– Foreldre bør ikke gjøre barnas lekser for å slippe konflikter

Mye krangel om skolearbeid? Her er tipsene til dere som strever med leksestunden.

Lekser

LEKSER: Professor Thomas Nordahl sammenligner lekser med idrett. Det må øving til for at resultatet skal bli bra. Illustrasjonsfoto.

Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

– Mange foreldre venter for lenge før de tar kontakt, og kjører ungene sine for hardt. Snakk med læreren hvis det blir for mye, sier Kjersti Holte, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, til NRK.

Kjersti E. Lien Holte

Førsteamanuensis Kjersti E. Lien Holte er leder for Ekspertgruppen mot sosial ulikhet i helse ved Høgskolen i Østfold

Foto: Høgskolen i Østfold

Hun mener at lekser kan være en trussel for relasjonen mellom foreldre og barn, fordi det blir for mange krav.

– Foreldre bør ikke gjøre barnas lekser for å slippe konflikter, advarer Holte.

Nylig innførte Tønsberg kommune begrensning for lekser, noe førsteamanuensisen mener er lurt. Hun har selv forsket på lekser og skrevet en kronikk der hun refererer til studier som viser at leksers manglende effekt på læring.

– Noen elever utvikler dårlige arbeidsvaner ved å gjøre leksene fort, og uten innlevelse, sier hun.

– Foreldre må involveres

Thomas Nordahl

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark og leder for Senter for praksisrettet utdanningsforskning

Foto: Høgskolen i Hedmark

Thomas Nordahl, professor i pedagogikk, er uenig. Han mener at lekser har positiv innvirkning på læringsprosessen.

– Hvis man får inn gode arbeidsvaner tidlig, vil det være nyttig med tanke på studietiden, påpeker Nordahl.

Han legger til at lekser er en fin måte å få foreldre til å bli involvert på, og at noe skolearbeid derfor bør foregå hjemme.

Professoren mener dagens foreldregenerasjon er for ambisiøse på vegne av barna.

– Mange barn har kalenderen full av fritidsaktiviteter. Dette kommer i konflikt med leksene. Husk at vi har rett og plikt til å gå på skolen, fastslår professoren og fortsetter:

– Når barnet starter på skolen, vil det medføre ekstra arbeid for foreldre. Det er det noen som glemmer. Går barnet på leksehjelp, vil noen foreldre lene seg tilbake, og tenke at skolen tar ansvaret. Det blir feil, sier Nordahl.

Positive forventninger

– Det er skolene selv som avgjør om de vil gi lekser til elevene, og et flertall av skolene har valgt dette, opplyser Linda Sørfjord, kommunikasjonsrådgiver ved Utdanningsdirektoratet.

Hun refererer til forskning som viser at lekser styrker evnen til selvstendig problemløsing, og som understreker viktigheten av at elevene får faglige tilbakemeldinger på leksene.

Gunn Iren Müller, leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen, mener det er viktig at foreldrene engasjerer seg. Dette vil gjøre at eleven klarer seg bedre, både faglig og sosialt.

– Husk at du, uansett bakgrunn og kulturell kapital, er en ressurs for ditt barn. Din oppgave er å motivere for innsatsen, også når barnet opplever motgang, sier Müller.

Stikkordet er å ha positive forventninger til barnet.

– Forvent at leksene blir gjort, og sjekk at de faktisk er det. Hjelp til om barnet trenger det, gjerne ved å stille spørsmål.

Men det må ikke bli for mye lekser:

– Da risikerer man at fritidsaktivitetene velges bort. Det er ikke ønskelig, da dette kan ha positiv betydning for skoleresultatene, avslutter Müller.

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.