NRK Meny
Normal

– Har ikke kompetanse

Fiskeriministeren Helga Pedersen sier Direktoratet for naturforvaltning ikke har kompetanse på forvaltning av fiske.

Helga Pedersen
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Slik svarer hun på Direktoratets oppfordring om å stanse alt fiske av truet fisk på den norske offisielle rødlista:

– Direktoratet har ikke noe ansvar for fiskeriforvaltningen.

Fiskeriministeren sier departementet legger havforskernes kunnskap og føre-var-prinsippet til grunn for sin fiskeriforvaltning.

Likevel hører de ikke på nettopp havforskerne - hverken ekspertene på Havforskningsinstituttet eller ICES, det internasjonale havforskningsrådet.

Ikke nullkvoter

Forskerne har rådet fiskerimyndighetene til å sette kvotene på kysttorsken til 0 de siste årene, mens fiskeridepartementet fortsetter fisket.

I fjor var fisket på kysttorsken 22 000 tonn. I år er kvoten satt til 21 000 tonn.

Se også: Vi fisket 63 000 tonn utrydningstruet fisk

– Det er ikke aktuelt pr.i dag å innføre 0 kvoter, sier Pedersen.

Tror bestanden vil ta seg opp

Hun mener det er stor sjanse for at kysttorskbestanden vil ta seg opp igjen, selv om bestanden er redusert til en fjerdedel av hva den var for ti år siden.

Dette er også det motsatte av hva havforskerne mener. De er redd for at bestanden vil gå ytterligere ned fordi myndighetene tillater fiske. De mener også at det er en for stor sjanse å ta - å fortsette fisket på en sterkt truet bestand.

I regjeringens Soria Moria-erklæringen står det at «miljøpolitikken i Norge skal bygge på føre-var-prinsippet som sier at tvilen skal komme naturen til gode.»

Fiskeriministeren sier departementets tilnærming er å bygge opp bestanden over lengre tid enn det havforskerne anbefaler.

Med andre ord – de vil fortsette å tillate fiske på bestanden, selv om rådet for ekspertene er entydig: stans fisket.

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.