NRK Meny
Normal

Regler for bedriftslisens

NRKs hovedkvarter på Marienlyst i Oslo
Foto: Nadia Frantsen

Kringkastingsavgiften, også kalt lisensen, er en offentlig avgift for alle som har fjernsynsmottaker. Hovedregel for bedrifter er at det må betales kringkastingsavgift for hver mottaker. Det vil altså si at dersom dere har to fjernsynsmottakere fra før, og kjøper én ny, skal dere betale tre avgifter.

Det skal betales for alt utstyr som kan ta imot fjernsynssignaler og videreformidle dem. Eksempler på slikt utstyr er TV, dekoder, tuner og pc med tv-kort.

Dere må betale lisens uansett hvilke kanaler dere har tilgang på eller hvilke program dere velger å se på. Dette gjelder også dersom dere har TV som benyttes som dataskjerm, monitor på møterom, reklameskjerm og lignende.

Unntak fra hovedregelen

Selv om hovedregelen for bedrifter er at det skal betales én avgift for hver fjernsynsmottaker, finnes det noen unntak.

Sykehus, sykehjem, barnehjem og avlastningsboliger, asylmottak, fengsler og andre lignende institusjoner, kan søke om å betale én avgift for flere fjernsynsmottakere.

Barnehager, grunnskoler og videregående skoler kan søke om å betale én avgift for mottakere som bare brukes i undervisning.

Skip og borerigger kan søke om å betale én avgift for alle fjernsynsmottakere ombord. Lisensen skal være registrert i skipets navn.

Hotell, campingplasser og andre overnattingsbedrifter kan søke om å betale én avgift for hvert titalls påbegynte antall mottakere i utleierom/hytte hvor det leies ut til tilfeldige gjester. Det må betales én avgift for hver mottaker plassert i fellesareal.