Fullmakt

Eventuelle endringer eller innsigelser på en lisens må meldes av den lisensregistrerte selv. Unntak kan gjøres ved skriftlig fullmakt.

For mer informasjon:
> Lov om forvaltningssaker §§ 12 og 13
> Personopplysningsloven

Skjemaet må skrives ut og sendes inn med underskrift.

Skjemaet finner du her