Hopp til innhold

Heidis minnestipend går til kvenungdommers kunstutstilling

Journalist og tidligere redaktør Heidi Nilima Monsen døde i mai 2021. Nå har hennes minnestipend for første gang blitt delt ut for arbeid innen kunst for kvensk ungdom. – Jeg vet at hun ville vært stolt og glad for at vi fikk dette gjennomført.

heidi nilima monsen

Heidi Nilima Monsen var stolt kvensk. Det var hun som ga liv til ideen om en kvensk nyttårstale, som leder for Norske kveners forbund hvert år nå holder på NRK.

Foto: Bjarne Krogstad/Altaposten

I dag er det ett år siden Heidi Nilima Monsen, journalist og tidligere redaktør i den kvenske avisen Ruijan Kaiku, døde etter lengre tids kreftsykdom.

Til heder for Heidi og hennes store innsats i det kvenske miljøet, har Heidi Nilima Monsens minnestipend blitt opprettet, og i dag ble det delt ut for første gang. Det er et stipend som deles ut fra et minnefond, som Heidis familie opprettet kort etter Heidis bortgang.

Stipendets aller første mottaker er en kvensk kunstnergruppe «Jokiroikka», og deres kunstutstillingsprosjekt «Vastavirthaan».

Birte Mari Vetaas, Heidis svigersøster og medlem av stipendets jury, er glad for at Heidis arv fortsatt kan leve.

– Dagen i dag er tung for både meg, Terje og resten av familie og venner. Men dette stipendet gjør dagen litte grann lysere. Jeg vet at hun ville vært stolt og glad for at vi fikk dette gjennomført.

Vastavirthaan

Mottakeren av stipendet, «Jokiroikka», består av de kvenske kunstnerne Elisabeth Seppola Simonsen, M. Seppola Simonsen og Maiya Syrstad Jerijervi.

– Vi er veldig takknemlig for at juryen ville støtte akkurat vårt prosjekt. Det er også spesielt fint at vi er de første som får stipendet til heder for Heidi, sier Elisabeth Seppola Simonsen.

Pengene skal de å bruke til å sette opp utstillingen «Vastavirthaan –Motstrøms», som vil stå på Deichman Bjørvika i Oslo i to måneder i begynnelsen av 2023.

Utstillingen vil bestå av en skulptur som kombinerer både moderne, historiske og kulturelle elementer, særlig inspirert av den kvenske elvebåten. Ifølge Seppola Simonsen har den en stor symbolske betydning for kvenfolket.

– Skulpturen har som formål å symbolisere kvenenes motstandsdyktighet og viljestyrke, i kombinasjon med våre kulturelle egenheter. Vi staker mot strømmen, slik vi alltid har gjort.

Heidi Nilima Monsen og Martin Hovden

Både som journalist og redaktør i den kvenske avisen Ruijan Kaiku, viste Heidi en uendelig stå-på-vilje når det var noe hun gjerne ville endret.

Foto: Freddy Ludvik Larsen / Altaposten

Birte Mari Vetaas forteller at gruppen fikk stipendet fordi de blant annet hadde en sterk, velformulert søknad og plan rundt prosjektet. I tillegg var prosjektet «i Heidis ånd».

– Hun hadde elsket at prosjektet når ut til så mange, og mange som ikke selv hadde oppsøkt viten om det kvenske. Hun hadde gjerne selv stått på utstilling og spredt budskapet. Symbolikken i navnet var i tillegg også en strekt kraft hos Heidi.

Ville føre Heidis arv videre

Det var Vetaas og Heidis bror Terje Nilima Monsen, som kom på ideen om minnestipendet. Den fikk de kort tid etter Heidis bortgang.

– Jeg hadde lyst til å gjøre noe som kunne føre hennes «arv» videre. Og siden hun brant sterkt for unge kvener, ville vi gjøre noe for dem.

Svigersøster Birte Mari Vetaas og bror Terje Nilima Monsen deler ut Heidi Nilima Monsens minnestipend for første gang.

Svigersøster Birte Mari Vetaas og bror Terje Nilima Monsen ville føre Heidis arv videre, og opprettet "Heidis minnefond". Nå skal de dele "Heidis minnestipend" hvert år.

Foto: Kristine Jonas / Ruijan Kaiku

Derfor opprettet Vetaas og Nilima Monsen et minnefond til fordel for kvensk ungdom, et av Heidis hjertebarn. Spleisen startet i juni 2021, og i løpet av fire måneder ble det samlet inn over kr. 65.000,- i forbindelse med Heidis bortgang.

Stipendet på kr. 10.000,- som i dag ble delt ut til utstillingsprosjektet, er fra dette minnefondet. Stipendet blir også delt ut til neste år.

– Vi vil dele ut et årlig stipend på kr. 10.000,-. Planen er at Kvenungdommen etter hvert skal ta over stipendet, men med de pengene vi har samlet inn nå, har vi det i noen år fremover.

Vetaas er utrolig glad for at stipendet ble en realitet.

– Det føles riktig godt å vite at vi kan holde hennes minne i live på denne måten, og gjøre noe godt for det kvenske i årene som kommer. Jeg vet at Heidi ville vært stolt og glad for at vi fikk dette gjennomført. Litt med klump i halsen og litt med en følelse av stolthet for både meg og Terje.