en god buljong, men at eldre eksemplarer ikke bør spises. Og at man alltid skal "steke eller koke retten forholdsvis lenge, eller også forvelle soppen først".

I dag er ekspertenes råd å kontakte Giftinformasjonen hvis du har fått i deg honningsopp.

En annen velkjent bruksbok gjennom mange år er «Soppene i farger».

– I 1977-utgaven er ikke spiss giftslørsopp omtalt i det hele tatt. Kunnskapen om hvor farlig den er var helt ny da boka kom ut, forteller Jenssen.

Og i denne boka omtales riddermusserongen som en "utmerket blandingssopp, både stekt og stuet".

Men også her er rådet i dag å kontakte Giftinformasjonen hvis du tror du har spist denne soppen. Gjentatte måltider med riddermusserong kan nemlig gi muskelskader og nyresvikt.

Fraråder alle typer slørsopp

– Folk ble syke av disse soppene i gamle dager også. Men kunnskapen var dårlig om hva symptomene skyldtes. Nå vet vi bedre, sier Kolbjørn Mohn Jenssen, som selv skrev en soppbok på 1990-tallet.

Også Giftinformasjonen informerer etter beste evne om at gamle soppbøker har gått ut på dato.

– Vitenskapen gjør stadig nye oppdagelser som tilsier at man bør holde seg oppdatert om de siste forskningsresultatene, sier Giftinformasjonens seniorrådgiver Mari Tosterud til NRK.no.

– Selv om mange for eksempel synes at rødskrubb er en god matsopp, har den ført til sykehusinnleggelser på grunn av kraftig oppkast og diaré. Det skjer når den ikke blir varmebehandlet godt nok før man tilbereder den, sier hun.

Risikoen for å få i seg den svært farlige giftslørsoppen gjør at Giftinformasjonen fraråder å plukke og spise alle typer slørsopp.

Mange slørsopper kan nemlig forveksles med livsfarlig spiss eller butt giftslørsopp. Man har heller ingen garanti mot at også andre slørsopper inneholder giftstoffer, ettersom flere av dem ikke er like grundig studert som giftslørsoppen.

– Spiss giftslørsopp vokser gjerne på samme sted som traktkantarellen. Derfor er det svært viktig å granske hver enkelt sopp før man spiser dem, understreker Mari Tosterud.

Biolog Kolbjørn Mohn Jenssen analyserer sopp

Biolog Kolbjørn Mohn Jenssen analyserer sopp. Noen eksemplarer som tidligere ble vurdert som gode matsopper, karakteriseres nå som giftige.

Foto: Tor Risberg / NRK

Mange er bekymret

Hittil i år er Giftinformasjonen kontaktet mer enn 1000 ganger av folk som lurer på om de kan ha fått i seg giftig sopp. Det er langt flere enn i de to foregående årene, da nærmere 700 tok kontakt med ekspertene.

Flesteparten av henvendelsene gjelder barn som har smakt på sopp for eksempel fra plenen eller når de er på skogstur med foreldre eller barnehage.

I årets sesong har minst 15 mennesker havnet på sykehus etter forveksling med matsopp. De har blant annet fått i seg hvit fluesopp, rød fluesopp og flatklokkehatt som alle er giftige.

– Bruk nye bøker

– «Soppene i farger» ble gitt ut med den informasjonen som fantes på 1970-tallet. Det ligger i kortene at oppslagsverk som dette oppdateres med den siste tilgjengelige kunnskapen. Derfor er det fornuftig å bruke nye soppbøker som baserer seg på ny viten, sier forlagsredaktør Sirikit Lockert i Aschehoug til NRK.no.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)