Viikkouutiset kvääniksi

Norja jälleenaukaisthaan huomenna iltapäivälä. Australian ja Franskan välilä oon iso riita ja Venäjälä piđethiin vaalit. Ja oletko sie kuulut kuka voitti tänä vuona Emmy-palkinttoi? Luje viikkouutiset kvääniksi NRK Kväänilä.

pressekonferanse om koronasituasjonen.

Staatinministeri Erna Solberg ja Tervehysministeri Bent Høie annethiin toisile jälleenaukaisemishalit pressekonferensissa.

Foto: Ali Zare / NTB

Kotimaa

Norja jälleenaukaishaan huomenna kello 16.00, niin sano hallitus tääpänä pressekonferansissa. Staatinministeri Erna Solberg ja Tervehysministeri Bent Høie halathiin toisiaan ilosta – nyt met saatama elläät ko ennen koronapandemiaa.

– Met voima olla yhđessä samala tavala ko ennen. Yhđen metrin reekeli ei koke ennää meitä. Tapattumat, kafejat ja kaikki samantapaiset - kaikki reekelit poistethaan, sano iloinen staatinministeri.

Mitä tämä meinaa?

  • Metrin reekeli poistethaan
  • Tapattumat saađhaan järjesttäät normaalisti.
  • Kafejat ei häyđy ennää rajoittaat istumapaikkoi ja kunterimäärää
  • Jos sie sinula oon korona, sie häyđyt edelheen olla isolasuunnissa.
  • Trafikkivalomalli oon käytössä kouluissa.
  • Jos sinula ei ole vaksiinii ja ihminen, jonka kans sie asut, saa koronan, sie häydyt ottaat koronatestin ja olla karanteenissa. Lähikontaktissa olheet häydythään tyhä ottaat koronatestin.

Hallitus muistuttaa ette koronavirus ei ole poissa, mutta meiđän häyttyyt ellää sen kans.

– Me häydymä yhtheiskuntana oppiit elläät nyt viruksen kans, sano Solberg.

jok_YTcCHI0
Foto: Ali Zare / NTB

Työväjenpartii, Keskuspartii ja SV kohđathiin toisensa eilen tuorestaina. Partiit neuvotelthiin mahđolisesta hallitusyhtheistyöstä.

Vaikka Keskuspartii oon halunu tehđä hallitusyhtheistyötä vain Työväjenpartiin kans, oon se nyt kans valmis neuvotelheen mahđolisuudesta ottaat SV mukhaan hallitukseen.

Partiit piđethään pressimöötin Hurdalsjøen hotellissa tääpänä kello 15.00.

Norjan pankki aikkoo nostaat ohjausräntyn (styringsrente) 0,25 prosenthiin. Norjan ökonomii oon ny paremassa tilassa ko ennen pandemii, ja nyt oon hyvä hetki alkkaa nostaat ränttii normaalile tasole, meinaa Norjan Pankki. Ennen pandemia oli ohjausräntty 1,5 prosenttii ja pankki toivoo ette vuona 2024 se olis 1,7 prosenttii.

Ohjausräntty määrää esimerkiksi kunka paljon ränttyi sie häydyt maksaat sinun asumahuonelainasta.

Ohjausräntty oon ollu koronapandemian aijan nolla prosenttii, ja sen takia kans asumahuoneräntyt oon ollu histooriallisen alhaiset. Nyt ko ohjausräntty nousee, saattaa kans asumahuoneräntyt nousta. Tämä tulis olemhaan erityisesti iso assii monele nuorele, jokka oon ostanu oman asumahuonheen eli talon pandemian aikana, koska he häydythäis maksaat enämen kuukauđessa.

Kuitenki moni pankki oon sanonu ette het ei meinaa muuttaat ommii ränttyi ainakhaan vielä. Näin oon ilmoitanu ainaki Sbanken, KLP ja Landkreditt.

Usseempi kläppi tullee tänä syksynä olemhaan kippee hengistystiesairhauđen takia, meinaa Kansantervheysinstitutti (FHI). Syynä oon kläppiin heikompi immuniteettikyky.

Hengistystievirukset tullee meiđän kiusaksi joka vuosi, muttaKoronapandemian takia ihmiset oon pitäny parempaa huolta omasta hygieniasta, ja siksi meilä raavhaila ja erityisesti kläpiilä, oon nyt heikompi immuniteettikyky normaalii viruksii vasthaan.

– Tämä koskee erityisesti pienii kläppii, koska het ei ole koskhaan saanu normaalia hengitystievirusta, ja näin heiđän kroppi ei ole luonu ikinä heile suojaa, sannoo Trine Hessevik Paulsen institutilta.

Kläppilääläri Per Kristian Knudsen Uslusta kuitenki sannoo, ette hän ei usko ette lapset tullee olemhaan kippeempii ko normaalisti. Het vain saađhaan tauđin herkemin.

Lege Trine Hessevik Paulsen i Folkehelseinstituttet.

Trine Hessvik Paulsen sannoo, ette erityisesti pienet kläpit tullee saamhaan herkemin hengistystiesairhauđen tänä syksynä.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Keskiviikkona Norjaan iski vuođen ensimäinen syysmyrsky. Myrsky iski kovimin Lufuuteile ja muile Norlandin fylkin plaanoile, mutta kans Tromssan ja Finmarkun fylkki sai saanu osansa.

Tuulennoppeus nousi parhaimilhaan jopa 38 meetteriin sekunnissa.

Sähkön hinnat oon olleet ennätyskorkkeet varsinki Etelä-Norjassa. Syynä oon vähäset satheet ja tuulet, jotka oon tärkkeitä Norjan kaltaiselle maale, joka luopi sähköä pääassiissa vesi- ja tuulivoiman kautta.

Vähäsen satheen ja tuulen lisäksi kans sähkön siirto Euroophaan vaikuttaa Norjan sähkönhinthaan. Esimerkiksi Tyskässä sähkön hinnat oon korkkeet hiilen, gassin ja CO2 korkkeen hinnan takia, ja siksi kans Norja häyttyy nostaa omii hinttoi. Hinta saattaa nousta entiselthään ko sähkönjakokaapeli Norjan ja Isobritannian välilä aukaisthaan 1. oktooperikuuta.

50-ikhäinen vaimo kuoli puukopisthoon omala työpaikala Perunan NAV-kontorissa maanantaina. Henkirikos tapahtu aamupäivälä ko 30-ikhäinen mies hyökkäs vaimon kimpphuun ko hän oli käymäs kunterinna vaimon tykönä. Hyökkäyksessä vahingoittu kans 30-ikhäinen vaimo.

Nyt oon selviny ette Perunan NAV-konttorin työteliijät oon saanu usseita tappo ja muita uhkauksii monen vuođen aijan monelta eri hengeltä. Perunan NAV-konttori oon ollu suljettu, mutta se aukaisi ovet taas eilen.

Blomar ved Nav Årstad tirsdag

Monet jätti kukan Perunan NAV-kontorin etheen hyökkäyksen jälkheen.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Mailma

Yhđistyneet kansat (FN) eli De forente nasjoner pittää joka vuotista pääkokkousta New Yorkissa missä kaikki jäsenmaat kohđatelhaan. Norjan staatinministeri Erna Solberg (H) piti saarnan kokkoukselle tuorestaiyönä ja sano, ette kliima-, tervheys- ja ökonomiikriisit näytethään ette internasunaalile yhtheistyöle oon tarve.

Solbeg nosti esile saarnassa kliimakriisin ja koronapandemian.

- Me häyđymä muistuttaat toisiamme meiđän kollektiivisesta voimasta, sano Solberg muun muvassa.

Statsminister Erna Solberg under markering av nye redningshelikopter

Staatinministeri Erna Solberg piti saarnan Yhđistyneet kansat kokkouksessa New Yorkissa.

Foto: Luftforsvaret

Australian ja Franskan välilä oon iso riita. Riiđan taustala oon vuona 2016 tehty atomisukelusvenetsopimus maiđen välilä.

Sopimuksen mukhaan Australia häyty ostaat 12 sukelusvenettä Ranskalta 343 miljoonala kruunula. Nyt kuitenki Australia oon päättäny toisin, ja aikkoo valmistaat venheet itte yhtheistyössä USA:n ja Isobritannian kans.

Franska oon Australian päätöksesta hirmusen vihainen. Tällä viikola Franska nouti kaikki sen ambassadöörit pois molemista maista ja oon sanonu ette tappauksen jälkheen Franska ei saata ennää luottaa Australiaan. Se oon kans pettyny USA:haan ja Isobritanhiaan.

- Met olema vihaissii, mutta met olema kans huolestunu amerikkalaisten tavasta toimia, sannoo Franskan ulkoministeri Jean-Yves Le Drian.

Tila oon eđelleen herkkä, mutta parempi sen jälkheen ko presidentit Emmanuel Macron ja Joe Biden praatathiin telefuunissa tuorestai yönä. Ranksan ambassadöörit palathaan ainaki USA:han ensi viikola.

Venäjälä piđethiin parlamenttivaalit viimi pyhänä. Kuten jo uskohtiin, voitti presidentti Vladimir Putinin partii Forente Russland vaalit jälleen. Toiseksi tuli kommunistipartii.

Vaalii oon paljon kritisoitu ympäri mailmaa. Vaalitarkasteliijat oon huomanu paljon vaalivillitystä, ja hallitus oon freistanu estäät monen oppositioehđokhaan osalistumisen vaalhiin. Muun muvassa Isobritannia sannoo ette Venäjän vaalit oon ”takaisku demokratisele vaphauđele”.

Sunnuntaina La Palmassa, joka oon yksi Spanian Kanarian saari, tapattu tulivuoren purkaus. Vuori oon sylkeny ulos paljon nokea ja laavaa, ja ihmiset jokka asuthaan liki tulivuorta oon evakoitu, sannoo paikaliset päätösvallat.

La Palmassa assuu noin 83 000 ihmistä. Viimi tulivuoren purkaus tappattu oktoperikuussa 1971.

73. Emmy-palkinoitten jako järjestethiin maanantai yönä Los Angelesissa. Illan isoin voittaaja oli Netflixin populaarinen draamasarja The Crown, joka voitti parhaiman draamasarja palkinon. Lisäksi se poimi nelje muuta palkinttoo samasta kategoriasta.

Näytteliijä Olivia Colman (tronninki Elisabeth II) voitti parhaiman vaimopääosan palkinon, kun taas Josh O’Connor (Prinsi Charles) sai parhaiman palkinon parhaasta miespääosasta.

Gillian Anderson (Staatinministeri Margaret Thatcher) ja Tobias Menzies (Prinsi Philip) voitethiin palkinot parhaista vaimo- ja miessivuosista.

Sarjat Ted Lasso, Hacks ja The Queen’s Gambit voitethiin kans palkinttoi.

Olivia Colman som dronning Elizabeth

Olivia Colman tronninki Elisabeth II:na.

Foto: Netflix / Netflix

Meiđän mailma

Kvensk Finsk riksforbund oon perustanu uuđen seuran, Kveeni/Suomei Rannikkoseuran. Sen ideena oon työtelä norjansuomalaisten ja kvääniin rannikkokultuurin etheen.

– Met kuttuma kaikki, jokka oon halluu tiettäät enämpi norjansuomalaisestaa/kväänin rannikkokulttuurista, myötä. Näin kirjoitti liitti pressemellingissä.

Repokosken vanha navetta oon nyt varjeltu. Se tehtiin koska navetta oon tärkkee esimerkki kväänin kulttuurista Finmarkussa.

Riksantikvar Hanna Geiran ved fredningsmarkering av fjøset i Repokoski i Porsanger.
Foto: privat

Norjan Kieliraati jakkaa avustusta prosjektiile, jokka tekkee työtä vanhoin paikannimmiin kokhoonpanon kans. Fristi avustuksen hakemuksele oon 1. novemperikuu.