NRK Meny
Normal

Hva er kringkastingsavgiften?

Kringkastingsavgiften er en lovpålagt offentlig avgift som den som har fjernsynsmottaker er pliktig å betale. Plikten til å betale kringkastingsavgift er uavhengig av hvilken fjernsynsmottaker man har og hvilke kanaler man velger å se på.

Stortinget har fastsatt at kringkastingsavgiften skal kreves inn av og tilfalle NRK. I dagligtale brukes også benevnelsen lisensen om krinkastingsavgiften.

Andre spørsmål og svar:

  1. Hva er kringkastingsavgiften?
  2. Hvilket mottakerutstyr skal det betales kringkastingsavgift for?
  3. Hva er grunnlaget for at vi har fått tilsendt ny lisens?
  4. Vi betaler allerede lisens, men har likevel blitt registrert med nytt lisensnummer?
  5. Finnes det noen unntak fra hovedregelen om å betale en avgift for hver mottaker?
  6. Må vi betale avgift når vi bare bruker fjernsynet som monitor, uten å motta signaler?
  7. Tilbyr NRK elektronisk faktura/EHF for bedrifter?
  8. Kan jeg klage på et vedtak fattet av NRK Lisensavdelinga?