Hopp til innhold

– Skadene av Pandemrix var en katastrofe

548 nordmenn har fått alvorlige bivirkinger av Pandemrix-vaksinen, viser nye tall.
– Dette er den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid, sier smittevernekspert Preben Aavitsland.

Influensavaksine

Så langt har 1449 nordmenn rapportert om bivirkinger av Pandemrix-vaksinen. 38 prosent av tilfellene er alvorlige, ifølge nye tall fra Legemiddelverket.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Pandemrix-vaksinen mot det nye svineinfluensaviruset som smittet verden rundt i 2009 viste seg å bli den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid, sier smittevernekspert og rådgiver Preben Aavitsland til NRK.

Som statsepidemiolog var han ansvarlig for Folkehelseinstituttets overvåking av smittsomme sykdommer da det nye viruset brøt ut i 2009. Aavitsland jobber nå som som forsker og rådgiver, blant annet for EU.

Dagens influensavaksine er ikke den samme som den omstridte Pandemrix-vaksinen for tre år siden.

Vaksinen ga alvorlige bivirkninger

Overlege Preben Aavitsland fra Nasjonalt folkehelseinstitutt

– Narkolepsi etter Pandemrix var fullstendig uventet og overraskende, og en katastrofe, sier smittevernekspert Preben Aavitsland.

Foto: Morten Holm / Scanpix

Ved en vanlig sesonginfluensa blir mellom 5 og 20 prosent smittet. Men for tre år siden fryktet norske helsemyndigheter at halve Norge ville bli syke av det nye viruset.

Alle nordmenn, både barn og voksne, ble derfor oppfordret til å ta vaksinen.

2,2 millioner nordmenn valgte å ta vaksinen i influensasesongen 2009/2010. Smitten ble ikke så omfattende som fryktet, men mange fikk plager og alvorlig sykdom av vaksinen.

Så langt har 1449 nordmenn rapportert om bivirkinger av Pandemrix-vaksinen. 38 prosent av tilfellene er alvorlige, viser nye tall fra Legemiddelverket.

Mange har også meldt saken inn til Norsk Pasientskadeerstatning, som så langt har gitt medhold i 47 av sakene (se faktaboks).

Barn innlagt på sykehus

En halv million barn tok Pandemrix-vaksinen. Så langt er 385 barn mellom 0 og 19 år innrapport med bivirkninger. Nesten 42 prosent av dem er alvorlige.

Mange av barna ble lagt inn på sykehus etter vaksinen.

– Pandemrix fikk et tragisk utfall. Dessverre var det umulig å vite det på forhånd, sier Preben Aavitsland.

Mange bivirkninger

67 barn i alderen 2 til 18 år fikk påvist narkolepsi og/eller katapleksi etter at de hadde tatt Pandemrix-vaksinen. Og 17 tilfeller er rapportert hos voksne, i følge Legemiddelverket.

De 548 personene med alvorlige bivirkninger har til sammen 3247 bivirkningsdiagnoser, mange av disse omfatter også kortvarige plager.

– Det er komplisert å få den fulle og hele sammehengen. Bivirkningene av vaksinen er basert på mistanke om en årsakssammenheng, sier Seniorrådgiver Pernille Harg i Legemiddelverket til NRK.no.

De største hovedgruppene av type bivirkninger (blant de 548 alvorlige) er, ifølge Legemiddelverket:

  • 70 prosent: plager i nervesystemet (omfatter bl.a. hyppige tilstander som hodepine og smaksendringer til pareser eller kramper, narkolepsi, (forverret) epilepsi, Guillain Barré syndrom).
  • 55 prosent: Generelle lidelser (denne gruppen omfatter bl.a. smerter, feber, smerter/hevelser på injeksjonsstedet og gangvansker).
  • 30 prosent: Psykiatriske lidelser (dette omfatter bl.a. alt fra uro og forvirring til mentale endringer, søvnforstyrrelser, språkvansker og nedstemthet).
  • 29 prosent: Muskel og bindevevslidelser (omfatter bl.a. muskel og leddsmerter)
  • 28 prosent: Mage- og tarmlidelser (omfatter bl.a. kvalme, oppkast, magesmerter)

– Narkolepsi er en urovekkende og alvorlig bivirkning. Mange av de andre bivirkningene er forbigående plager, og har kanskje ikke med vaksinen å gjøre, sier smittevernekspert Aavitsland.

Ifølge ham viser en kartlegging fra Finland, Sverige og Irland at Pandemrix-vaksinerte barn hadde om lag ti ganger økt risiko for å få narkolepsi.

– Dessverre har ikke norske helsemyndigheter gjort en tilsvarende beregning, sier Aavitsland.

Han savner en grundigere rapport om de norske konsekvensene av Pandemrix-vaksinen.

– Uansett, narkolepsi etter Pandemrix var fullstendig uventet og overraskende, og en katastrofe, sier smitteverneksperten.

LES OGSÅ:

Camilla Stoltenberg

– Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål om sammenhengen mellom vaksinen og narkolepsi, sier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet.

Foto: Folkehelseinstituttet
Brukes ikke i dag

Dagens influensavaksine er ikke den samme som Pandemrix-vaksinen, som inneholdt komponenter som kan ha forårsaket alvorlige bivirkninger.

Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet sier det alltid kan være en viss risiko forbundet med å ta vaksine:

– Folkehelseinstituttet kan forstå engstelsen for vaksiner. Og vi kan ikke garantere 100 prosent sikkerhet for at vaksiner ikke kan gi bivirkninger.

Når det gjelder vaksinen fra 2009/2010 sier hun at det trengs mye mer forskning på sammenhengen mellom vaksinen og narkolepsi.

– Her er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål, sier hun til NRK.