Hopp til innhold

Skal undersøke fornorskningspolitikk og helse

I oktober starter arbeidet med SAMINOR 3. 80 000 mennesker fra Engerdal i sør til Kirkenes i nordøst inviteres til å delta en undersøkelsen, der de helsemessige konsekvensene av fornorskningspolitikken skal undersøkes for første gang.

For første gang skal også helseundersøkelsen omfatte fornorskningens påvirkning på kveners og norskfinners helse.