NRK Meny
Normal

Informasjon for forhandlere

Informasjon om hvordan forhandlere skal forholde seg til kringkastingsavgiften.

A flat screen television
Foto: Colourbox

Den som selger, leier ut eller låner ut fjernsynsmottakere plikter å gi melding til NRK Lisensavdelinga om alle utleveringer, i henhold til § 1 i Forskrift om radiohandleres meldeplikt til NRK. Bestemmelsen angående kringkastingsavgiften omfatter all mottakerteknologi. Meldeplikten for forhandlere kan være avgrenset til bestemte produktkategorier.

Meldeplikten for forhandlere omfattes av følgende mottakerutstyr:

  • TV
  • DVD-opptaker og TV-tunere/dekodere
  • Satellittmottaker
  • Videomottaker (også kombinasjoner som TV/video, DVD/video)

Alle forhandlere som er rapporteringspliktig i henhold til § 1 i Forskrift om radiohandleres meldeplikt til NRK, skal registrere seg i NRK Lisensavdelingas forhandlerregister. Fremgangsmåte for rapportering er nærmere beskrevet i Forskrift om radiohandleres meldeplikt til NRK.

NRK Lisensavdelinga minner spesielt om følgende: Når det gjelder videreformidling av mottakere til firma, kommuner, hoteller o.l. er det viktig å få med referanseperson, rekvisisjonsnummer e.l. slik at det fremgår av regningen som senere vil bli sendt fra NRK Lisensavdelinga hvilke mottakere det er snakk om.

Plikten til innrapportering til NRK er hjemlet i Lov om kringkasting § 8-2 og Forskrift om radiohandleres meldeplikt til NRK. Hvordan kontrollen om leveringsplikten overholdes er beskrevet i Forskrifter om radiohandlerkontroll.

Driver du med slikt salg, utlån og ikke er registrert hos NRK, skal skjema for registrering av forhandler fylles ut og sendes NRK Lisensavdelinga. Her finner du skjema for registrering av forhandler.