NRK Meny
Normal

Fakta om kringkastingsavgiften

Kringkastingsavgiften fastsettes av Stortinget. For 2014 er avgiften satt til kroner 2.729,16. Dette inkluderer 8 prosent merverdiavgift.

Kringkastingsavgiften er en lovpålagt offentlig avgift, som den som har fjernsynsmottaker er pliktig å betale. Plikten til å betale kringkastingsavgift er uavhengig av hvilken fjernsynsmottaker du har, og hvilke kanaler du velger å se på.

Stortinget har fastsatt at kringkastingsavgiften skal kreves inn og tilfalle NRK. I dagligtale brukes også benevnelsen lisensen om kringkastingsavgiften.

For 2014 har Stortinget fastsatt avgiften til kroner 2.729,16, inkludert åtte prosent merverdiavgift.

Storparten av NRKs inntekter

Lisensinntektene tilfaller i sin helhet NRK. I 2012 kom 96 prosent av NRKs inntekter fra lisensen. Nesten 2 millioner betalte kringkastingsavgift. Det ga NRK knappe fem miilliarder kroner i inntekter i 2012.

Endring av lisensterminer
Det er bestemt at NRK må tilpasse innkrevingen av kringkastingsavgiften til kalenderåret. Kringkastingsavgiften er fordelt på to terminer per år:

Lisenstermin 1 gjelder for perioden 1. januar til 30. juni, med forfallsdato 31. januar.

Lisenstermin 2 gjelder for perioden 1. juli til 31. desember, med forfallsdato 31. juli.

Melding som kan medføre opphør av lisensen må være mottatt av NRK Lisensavdelingen før ny termin starter for å være gyldig.

Lov om kringkasting

Forskrift om fjernsynsmottakere

Dette er allmennkringkasting