- Retrovirus trolig ikke ME-årsak

Sår kraftig tvil om resultatene fra viktig studie i 2009.

Søvn

Retrovirus-sporet har gitt nytt håp for ME-pasienter de siste par årene.

Foto: Colourbox

Siden slutten av 2009 har det vært mye snakk om retroviruset XMRV som en mulig årsak til kronisk utmattelsessyndrom (ME).

En stor studie påviste en høy andel av ME-pasienter med XMRV, som er i samme familie som hiv-viruset. Og det har blitt spekulert i om hiv-medisin kunne være fremtiden for ME-pasienter.

Problemet er bare at flere studier som har kommet etterpå ikke klarer å påvise den samme sammenhengen.

Tyder på forurensede prøver

Redaktøren i tidsskriftet Science, som trykket en av studiene i 2009, valgte nylig å publisere en bekymring for om resultatene var korrekte.

«Minst ti studier utført av andre forskere og publisert andre steder, har ikke klart å finne XMRV i uavhengige grupper av ME-pasienter», skriver redaktør Bruce Alberts.

Denne uken trykker Science ytterligere to studier som støtter antakelsen om at resultatene fra 2009 skyldtes laboratorieforurensning.

Forskerne bak en av studiene har forsøkt å ettergå resultatene fra 2009, blant annet ved å analysere prøver fra personer som tidligere har fått påvist XMRV - uten å få positive prøver.

Den andre studien mener å påvise at XMRV oppsto på 90-tallet i et eksperiment som blandet celler fra mus og mennesker med den hensikt å skape en udødelig cellelinje til forskning på prostatakreft. Denne cellelinjen har siden blitt brukt i stort omfang i laboratorier, ifølge forskerne.

– Kan ikke sammenlignes

Whittemore Peterson-instituttet, som utførte studien Science publiserte i 2009, reagerer kraftig på at tidsskriftet nå advarer mot resultatene deres.

I et brev til Science skriver president Annette Whittemore at ingen av de ti studiene som blir nevnt kan sies å ha kopiert testene deres, fordi de har brukt andre testmetoder.

Hun peker også på at en eventuell forurensning av prøvene ikke kan forklare forskjellene de fant på ME-pasienter og friske personer.

«Hvordan ble i så fall bare 3,7 prosent av de friske kontrollprøvene "forurenset", og hvordan kan prøvene ha blitt forurenset av en cellelinje som aldri har vært brukt i dette laboratoriet?», spør hun i brevet.

Instituttet ber om at Science trekker tilbake advarselen.

– For tidlig å avvise retrovirus

Ellen V. Piro i den norske ME-foreningen mener det er altfor tidlig å avvise retrovirus-teorien.

– Mandag ble det faktisk publisert en ny studie hvor ME-pasienter har testet positivt på retrovirus, og jeg vet at flere er underveis, forteller hun.

– Her gjelder det å være tålmodig og ha is i magen, avslutter hun.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)