Hopp til innhold

Etter­lyser større bevisst­het hos FeFo på den kvenske bo­settingen i Finnmark

Da lederen for Lakselv kvenforening fikk øye på skiltet, ble han dypt skuffet.

Flyteristfelle i Lakselva. Kvensk var ikke å finne blant språkene på skiltet.

Skiltet som var satt opp ved flyteristfella i Lakselva.

Foto: Jan Erling Persen

Lakselva i Porsanger kommune har lenge hatt en sterk tilhørighet for de kvenske i kommunen.

Jan Erling Persen, leder for Lakselv kvenforening og styremedlem i NKF.

Jan Erling Persen, leder for Lakselv kvenforening og styremedlem i NKF.

Foto: Privat

– Det er her de fleste kvensk-talende i Porsanger bor, forteller Jan Erling Persen, leder for Lakselv kvenforening og styremedlem i NKF.

Han er bekymret for at kvener langs elva vil bli overtrådt.

– Det er et eget miljø. Det er liksom «vår» elv. Om det blir tatt fra oss, tar de på en måte arvesølvet vårt fra oss.

– I det kvenske smørøyet

Jan Erling Persen er født i Lakselv og oppvokst langs Lakselva. Han forteller at det aldri har vært noe samisk informasjon der tidligere.

Men ved den nye laksefella i elva som skal få has på den massive bølgen av den mye omtalte pukkellaksen man har sett i år, var det kvenske språket ikke å finne på skiltingen.

– Samisk har aldri tilhørt den elva, forteller han.

Dette fikk han til å ta til Facebook, hvor han la ut et innlegg om skiltingen.

– FeFo er midt i et kvensk område. Jeg har ikke noe imot det samiske. Språket og kulturen er kjempefine.

FEFO

– Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) forvalter 95 prosent av grunnen i Finnmark, heter det på deres nettside.

Foto: Mariam Eltervåg Cissé

Porsanger kommune har to språksentre, to kvenforeninger og Kvensk institutt. Norges eneste kvenske barnehageavdeling holder også til i Porsanger.

– Vi er midt i det kvenske smørøyet. Elva har vært kvensk/norsk-finsk i alminnelig tid.

Skiltet som er satt opp – som skal informere om laksefella – er på norsk, samisk og engelsk.

– Jeg syns ingenting om det. Absolutt ingenting.

Jan Erling Pedersen sier det er bra at de har fått opp laksefella, men at han savner å se noe kvensk fra FeFos side.

Engasjerende innlegg

I kommentarfeltet på Facebook- innlegget svarte flere at de var misfornøyde over skiltingen. Blant annet kunne man finne en kommentar fra lederen for Norske Kveners Forbund, Kai Petter Johansen.

– Det er sløvt av FeFo, og veldig skuffende å se at de ikke har større bevissthet om, og fokus på, kvensk bosetting i Finnmark enn dette.

Kai Petter Johansen i Norske Kveners Forbund hos Kvensk Institutt i Børselv.

Leder for Norske Kveners Forbund, Kai Petter Johansen.

Foto: Christina Gjertsen / NRK

– Særlig sløvt at dette skjer i Porsanger der FeFo har sitt hovedkontor og hvor Kvensk institutt, kvensk språksenter, to kvenforeninger er aktive og synlige og hvor kvensk språk kan høres i dagligtale i samfunnet.

Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i FeFo, Robert Greiner, kommenterte også under innlegget:

– Tror bare våre folk har hatt mest annet å tenke på – nemlig å få opp fella tidsnok og trygt i ferietida.

Samisk programråd

Robert Greiner, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i FeFo.

– Dette har vært et stort løft som vi gjør for første gang – både for å få dette mest mulig sikkert og effektivt, men også fordi vi har ansvaret for folk i elva.

– Vi har ikke noe imot det kvenske. Skiltet blir uansett tatt ned neste måned.

Manglende kvensk innhold

På FeFos sosiale medier ser man også en manglende kvensk tilstedeværelse. Der er alt av innlegg på samisk, norsk eller engelsk.

Også «bio» på deres side har tekst på både norsk og samisk, selv om Kvensk institutt, som er en stor kvensk-språklig ressurs, residerer i deres kommune og trolig ville vært behjelpelig med oversetting av tekst til kvensk.

Les også: Redd for at historien skal bli feil framstilt

Fjærbuene i Birtavarre
Fjærbuene i Birtavarre

– Hvorfor nevnes det kvenske så lite i FeFo?

– Vi ser absolutt den kvenske kulturen som en del av Finnmark og støtter gjerne kvenske prosjekter, sier Robert Greiner.

– Vårt mandat er derimot gitt gjennom Finnmarksloven, og i den sier Stortinget ingenting spesifikt om det kvenske.

Et resultat av samisk rettighetsforkjempelse

Han forteller videre at FeFo og Finnmarksloven er et resultat av den samiske rettighetskampen og institusjonaliseringen av samiske rettigheter, men loven er også en anerkjennelse av andre i Finnmark sine rettigheter.

NRK forklarer

Hva er FeFo?

Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo)

  • Finnmarkseiendommen (FeFo) forvalter 95 prosent av grunnen i Finnmark og er landets nest største grunneier.
  • FeFo er 36 ansatte og har hovedkontor i Lakselv med avdelinger i Alta, Vadsø og Kirkenes.

Kilde: FeFo

Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo)

  • FeFo ledes av et styre på seks personer, som alle er bosatt i Finnmark.
  • Fylkestinget i Troms og Finnmark og Sametinget velger tre styremedlemmer hver.
  • Disse er i styret: Máret Guhttor (styreleder), Mathis Nilsen Eira (nestleder), Eva D. Husby, Geir Thrane, Kurt Pasvikbamsen Wikan og Jo Inge Hesjevik.

Kilde: FeFo

Finnmarksloven

  • Statens grunn i Finnmark ble 1. juli 2006 overført til innbyggerne i Finnmark gjennom FeFo.
  • Bakgrunnen er Finnmarksloven fra 17. juni 2005. Loven gir innbyggerne i Finnmark egne rettigheter.

Kilde: regjeringen

Finnmarksloven

  • Formålet med Finnmarksloven er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte.
  • Dette skal skje til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, bruk av utmark, næringsdrift og samfunnsliv.

Kilde: regjeringen

– Oppdraget vårt beskrives i formålsparagrafen til Finnmarksloven; at vi skal forvalte naturen til det beste for finnmarkingene og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv.

Sosiale medier

Til manglende kvensk innhold på sosiale medier, svarer han at de har gratulert med kvenfolkets dag alle fem årene han har jobbet der. De har også støttet kvenske arrangementer på dagen.

– I år hadde vi til og med en runde både med instituttet i Børselv og språksenteret i Lakselv for å finne nye postebilder som illustrerer det kvenske.

Les også: Mattias (21): – Flere unge bør ta tilbake forfedrenes språk

Ragnhild Aronsen, Mattias Skare, Ann Inger Simonsen
Ragnhild Aronsen, Mattias Skare, Ann Inger Simonsen

Grunnen til at man ikke ser det i innleggene på sidene deres, er fordi det var blitt lagt på «story».

Vi prøver generelt å poste mer på story, men kunne absolutt hatt akkurat denne som vanlig posting. Det gjør vi nok garantert igjen neste år.

– Men med alle kvenskspråklige ressurser i kommunen, hvorfor benytter ikke FeFo de for skilting eller oversettelser i sosiale medier?

– Joda, vi kjenner til dem og har også samarbeidet med noen av dem når vi har ønsket å gjøre en gest overfor det kvenske – deriblant på kvenfolkets dag, men også da vi ville ha det kvenske inn i vår aller største satsing noensinne; «Lys mellom husan» i samarbeid med Finnmark fotballkrets.

Les også: Europarådet mener Norge må bli bedre på å bevare minoritetsspråk

Kvensk, samisk og norsk flagg utafor Ishavskatedralen
Kvensk, samisk og norsk flagg utafor Ishavskatedralen

– Skal vi som eneste offentlige aktør ta på oss et ansvar utover det vi allerede har, så bør det inn i en større diskusjon. Vi prøver nå å se om vi kan få tak i en oversetter som ikke er på ferie – slik at vi kan skilte på kvensk ved flyteristfella i Lakselva.

Ikke bare kritikk

Til tross for kritikken, sier Jan Erling Persen at han også er fornøyd med FeFos arbeid.

– De har hjulpet Lakselv Kvenforening økonomisk. Vi fikk tildelt en veldig fin tomt ved Lakselva hvor vi har laget en fin gapahuk og dannet et kvensk miljø med elvebåter og annet som tilhører livet langs elva.

Les også: Brødrepar gjenskaper gamle elvebåter: – Født med ene foten i elva

Brødrene Øyvind og Dagfinn Lindbäck og elvebåten Børselvbåten
Brødrene Øyvind og Dagfinn Lindbäck og elvebåten Børselvbåten

Til slutt drar han fram at han ønsker kvensk representasjon i styret til FeFo.

– I FeFo er Finnmark fylke og sametinget representert, men ikke en eneste kven er med i styret. Vi vil gjerne ha en kven inn der.