40 prosent av unge kvinner skulker underlivssjekken

– Det er alarmerende at unge i økende grad ikke møter opp til underlivssjekk, sier Kreftforeningens generalsekretær. De siste ti årene har 25 prosent flere yngre kvinner fått livmorhalskreft. Sjekk hvor ofte du bør teste deg.

Kreftmedisin

Hvert år er det rundt 300 kvinner i Norge som får livmorhalskreft. Rundt 100 kvinner dør av sykdommen. Arkivfoto av nedfrossede prøver fra pasienter med kreft.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Stefan Lönnberg

– Vi vil se på nye løsninger for å gjøre testingen enda enklere, som muligheten for å ta en celleprøve hjemme, sier Stefan Lönnberg i Kreftregisteret.

Foto: Kreftregisteret
Fertilitetsklinikken

Celleprøven tas av fastlege eller gynekolog som skal informere deg om resultatet. Det tar kun noen få sekunder å ta en celleprøve fra underlivet.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK
Anne-Lise Ryel

– Vi kjenner ikke helt sikkert årsakssammenhengen, men vi vet at deltakelse i screening betydelig reduserer risikoen for å få livmorhalskreft, sier Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

Foto: Marianne Otterdahl-Jensen

Livmorhalskreft utvikles via forstadier som kan oppdages med celleprøver fra livmorhalsen. Derfor inviteres kvinner i alderen 25–69 år til å ta en celleprøve fra livmorhalsen hvert tredje år.

I løpet av ti år har forekomsten av livmorhalskreft økt med hele 25 prosent blant de yngste damene. Samtidig har det blitt stadig mindre av denne krefttypen i de eldre aldersgruppene. Dette viser tall Dagens Medisin har fått fra Kreftregisteret.

Men nå viser det seg at kun 60,9 prosent av kvinner i alderen 25 til 39 år har møtt opp til undersøkelse – og tatt den viktige celleprøven som kan oppdage kreft og forstadier til kreft. Dette er åtte prosent dårligere oppmøte enn for 10 år siden.

– Det er bekymringsfullt å se en synkende deltakelse blant unge kvinner. Det er vanskelig å tenke seg at 40 prosent av kvinnene mellom 25–39 aktivt har besluttet å ikke delta, etter en grundig vurdering av fordeler og ulemper. Da virker det mer trolig at praktiske barrierer eller informasjonsmangel er grunnen, sier Stefan Lönnberg, leder av Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft, til NRK.no.

100 kvinner dør årlig

Hvert år er det rundt 300 kvinner i Norge som får livmorhalskreft. Rundt 100 kvinner dør av sykdommen, melder Dagens Medisin.

Uten masseundersøkelsesprogrammet kunne man vente seg cirka tre ganger flere tilfeller per år, ifølge Kreftregisteret.

Men likevel velger altså hele 40 prosent under 39 år å droppe den livsviktige sjekken.

– Det er alarmerende at unge i økende grad ikke møter opp, og at vi ser en økning i antall livmorhalskrefttilfeller hos de yngste, uttaler Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen, til NRK.no.

– Vi kjenner ikke helt sikkert årsakssammenhengen, men vi vet at deltakelse i screening betydelig reduserer risikoen for å få livmorhalskreft. Alle kvinner 25 til 69 år bør møte til underlivssjekk med celleprøve hvert tredje år, i tråd med myndighetenes anbefalinger, fortsetter hun.

Prøven tar kun få sekunder

Kreftregisteret sender ut brev og påminnelser til samtlige kvinner som ikke følger anbefalingen om celleprøve hver tredje år. Påminnelsene inneholder informasjon om at en celleprøve fra livmorhalsen kan redde liv.

Celleprøven tas av fastlege eller gynekolog som skal informere deg om resultatet. Det tar kun noen få sekunder å ta en celleprøve fra underlivet.

– Masseundersøkelsen er et frivillig tilbud, og den enkelte kvinnens beslutning må selvfølgelig respekteres. Vi mener dog at fordelene av deltakelse, med lavere forekomst og dødelighet av livmorhalskreft, klart overveier ulempene, sier Lönnberg i Kreftregisteret.

Skulker også i andre land

Kreftregisteret har ikke noen forklaring på hvorfor de yngste skulker sjekken.

– Som ung og frisk kan man ha et fremhevet positiv bilde av sin personlige helserisiko. Da kan nok redusering av risikoen for livmorhalskreft ikke være første prioritet, mener Kreftegistreringens mann.

Også ellers i Europa er det synkende deltakelse i organiserte screeningprogrammer, spesielt blant yngre kvinner.

Hjemmetesting?

Manglende kunnskap om livmorhalskreft og screening kan være en årsak til dårlig oppmøte.

– Da kan det satses enda mer på informasjon direkte fra Masseundersøkelsen, og via helsepersonell. Det er også viktig å gjøre deltakelse i Masseundersøkelsen fleksibelt, celleprøven lett tilgjengelig og så komfortabel som mulig, fortsetter Lönnberg.

Kreftregisteret vil se på erfaringer fra andre land for å gjøre det enda enklere.

– Dette inkluderer muligheten til å ta en celleprøve hjemme, invitasjonsbrev med angitt prøvetakingstidspunkt og sted, nettbaserte løsninger for booking av prøvetakingstime, og gratis prøvetaking, opplyser Masseundersøkelsens leder.

Selv om flere av løsningene byr på utfordringer i Norge, mener Kreftregisteret at alle alternativer som kan bidra til økt beskyttelse mot livmorhalskreft bør vurderes.

  • Her er den siste påminnelsen som sendes kvinnene som ikke har testet seg:
Påminnelse

Påminnelse.

Foto: Skjermdump Kreftregisteret.no

TV og radio

Tonnevis av søtsaker går rett i søpla fordi det er billigere å kaste enn å gi bort. Knut Arild Hareide og kona Lisa Maria bestemmer seg for å gjøre noe med dette.
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)