Vil ha flere kandidater til pris som kan synliggjøre det kvenske språket

Språkrådet vil ha flere kandidater til Kieliraajin kielipalkinto – kvensk språkpris. – Prisen er viktig for å synliggjøre kvensk språk, sier seniorrådgiver Pål Kristian Eriksen i Språkrådet.

Kvensk språk på tavle

I Kvænangen tas kvenske ord inn i håndarbeidet når foreningen Lankarulla møtes.

Foto: Laila Lanes / NRK

For tredje gang skal Kvensk språkpris deles ut. Og for dem som har tenkt å sende inn forslag haster det, for siste frist er på søndag.

– Vi har allerede noen kandidater, men vi håper at det kan komme et ekstra lite rush nå på slutten, sier seniorrådgiver Pål Kristian Eriksen i Språkrådet.

Pål Kristian Eriksen, seniorrådgiver i Språkrådet

Det er viktig å dele ut kvensk språkpris blant anna fordi selve prisutdelinga synliggjør det kvenske språket og de som har jobba for det, sier seniorrådgiver Pål Kristian Eriksen i Språkrådet.

Foto: Ram Gupta

Kieliraajin kielipalkinto – kvensk språkpris er oppretta av Språkrådet for å fremme, utvikle og bevare det kvenske språket. Prisen skal deles ut annethvert år og gis som en pengesum og et diplom.

Den kan tildeles enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, foreninger og institusjoner som har gjort en betydningsfull innsats for å fremme kvensk språk skriftlig, muntlig eller i annen form.

Minoritetsspråk dør ut verden over

Men Eriksen sier de ønsker å ikke bare belønne noen som tar vare på språket som en gammel museumsgjenstand, men som også tar det med inn i framtida og videreutvikler det.

– Hvorfor er det viktig å dele ut kvensk språkpris?

– Det er viktig for å belønne de som har gjort en slik innsats, det å bevare minoritetsspråkene er et viktig arbeid. Minoritetsspråk dør ut verden over så det å jobbe for bevaring bør belønnes, sier Eriksen.

Og han tilføyer at også selve prisutdelingen er viktig.

– Ikke minst er det viktig fordi selve prisutdelinga synliggjør det kvenske språket og de som har jobba for det, sier han.

Liisa Koivulehto i midten

Prisen som blei det ut i 2019, gikk til journalist i Ruijan Kaiku Liisa Koivulehto.

Foto: Anne Mari Rahkonen Berg / NRK

Prisen ble første gang delt ut i 2017 og gikk da til Eira Söderholm som har vært førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet og forfatter Agnes Eriksen. Da den blei delt ut for andre gang gikk den til journalist i Ruijan Kaiku Liisa Koivulehto.

Prisen kunngjøres på den kvenske språkdagen 26. april og er på 25 000 kroner.