Normal

- Mobil kan gi barn atferdsvansker

Gravide som snakker mye i mobil har høyere risiko for å få barn med atferdsvansker, ifølge ny forskning. - Lite sannsynlig at dette er årsaken, mener Statens strålevern.

Gravid med mobiltelefon

Mobilbruk under svangerskapet kan påvirke barnet, tror forskere.

Foto: Martin Kierstein / Colourbox

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.


Forskere ved University of California har undersøkt data om 28.000 danske barn og mødrene deres. Konklusjonen deres er at det er en sammenheng mellom atferdsvansker hos barna og mobilbruk, melder NTB.

Risikoen for slike problemer er ifølge studien 40 prosent høyere hos barn av mødre som brukte mobiltelefon under svangerskapet. Men forskerne har ingen forklaring på hvorfor det er slik.

- Det er vanskelig å forstå hvordan så lav stråling kan ha så stor betydning, sier epidemiologen Leeka Kheifets som har ledet undersøkelsen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Egen mobilbruk gir enda større risiko

Risikoen for atferdsvansker er enda høyere for barn som selv snakker i mobiltelefon.

- Vi har sett på sosial status, barnets kjønn, mødrenes alder, stressnivå under graviditeten og om barna ble ammet eller ikke, forteller Kheifets.

- Vi tenkte at det kanskje ikke var mobilbruken, men mangel på oppmerksomhet fra mødrene som førte til atferdsvansker. Selv om det er viktig, forklarer det ikke forbindelsen vi fant, konkluderer hun.

Rundt fem milliarder mobiltelefoner er nå i bruk verden over, og selv om det stadig spekuleres i helsefare, er det så langt ingen klare bevis for at mobiltelefoner skader helsa.

- Lite sannsynlig

Lars Klæboe ved Statens strålevern forsker selv på mobilstråling og betegner hovedforfatteren av den aktuelle studien som anerkjent og seriøs.

- Men man skal være forsiktig med å trekke konklusjoner basert på at det er samsvar mellom bruk av mobiltelefon og atferdsvansker. Selv om det er et samsvar her, er det likevel usikkert om det er en årsakssammenheng, noe også forfatteren selv påpeker, sier Klæboe til NRK.no.

Han mener det er for tidlig å trekke konklusjoner ut fra enkeltartikler, og at vi må avvente mer forskning på området

- Selv om vi er åpne for at det kan være en årsakssammenheng, tilsier kunnskapen vi har om dette at det er lite sannsynlig. Det er mer sannsynlig at det er andre faktorer enn eksponering fra mobiltelefon som er utslagsgivende, sier han.

Studien er publisert i Journal of Epidemiology & Community Health.

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.