Hopp til innhold

Sigrid Skarstein tildelt Hedersnålen

Sigrid Skarstein har fått Fortidsminneforeningens Hedersnål for mangeårig og storartet innsats for å bevare kulturminner, verne om galmle bygg og fremme interessen for tradisjonhåndverk.

I tillegg til vervet innen foreningen har Skarstein vært leder og senere museumsdirektør for Vadsø museum – Ruija kvenmuseum.

– Med sin rolige fremtreden har hun klart å skape dialog mellom parter, og vært en brobygger og nettverksbygger. Med sin kunnskap og sitt arbeid med historien om den finske innvandringen til Øst-Finnmark og kvensk historie, har dette dannet grunnlag for mange innledninger, foredrag, artikler, arrangementer og utstillinger, skrives det på Fortidsminneforeningen sine nettsider.

Aktiv i Forminneforening i Finnmark , Sigrid Skarstein
Foto: VARANGER MUSEUM