- Uholdbart at pilotene sovner

- Det uakseptabelt at en av to flygere sovner på jobb, mener nestlederen av Stortingets transportkomité.

Anne Marit Bjørnflaten

Anne Marit Bjørnflaten (Ap), nestleder i transportkomiteen, finner det uholdbart at pilotene sovner i lufta.

Foto: Bjørn Sigurdsøn/Kyrre Lien / Scanpix

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

En undersøkelse Forbrukerinspektørene har utført blant SAS og Norwegians piloter, viser at halvparten av pilotene har sovnet i luften - uten at det har vært avtalt i forkant.

Anne Marit Bjørnflaten (Ap), nestleder i transportkomiteen, reagerer sterkt på det som kommer frem i undersøkelsen.

- Det er helt uholdbart at en av to piloter sovner på jobb, sier hun til NRK.

Les også: Søvnmangel er blodig alvor

Rask reaksjon

Bjørnflaten forteller at hun allerede i dag vil ta dette opp med samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa per brev.

- Her må vi se på regelverket, slik at vi får et regelverk som sikrer situasjonen for flygerne når de er på jobb. Vi må se på lengden på vaktene og på det regelverket flygerne selv tar til orde for, slik at vi får en situasjon som ikke medfører så stor usikkerhet, sier hun.

Da samferdselsministeren i går ble intevjuert av NRK om pilotundersøkelsen, sa hun at hun vil be Luftfartstilsynet vurdere både undersøkelsen og synspunkter som har kommet frem rundt arbeidstidsordningene den siste tiden.

Flygerne kan i følge det europeiske regelverket arbeide inntil 15 timer per dag, og ha arbeidsuker på inntil 60 timer.

FBIs undersøkelse viser at pilotene slev mener de ikke alltid er skikket til å fly når de har så lange arbeidsdager.

Meldeplikt

Aleksander Wasland

Aleksander Wasland, nestleder i Norsk Flygerforbund.

Foto: NRK

Aleksander Wasland, nestleder i Norsk Flygerforbund, forteller at pilotene har en plikt til å melde seg «not fit for flight» hvis de er for slitne til å fly.

Han mener det er myndighetenes ansvar å sørge for at man har et forsvarlig arbeidstidssystem. Pilotene har selv et ansvar for å vurdere egen skikkethet, men han synes det er svært defensivt av myndighetene å la flysikkerhetsarbeidet bli styrt av et håp om at den enkelte pilot velger å melde seg av flygning når han blir for trett.

- Det er høy terskel for å si det, og terskelen blir høyere jo mer du trenger det. Ofte er man forsinket og er sliten og hadde trengt å gå av, men har passasjerer og et ønske om å levere. Da trenger man et regelverk som sier at du ikke skal fly etter så og så mange timer, og ikke en individuell vurdering, sier han.

Norsk Flygerforbund synes dagens regelverk er for liberalt.

- Pilotene kan jobbe for lenge og er pålagt for lite hvile. Vi synes det er veldig positivt at Bjørnflaten vil at noe skal skje raskt, undrestreker han.

Les også: Jobber på helsa løs

Oftere landing i Norge

Da det europeiske regelverket kom, bestilte EU-kommisjonen en rapport for det nye systemet. Da den kom i 2009, viste den at det er for mye å arbeide inntil 60 timer i uken - og det ble anbefalt å skjære ned på timene.

- Det EU nå foreslår, altså at man kan fly lengre og hvile mindre, er å gå i helt feil retning, presiserer Wasland.

Han forteller at det er en helt annen infrastruktur på flyplassene i Norge.

- Flyplassene ligger tett som hagl, og vi har veldig mye luftfart som gjør at vi lander oftere enn andre steder. Sammen med høye fjell, dårlig vær, glatte rullebaner og lange perioder med mørke, er det mer krevende å fly under norske forhold, forklarer han.

Derfor mener han at norske piloter ikke ha samme arbeidstidsbestemmelser og hvileregler som resten av Europa.

- For oss er det avgjørende å poengtere det faktum at det er myndighetenes ansvar å sørge for at vi har et forsvarlig system. Med så mye fokus på punktlighet, er det forståelig at en pilot velger å fly heller enn å melde seg «not fit for fligt» etter en lang dag, hvis konkurrenten skal fly og holde sitt tidsskjema, avslutter han.

Les også: Trøtte piloter gir dårlig sikkerhet

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)