Hopp til innhold

Avslag på innreisetillatelse kan påvirke kvenmuséets åpningsutstilling

Åpningen av Vadsø museum – Ruija kvenmuseum kan bli berørt av koronapandemien. Men avdelingsleder Mia Krogh er optimist og tror de skal være klar til åpningen i august.

Digitalt møte om Vadsø museum/Ruija kvenmuseum, Skypemøte med Morten Ranmar, Pernille Iversen og Mia Krogh.

På grunn av koronapandemien har planleggingen av utstillingen til Vadsø museum-Ruija kvenmuseum måtta skje digitalt, her er Morten Ranmar og Pernille Iversen.

Foto: privat

I august blir det storstilt åpning av det nye kvenmuséet, Vadsø museum-Ruija kvenmuseum, i Vadsø.

Dato for selve åpninga er 26. august. Arrangementet skal gå over to dager der det blir både formell åpning og kulturprogram første dag og fagseminar på dag 2. Til åpningen har muséet blant anna bedt folk om å sende inn portretter av kvener.

Det var i 2018 det blei klart at muséet får penger til ombygging og satsing på et kvenmuseum.

Fikk ikke innreisetillatelse

Siden sommeren 2020 har muséet samarbeida med de danske utstillingsdesignerne i NO PARKING om å utvikle utstillingen på muséet. Samarbeidet har fungert godt, men har vært berørt av koronasituasjonen, skriver muséet i en pressemelding.

Nylig fikk Vadsø kommune avslag på sin søknad om unntak fra innreiseforbud, for at NO PARKING skulle kunne komme til Norge å arbeide.

Det har med andre ord ikke vært mulig for NO PARKING å besøke Vadsø i koronaperioden, slik de ville gjort under normale omstendigheter. Også ansatte ved museet ville ha besøkt verkstedet i Danmark for å se på materialer, modeller og test av ulike løsninger. Dermed har alt måtta skje digitalt.

– Vi har i stedet måttet trekke alle gjenstandene inn i den digitale scenografien. I tillegg har vi ikke hatt muligheten til å sjekke de tekniske installasjonene i utstillingsbygget slik vi pleier å gjøre, sier Morten Ranmar, prosjektleder og sjef for NO PARKING.

Konsept fra utstillingen av NO PARKING

Illustrasjon fra konseptet til utstillingen som skal være klar til åpningen.

Foto: Illustrasjon / NO PARKING

Planlegging digitalt

At alle møtene har vært avvikla digitalt har også hatt sine konsekvenser.

Fra muséets side har det å ikke ha fysiske idémyldringsmøter vært et savn.

– Det blir alltid flere idéer og drodling rundt temaer på fysiske møter. Det blir også mer entusiasme og glede og humør over felles oppgaver når man treffes over bordet, sier Mia Krogh, avdelingsleder ved muséet.

Etter planen skal utstillingen monteres i mai-juni. Deretter skal tekster og digitale løsninger justeres. Men om NO PARKING ikke kommer seg opp til Vadsø før åpningen kan det være ting som ikke er på plass.

– Det er en risiko for at de tekniske installasjonene må tilpasses, og dermed skaper merkostnader for klienten. Videre er det stor sannsynlighet for at innhold på skjermer og projeksjoner må justeres etter åpningen, som heller ikke er inkludert i budsjettet, sier Ranmar.

– Utstillingen hadde nok vært litt mer utvikla på dette tidspunktet uten korona, konkluderer Mia Krogh.

Men uansett om NO PARKING kommer til Norge eller ikke så skal utstillingen stå ferdig og åpnes 26. august 2021.

Hun tror ikke dette får økonomiske konsekvenser.

– I utgangspunktet er alt under kontroll økonomisk, det er lagt en buffer inn i budsjettet, sier hun.