NRK Meny
Normal

Fakta om kringkastingsavgiften

Kringkastingsavgiften er en lovpålagt offentlig avgift som fastsettes av Stortinget hvert år. Den årlige avgiften deles i to terminer med terminstart 1. januar og 1. juli. Avgiften forfaller til betaling 31. januar og 31. juli. Etter forfall påløper tilleggsavgift.

NRK Marienlyst
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Ifølge Forskrifter om fjernsynsmottakere plikter alle som har fjernsynsmottaker å betale kringkastingsavgift. Dette gjelder også for lånt eller leid mottaker.

Med fjernsynsmottaker menes alle tekniske innretninger som kan ta i mot fjernsynssignaler og videreformidle dem direkte, som TV, dekoder, tuner, pc med tv-kort og lignende.

Ved overgang til digitalt bakkenett skiller man mellom mulighet til å ta inn fjernsynsendinger og ønske om det. Mottakerutstyr som gir mulighet til å ta inn fjernsynssignaler er avgiftspliktig, uavhengig av hvilke kanaler man har tilgang til, hvilke program en velger å se på, eller om mottakeren benyttes til annet formål.

Alle fjernsynsmottakerne som selges i dag inneholder avgiftspliktig dekoderteknologi (MPEG4/DVB-T). Dette innebærer at du kan ta inn fjernsynssignaler som ligger fritt tilgjengelig (ukryptert) i det digitale bakkenettet uten programabonnement eller annet tilleggsutstyr. De ukrypterte signalene inneholder alle NRKs TV- og radiokanaler.

Stortinget har bestemt at kringkastingsavgiften skal tilfalle NRK, som har fått i oppdrag fra Stortinget å være en reklamefri allmennkringkaster. Les mer om: Dette er allmennkringkasting

Kringkastingsavgiften er hjemlet i kringkastingsloven § 6-4, kapittel 8, samt Forskrifter om fjernsynsmottaker.