- Adopsjon best for barnet

- Barn som ikke kan være hos sine biologiske foreldre, bør adopteres bort. Det viser all forskning.

Voksen leier barn

Illustrasjonsbilde.

Foto: Colourbox

Marit Skivenes

Marit Skivenes leder et forskningsprosjekt som sammenligner barnevernet i flere land.

Foto: UiB

Norske barn blir nesten aldri bortadoptert mot foreldrenes vilje.

I stedet lever mange på flyttefot hele oppveksten - fordi de biologiske foreldrene stadig kan kreve dem tilbake fra fosterhjemmet eller fordi fosterhjemmet sier opp kontrakten.

- Det beste for et barn er å bo hjemme hos sine foreldre. Men hvis det ikke går, er adopsjon bedre enn andre barnevernstiltak, sier førsteamanuensis Marit Skivenes til NRK Sånn er livet.

- Adopsjon er bedre, fordi barnet da får et varig og trygt hjem, mens fosterhjem og institusjoner er midlertidige løsninger, fortsetter Skivenes.

USA og England har endret praksis

I USA og England blir barn som ikke kan gjenforenes med sine foreldre nå bortadoptert til et trygt og stabilt hjem - for alltid. 51 000 amerikanske barn blir nå adoptert bort hvert år.

- USA hadde den samme utviklingen som oss, med at barnevernsbarn flyttet fra fosterhjem til fosterhjem eller pendlet mellom hjemmet og barnevernstiltak - med det resultatet at de klarte seg dårlig på de aller fleste livsområder, forteller Marit Skivenes.

Hun mener vi har mye å lære av USA. Etter at Clinton-administrasjonen endret regelverket, begrenses nå midlertidige løsninger til mellom 12 og 15 måneder. Dersom barnet fortsatt ikke kan flytte hjem, blir det adoptert bort.

- Det kan virke tøft overfor foreldrene, men jeg er ikke i tvil om at dette likevel er til barnets beste, sier Skivenes.

Ministeren ønsker flere adopsjoner

Audun Lysbakken

Barneminister Audun Lysbakken (SV) vil ha noen flere adopsjoner.

Foto: Berit Roald / Scanpix

- Regjeringen ønsker at adopsjon brukes i noen flere tilfeller, sier barneminister Audun Lysbakken til NRK.

Han sender snart ut en oppfordring til kommunene om å legge noe mer vekt på adopsjon. Men han vil ikke tallfeste hvor mange som bør bli bortadoptert, og heller ikke gjøre om på den norske hovedregelen om at barn alltid skal forsøkes tilbakeført til sine foreldre.

I Norge var det 5 saker der barn ble bortadoptert mot foreldrenes vilje i 2007, 7 året før. Over 6000 barn er plassert i fosterhjem utenfor den biologiske familien.

Skremt av dom i Strasbourg

Også Lucy Smith, professor i juss og tidligere medlem av FNs barnekomité, mener at Norge burde praktisere flere adopsjoner.

Hun trekker fram "Adele-dommen" i Strasbourg som en forklaring på hvorfor vi nå er så tilbakeholdne med innenlandsadopsjon.

I denne saken ble Norge dømt for å ha tatt et barn fra Adele Johansen, og etter dette ble barnevernet og domstolene svært forsiktige.

Mange vil adoptere

Mens det er mangel på fosterhjem i Norge, og rekordmange barn blir tatt hånd om av barnevernet, er det kø av foreldre som ønsker å adoptere. Det bekrefter Øystein Gudim, lederen i Adopsjonsforum.

Men de aller fleste norske par står i kø for å få utenlandske barn.

- Man får nemlig ikke lov til å stå i to køer samtidig. Og dermed velger de fleste å stå i utenlandskøen, siden det nesten aldri er mulig å få adoptere et norsk barn, sier Gudim.

TV og radio

Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)
Norsk dokumentarserie. I tre månender har de 8 ungdommene hatt samtaleterapi med psykolog Peder Kjøs, og sammen har de funnet veier for å endre livene sine. Psykolog Peder Kjøs og gruppa trener Trine i å tørre å være seg selv. Malin gjør store fremskritt, og Kira med ME kjenner energien komme litt tilbake. Fredrik kommer frem til en løsning han vil prøve på. (8:8)