Hopp til innhold

Vil ha åpne møter om Sannhetskommisjonen – ber Stortinget om penger

– Vi ønsker å involvere flest mulig og få mobilisering i hele den kvenske befolkningen, sier generalsekretær Ivar Johnsen i Norske Kveners Forbund.

Hilja Huru og Bente Wilhelmsen, NKF

Leder Hilja Huru og Bente Wilhelmsen fra Norske Kveners Forbund var til stede da Stortingets presidentskap inviterte til første møte om Sannhetskommisjonen i desember.

Foto: Tor Petter Gulbrandsen

Norske kveners forbund vil arrangere åpne møter om Sannhetskommisjonen. Nå ber de Stortingets presidentskap om penger til å kunne gjennomføre seks møter i Troms og Finnmark og ett i Oslo.

Sametinget i gang

Arbeidet med Sannhetskommisjonen for fornorskningen av samer og kvener startet like før jul da representanter fra ulike organisasjoner var invitert til Stortinget for å bli enige om veien videre.

Nå går arbeidet videre med åpne møter. Sametinget er i gang med slike møter og nå ønsker Norske Kveners Forbund også å komme i gang.

– Vi ønsker å involvere flest mulig og få mobilisering i hele den kvenske befolkningen, sier generalsekretær Ivar Johnsen.

Men mens Sametinget har eget budsjett til å gjennomføre møtene, har ikke Norske Kveners Forbund det, sier Johnsen:

– Vi har stramme budsjetter og har derfor søkt om penger for å kunne gjennomføre slike møter på en ordentlig måte, både til å gjennomføre møtene og til en ordentlig oppfølging.

Norske Kveners Forbund har sendt henvendelse til Stortingets presidentskap der de ber om hjelp til å finansiere dette.

– Det er faktisk nødvendig for at ikke Sannhetskommisjonen skal komme skjevt ut ved at den ene gruppa får en helt annen mulighet til å forankre det i sin befolkningsgruppe enn den andre, sier Johnsen.

Mandatet viktig

Nå handler det om forarbeidet til Sannhetskommisjonen, blant annet jobber man med mandatet.

– Det er viktig at vi blir fornøyd med mandatet, vi ønsker å diskutere det på de åpne møtene.

NKF er også interessert i å knytte kontakter med dem som har historier som er aktuelle for Sannhetskommisjonen. Derfor håper de at folk kommer på møtene om de har historier.

Norske Kveners forbund, Norgga Kvenaid Lihttu

Generalsekretær Ivar Johsen og leder Hilja Huru i Norske Kveners Forbund

Foto: Liisa Koivulehto

I et brev til Stortingets presidentskapet skriver Norske Kveners Forbund.

«Som nevnt er det viktig for prosessen videre at de kvenske stemmene kommer frem, dersom kommisjonens arbeid skal bli det vi alle forventer og håper på; en avslutning av et kapittel i norsk historie og en ny start i det videre arbeidet for at kvensk språk og kultur igjen skal kunne bli en ressurs for Norge.»

Forbundet skriver også at virkningene av fornorskningspolitikken dessverre lever videre i dag, og: «.. derfor vil mange kvener kunne være lite villige til å stå fram med sine historier.»

Fordi de kvenske organisasjonene har kontaktnett og medlemmer i de fleste kvenske miljøene, vil de være viktige for kommisjonen for å mobilisere folk til dette arbeidet, skriver de i brevet til Stortingets presidentskap.