– Flere unge dør av hjertestans

Antall unge mennesker som dør av plutselig hjertestans kan være høyere enn man hittil har trodd, ifølge medisinske eksperter.

Ambulanse

Hjertesykdom er sjelden hos unge mennesker. Men antallet kan være 25 prosent høyere enn hittil antatt.

Foto: Helge Carlsen / NRK

Når unge tilsynelatende friske mennesker dør, kan det være vanskelig å fastslå at hjertestans var årsaken.

Britiske eksperter mener at mange slike dødsfall kan bli oppfattet som for eksempel uforklarlige trafikkulykker, drukning eller epileptiske anfall.

Professor Sanjay Sharma ved St. George`s University Hospital mener at 25 prosent flere unge under 35 år dør på grunn av plutselig hjertestans enn det statistikken viser.

Det betyr i så fall at 16 unge briter mister livet av skjult hjertesykdom hver uke, sier Sharma til Sky News.

– Ingen enkle løsninger

Torbjørn Omland

Hjertescreening av unge idrettsutøvere er et omdiskutert tema, sier hjertespesialist Torbjørn Omland.

Foto: UiO

Medisinprofessor og hjertespesialist Torbjørn Omland ved Universitetet i Oslo og Ahus mener at de britiske anslagene er interessante.

– Det er ikke urimelig å anta at flere unge enn det som framgår av offisielle tall har en underliggende hjertesykdom som årsak til at de dør plutselig, sier han til NRK.no.

– Plutselig uventet hjertedød hos unge er alltid tragisk, og det finnes ingen enkle løsninger for å forebygge dette. Men heldigvis rammes unge mennesker sjelden, kanskje bare én av 100.000 unge idrettsutøvere, sier Omland.

Uenige om nytten

Hvert år får nesten 16.000 unge symptomfrie briter testet hjertet sitt. Testene viser at 300 av dem har forandringer i hjertet som kan være en potensielt livstruende sykdom, ifølge hjelpeorganisasjonen CRY (Cardiac Risk in the Young).

Nytten av hjertescreening av unge idrettsutøvere er likevel et omdiskutert tema, ifølge professor Torbjørn Omland.

– Ifølge en italiensk undersøkelse hvor idrettsutøvere ble screenet med EKG, falt hyppigheten av plutselig død hos aktive utøvere med hele 90 prosent i løpet av 25 år etter at screening ble innført. Men tilsvarende undersøkelser i USA og Israel viser ingen reduksjon i hyppigheten av uventet hjertestans, sier han.

Resultatene av systematisk screening kan dessuten være vanskelige å tolke.

– Hjertesykdom er sjelden hos unge. Veldig mange må undersøkes for å fange opp dem som måtte være i faresonen. Overdiagnostisering og falske positive resultater kan være et problem. Derfor er hjerteleger uenige om hvor nyttig det er med screening av unge idrettsutøvere og hvilken screeningmetode som er den mest kostnadseffektive, sier Omland.

Slik kan du redde liv når hjertet stanser

Lege Christian Buskop demonstrerer hjerte-lunge-redning på voksne

Lege Christian Buskop demonstrerer hjerte-lunge-redning på voksne

Lege Christian Buskop viser hjerte-lunge-redning på barn

Slik utfører du hjerte-lunge-redning på barn

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.