Hopp til innhold

- Stråling fra trådløse nett er ufarlig

Strålingen fra trådløse nettverk er så svak at den nesten ikke kan måles. Dermed er den heller ikke helsefarlig, viser den hittil største norske undersøkelsen av hverdagsstråling fra elektroniske kilder.

Mobilantenne og trådløs ruter.

Mobilantenner og rutere stråler svært lite, viser den første store norske undersøkelsen.

Foto: Montasje/Colourbox

Debatten om stråling fra mobilmaster og trådløse nettverk har hittil handlet mye om hvorvidt de norske grenseverdiene er for høye.

Inntil nå har ingen gjort en omfattende undersøkelse av hvor mye stråling vi faktisk utsettes for i det daglige, og hvor helsefarlig den eventuelt måtte være.

Derfor har Post- og teletilsynet og Statens strålevern gjennomført den hittil største målingen av slik stråling i Norge.

Den viser at trådløse nettverk, mobilt bredbånd, trådløse telefoner, kringkasting og nødnettet sender ut stråler som bare utgjør omtrent en tusendel av grenseverdiene som kan være helseskadelige for mennesker.

LES OGSÅ:

Mange målesteder

Seksjonssjef Per Eirik Heimdal i Post- og teletilsynet

Seksjonssjef Per Eirik Heimdal i Post- og teletilsynet har vært ansvarlig for gjennomføringen av målingene. Her med noe av utstyret som ble brukt.

Foto: Eivind Rossen / PT

Målingene omfatter også stråling man blir utsatt for når andre mennesker snakker i mobiltelefon i nærheten.

Den nye undersøkelsen er gjennomført på 56 steder i Bergen, Kristiansand, Lillestrøm, Ski, Trondheim og Oslo.

Målingene er gjort både inne og utendørs i barnehager, på skoler, i private hjem og på arbeidsplasser. Strålingen på gata er også testet.

Alle målepunktene viser at strålingen ligger meget langt under grenseverdiene. Den sterkeste strålingen ble funnet tre steder på gateplan i nærheten av mobilantenner som er plassert relativt lavt på husfasader.

Den aller kraftigste verdien var 0,41 watt per kvadratmeter, som likevel bare tilsvarer en hundredel av den anbefalte grenseverdien.

Ruter

Strålingen fra nettverk i hjemmet er så liten at den etter alt å dømme ikke er helsefarlig.

Foto: ColourBox

LES OGSÅ:

Beroliget

- Vi er opptatt av at teknologien samfunnet omgir seg med skal være sikker. Og er blitt ytterligere beroliget av konklusjonene i denne undersøkelsen. De er ikke overraskende, sier direktør Willy Jensen i Post- og teletilsynet.

Han er mer overrasket over det han mener er de mange misforståelsene og synsingen om farene ved stråling fra trådløs telekommunikasjon.

- Mange har hatt sterke meninger om resultatene av enkeltmålinger. Men for første gang har vi nå registrert alle typer stråling man kan utsettes for samtidig, når man for eksempel befinner seg i en kafé i Trondheim eller på fortauet i Kristiansand. Konklusjonen er at omfanget knapt er målbart. Man kan rett og slett se bort fra dette, sier Jensen til NRK.no.

Direktør Willy Jensen i Post- og teletilsynet.

Direktør Willy Jensen i Post- og teletilsynet.

Foto: PT

Han understreker at målingen ikke omfatter mobiltelefoner som man bruker selv. Det er strålingen fra nettverk, rutere, antenner og andres mobiltelefoner som er undersøkt.

- Når det gjelder bruk av mobiltelefon, anbefaler vi fortsatt å være føre var. Det viktigste er å ikke snakke lenge med telefonen klemt mot hodet. Håndfrie løsninger og god dekning er viktige stikkord, sier Willy Jensen.

- Kan strålingen bli sterkere hvis man fjerner trådløse nett for å være på den sikre siden?

- Ja, både telefoner og PC-er bruker mer kraft når dekningen er dårlig, selv om dette varierer noe fra modell til modell. Og at enkelte kommuner nå vurderer å erstatte skolenes trådløse datanett med kablede bredbånd av frykt for stråling, er med respekt å melde bortkastede penger. Vår undersøkelse bekrefter at dette ikke er nødvendig, sier Willy Jensen.

Direktør Ole Harbitz i Strålevernet

Direktør Ole Harbitz i Strålevernet.

Foto: Erlend Aas / Scanpix

LES OGSÅ:

- Tydeligere resultater

- Vårt viktigste budskap etter denne undersøkelsen er at mobiltelefonenes stråling er langt sterkere enn strålingen man utsettes for fra basestasjoner og trådløse nett, sier direktør Ole Harbitz i Statens strålvern.

- De som måtte være bekymret på forhånd har nå all grunn til være beroliget, mener han.

- Betyr det at man én gang for alle kan fastslå at denne typen stråling ikke er helsefarlig?

- Siden målingen omfatter alle typer eksponering, er det i hvert fall blitt mye tydeligere at det ikke er grunn til bekymring.

- Vi avventer fortsatt rapporten fra en bredt sammensatt ekspertgruppe som nå går igjennom all kjent forskning om dette. Når deres arbeid blir ferdig senere i år, vet vi enda mer om forholdet mellom helse og denne typen stråling. Men endelige konklusjoner fins aldri, sier Harbitz til NRK.no.

LES OGSÅ:

Usikkert om telefonbruk

Det er mulig at bruk av mobiltelefon kan være kreftfremkallende, ifølge en fersk rapport fra verdens helseorganisasjon (WHO).

Rapporten vakte stor oppsikt da den kom i forrige uke, men den konkluderer ikke med krav om strengere regulering av mobilbruk.

WHOs hovedbudskap er at internasjonal forskning ikke kan fastslå at mobiltelefoner er ufarlige å bruke.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)