Hopp til innhold

- Spekulerer i korridorpasienter

Lege Jarle Norstein frykter at flere sykehuspasienter må belage seg på å ligge på korridoren, fordi han tror sykehus spekulerer i lønnsomheten ved å ha korridorpasienter.

 

 

Fulle korridorer på SUS

Det er lite som tyder på at det blir slutt på korridorpasienter.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

- Jeg mener det er vesentlige økonomiske forhold som ligger til grunn for at man har korridorpasienter, sier spesialist i generell og gastroenterologisk kirurgi, Jarle Norstein.

- Det er svært lønnsomt for sykehusene å stenge poster og heller flytte pasienter til åpne poster.

Den økonomiske gevinsten er da at man slipper å bemanne de stengte postene for så å heller bruke bemanningen som er på de åpne postene. Da slipper man kanskje unna med å bare tilkalle en sykepleier i deltidsstilling til ekstravakt ved behov - og da gjerne på ubekvemme tidspunkter som helg og natt. 

Tror flere vil oppdage lønnsomheten

Det har lenge vært vanlig å plassere pasienter i sykehuskorridorer i Norge, selv om det i følge et dokument fra Helse- og omsorgsdepartementet fra 2005 heter det at helseregionen som hovedregel ikke skal ha korridorpasienter.

Men det er ingen tegn til at korridorpasientene skal bli flyttet med det første.

Ifølge tall fra Norsk pasientregister gjengitt på nettstedet Fritt sykehusvalg, var det i perioden 1.5. - 3.8. 2006 gjennomsnittlig fem korridorpasienter per sykehus. Og nyere tall viser ingen tegn til bedring av situasjonen. 

Norstein frykter derimot at situasjonen blir verre når flere sykehus oppdager hvor lønnsomt det er å ha korridorpasienter. 

- Denne typen pasienter gir god fleksibilitet for sykehusene, og sykehusenes økonomiavdelinger vil se på korridorpasientbruken som svært lønnsom.

Legen mener at det for sykehusene i dag dreier seg i veldig stor grad om penger og økonomi - og at gamle begrep som empati, verdighet og anstendighet er blitt gammeldags.

- Politikerne ser ikke 

- Politikerne har til nå ikke kunnet eller villet ta et effektivt grep i forhold til korridorpasientproblematikken. Dessuten tror jeg ikke politikerne har skjønt hvor lønnsomt det er for sykehusene å ha korridorpasienter, sier legen.

Norstein mener at økonomiske virkemidler vil kunne eliminere korridorpasientproblemet, men det må relativ stor kostnad til for å få sykehusene til å endre politikk. 

Ved en modellberegning hvor kostnaden ved å ha korridorpasienter i forhold til å åpne nye sykeposter er sammenlignet, har han funnet at sykehusene bør betale minst 10 000 kroner per korridordøgn, for at det skal bli ulønnsomt å ha to korridorpasienter eller flere på en sykepost. 

- Å ha korridorpasienter er et ledelsesspørsmål, men korridorpasientplassering kan bare beholdes så lenge sykepleierne aksepterer det, skriver Norstein i en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 1/2008. 

LES OGSÅ:

Hele artikkelen i Tidsskrift for Norsk Legeforening

Menneskelige skjold

Legen tror likevel at sykepleierne opplever det som et problem med korridorpasienter. Det blir stor trafikk og man skal gjøre alt stell bak et skjermbrett.

Men samtidig hevder han at sykepleierne har akseptert at korridorpasienter viser krise – som igjen er med på å lage et utstillingsvindu for at det er dårlige tider. 

- Jeg anser også korridorpasienter som menneskelige skjold mot innleggelser, at man signaliserer veldig tydelig for innleggende leger at sykehusene har mange pasienter på korridoren allerede, sier Norstein.

 Og det største problemet med korridorpasienter er at det er vanskelig å gi tilfredsstillende behandling, pleie og omsorg bak et skjermbrett i korridorene. 

- Du vil bli utslitt av å ikke få søvn fordi lyset står på og du har trafikk rundt deg. Og skal du på toalettet må du gå og finne deg et eller få bekken bak et skjerm. Det er en lite menneskeverdig.

 Et paradoks

- Jeg synes det er et paradoks at man må ligge på korridoren i et av verdens rikeste land, sier en hjerteoperert mann fra Oslo. 

Han ble i desember 2007 plassert på korridoren dagen etter hjerteoperasjonen på et av hovedstadens velrennomerte sykehus.

 - Legene beordret at jeg trengte mye ro, men på korridoren fikk jeg alt annet enn ro.

- Og det er et ekstra psykisk press å vite at det man trenger er ro, men så det er det man ikke får. Man ligger og lurer på om man er i de beste hender, sier Oslo-mannen.

Lokalsykehus-fenomen?

Rikshospitalet i Oslo har ikke korridorpasienter - og mener at det først og fremst er noe man finner på lokalsykehus.

- Vi er så heldige å ikke ha korridorpasienter på Rikshospitalet, sier informasjonsrådgiver Gina Scholz ved Rikshospitalet HF.

- Det er fordi pasientene våre etter behandling hos oss blir sendt tilbake til sitt lokalsykehus for videre behandling.

 

 

FÅ PULS-NYHETSBREV GRATIS. TRYKK HER