NRK Meny
Normal

Regler for privatlisens

Jente med TV-kontroll.
Foto: Caroline Drefvelin / NRK

Kringkastingsavgiften, også kalt lisensen, er en offentlig avgift for alle som har en fjernsynsmottaker i bruk. Det vil si både de som eier, leier eller låner en fjernsynsmottaker. Du er selv ansvarlig for å melde fra om at du har fjernsynsmottaker i bruk.

Lisensen gjelder for personen den er registrert på, ikke for adressen. Du kan ha flere mottakere på samme lisens så lenge de brukes av deg, din ektefelle/samboer og hjemmeboende barn som blir forsørget. Lisensen vil også dekke fjernsynsmottakere du har i hytte, campingvogn, fritidsbåt eller lignende.

Husstandsmedlemmer, for eksempel barn over 18 år, som forsørger seg selv skal betale egen lisens dersom de har egen mottaker i bruk. Hvis man har skattbar inntekt, trygd eller studielån regnes man som selvforsørget.

Du må betale lisens uansett hvilken fjernsynsmottaker du har, hvilke kanaler du har tilgang på eller hvilke program du velger å se på. Dette gjelder også dersom du har TV som benyttes som dataskjerm, til å spille tv-spill og lignende. Eksempler på lisenspliktig utstyr er TV, dekoder, tuner og pc med tv-kort.