700.000 kroner til å styrke ungdoms identitet og stolthet

Kvensk og karelsk minoritetsungdom i Norge, Sverige og Finland skal få lov til å styrke sin stolthet, identitet og tilhørighet. Nordisk ministerråd har bevilga 70.000 Euro eller rundt 700.000 kroner til et grenseoverskridende prosjekt.

Nytt styre Kveeninuoret

Kveeninuoret/Kvenungdommen skal utvikle et samarbeid med de to minoritetene Met nuoret i Sverige og Suomen karjalazet nuoret i Finland.

Foto: privat

Det er Norske Kveners Forbund og Kveeninuoret/Kvenungdommen som får pengene til prosjektet «Kolme!».

«Tre østersjøfinske minoritetsspråk, tre ungdomsorganisasjoner, tre år, tre land og tre leire», slik beskriver Kveeninuoret/Kvenungdommen prosjektet «Kolme!», som betyr tallet tre.

Det er et treårig prosjekt for å styrke kvensk, meänkieli og karelsk språk, kultur og identitet blant minoritetsungdom i nord. Det unike kultur- og språkprosjektet starter ved årsskiftet og skal skje i samarbeid med de to ungdomsorganisasjonene Met Nuoret i Sverige og Suomen karjalazet nuoret i Finland.

– Dette er viktig fordi disse språkene er under press og har vært det i lang tid. Det er små språk og ungdommer har mista kontakt med både språk og kultur, sier leder i Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto, Hilja Huru.

Alle de tre språkene er utrydningstruede nordiske språk. Kvensk har vært utsatt for fornorskningspolitikken og på svensk side har meänkieli vært utsatt for det samme presset fra de svenske myndighetene.

– Målet er at ungdommen skal ta tilbake sitt språk og sin kultur, sier Huru.

Nordiske penger

Pengene kommer fra Volt språk og kulturprogram for unge (Volt language and culture programme for young people). Det er en stipendordning som er underlagt Nordisk ministerråds kulturprogram, Nordic Culture Point, der målet er å støtte nordisk samarbeid innenfor kultur.

Hilja Huru

– Målet er å løfte språk, kultur og identitet gjennom det som skjer på de leirene, sier leder i Norske Kveners Forbund, Hilja Huru.

Foto: Eskild Johansen / Norske Kveners Forbund

– For oss har det vært veldig viktig å få dette prosjektet i havn. Vi er glad for tildelingen og ikke minst for de gode tilbakemeldingene vi har fått på prosjektet fra ekspertgruppen og Volt, sier Huru.

Av til sammen 27 søknader ble åtte prosjekter tildelt midler fra Volt språk- og kulturprogram. Ekspertgruppen fremhever særlig tre prosjekter der Kolme! er ett av disse.

Idémyldring på årsmøtet

Det var Kveeninuoret/Kvenungdommen selv som tok initiativ til prosjektet. På siste årsmøte i juni starta de en idémyldring. Deretter tok de kontakt med Met Nuoret i Sverige og de to organisasjonene planla prosjektet videre sammen.

Ungdomskonsulent Tomi Vaara i Norske Kveners Forbund er svært fornøyd med tildelingen.

– Jeg syns det er kjempeflott og viktig at vi fikk støtte fra Nordic Culture Point og at vi kan starte prosjektet 1. januar. Kveeninuoret og de andre to ungdomsorganisasjonene har jobba hardt med å planlegge. Det er kjempeflott at de kan se at det finnes en mulighet til å organisere så stort prosjekt, sier han.

Vaara sier det finns mange unge i Finland, Sverige og Norge som har kvenske eller karelske røtter, men de kjenner for lite til sin egen bakgrunn.

– Dette prosjektet kan hjelpe de unge til å lære mer om dem selv og styrke deres egen identitet, tilhørighet og stolthet over egen kultur og historie, sier han.

Han syns også det er bra at unge blir kjent med andre minoriteter som hører til samme språkfamilien som deres egen.

– Kvenske unge er ikke alene, det finnes unge også i Finland og Sverige, som vil lære mer deres egen kultur og språk.

Felles leir for ungdom i tre land

Huru sier pengene er viktig. Norske Kveners Forbund har det siste året satsa med en deltidsstilling med eget ansvar for ungdom og Kveeninuoret. Tomi Vaara, som er ansatt i denne stillingen, vil bli prosjektansvarlig for dette prosjektet.

– Vi er helt avhengige av prosjektmidler. Ennå gjenstår en del midler for å kunne gjennomføre dette slik vi har planlagt, og søknader går nå ut til blant anna til Kulturrådet og Troms og Finnmark fylke.

Gjennom prosjektet skal ungdom i nord bli bedre kjent og skape et nettverk mellom unge på tvers av landsgrensene. De skal arrangere leirer for ungdom i tre land tre år på rad, der skal ungdommen få bli kjent og få uttrykke seg gjennom kunst og kultur.

– Målet er å løfte språk, kultur og identitet gjennom det som skjer på de leirene, sier Huru.