NRK Meny
Normal

Informasjon for forhandlere

Alle som selger, leier ut eller låner ut fjernsynsmottakere skal gi melding til NRK Lisensavdelinga om alle utleveringer. Dette gjelder all mottakerteknologi.

Flatskjermer
Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox

Meldeplikten for forhandlere kan være avgrenset til bestemte produktkategorier som innehar, formidler eller tar imot fjernsynssignaler, for eksempel tv og dekoder.

Alle forhandlere som er rapporteringspliktig skal registrere seg hos oss.

Ved videreformidling av mottakere til firma, kommuner, hoteller o.l. er det viktig å få med referanseperson, rekvisisjonsnummer e.l. slik at det fremgår av regningen hvilke mottakere det er snakk om. Hvordan rapporteringen skal gjøres er beskrevet i Forskrift om radiohandleres meldeplikt til NRK.

Driver du med salg og utlån, og ikke er registrert hos oss, kan du fylle ut skjema for registrering av forhandler her.

Plikten til innrapportering til NRK er hjemlet i Lov om kringkasting § 8-2 og Forskrift om radiohandleres meldeplikt til NRK. Hvordan kontrollen om leveringsplikten overholdes er beskrevet i Forskrifter om radiohandlerkontroll.