Hopp til innhold

Pohjaisennorjalaisen kuvasarjan luojat meinathaan reisule Tromsshaan ja Finmarkkhuun

NILS & MAGGA sarjan luojat meinathaan ensi viikola Pohjais-Tromsshaan ja Vesta-Finmarkkhuun. Sielä het piđethään muistelushetkii ja opithaan uussii kväänin- ja saamenkielissii sannoi nuorilta kielenoppijoilta. – Met ilmoittemma tästä reisusta. Met tulema kohtiin!

NILS & MAGGAs forfatter Terje T Wollmann skal sammen med illustratør Kristoffer Karlsen på mini-turné til Troms og Finnmark.

Kuvasarjan kirjailiija, Terje T. Wollmann, meinaa pittäät muistelushetken hänen kuvasarjasta NILS & MAGGA:sta. Viimiksi hän piti muistelushetken Finmarkun internasunaalissa litteratuurifestivaalissa.

Foto: Evy Andersen / FINNLITT 2021

NILS & MAGGA oon pohjaisennorjalainen kuvasarja ja samanaikhaisesti kans ainua kuvasarja, joka oon käänetty niin kvääniksi ja kolmele saamenkielele. Sarja, jonka ensimäinen osa tuli ulos vuona 2020, muistelee sisarusten Nilsin ja Maggan, ja heiđän elämän ympäri Finmarkussa.

Nyt kuvasarjan luojat, ”kuvittaaja” Kristoffer Karlsen ja kirjailiija Terje T. Wollmann, meinathaan minireisule sarjan miljöösseen, siis Tromssan ja Finmarkun fylkkii. Se oon jotaki, mitä Wollmann oon ođottannu pitkhään.

– Ko met tulima ulos NILS & MAGGA 1 kans, oli koko Norjan staatti suljettu koronapandemian takia. Siksi met emmä koskhaan saanu promoteerata meiđän kuvasarjaa sillä tappaa, ko met olisimma halunheet.

Reisule het lähđethään nousu viikola, ja het tulhaan käymhään niin Pohjais-Tromssassa ette Vesta-Finmarkussa.

– Tromssa ja Finmarkku oon iso fylkki. Siksi met jouđuima päättäät tyhä yhđen plaanan minne met nyt reissaama. Met tehemä kans yhtheistyötä paikalisten kielisentteriitten kans, joten tämä plaana oli meile nyt aijankohthainen, sannoo Wollmann.

Muistelushetki ja kielileikki

Reisun aikana Wollmann ja Karslen tulhaan käymhään Puruvuonossa, Aksuvuonossa, Alattiossa, Vookissa ja Lemmijovela. Sielä het piđethään muistelushetkii, jokka tulhaan tutustutamhaan pyblikymin NILS & MAGGA kuvasarjan mailmhaan.

– Sen met tehemä teatterin, filmin ja ääniin avula, paljastaa Wollmann.

Muistelushetkissä kuvasarjaluojat näytethään nimittäin pyblikymile filmii, joka käy sarjan ensimäistä ossaa läpi, ruutu ruuđulta. Samala ko filmi käy, muistelhaan Wollmann ja Karlsen sen ympäri, mitä ruuđuila satuthaan.

– Met olema ko karaktäärit kuvasarjassa, ja annama heile äänet. Lisäksi meilä oon muutamesti päälä samanlaiset vaattheet ko heilä.

Wollmann oon pitäny samanlaisen muistelushetken kuvasarjan ympäri muun muassa Kväänifestivaalin aikhaan Vesisaaressa ja Finmarkun internasunaalin litteratuurifestivaalin aikhaan Kirkkoniemessä.

– Koska visuaalinen muistelus oon niin tärkkee osa kuvasarjoi, oli se vaikkeeta luođa muistelushetki kuvasarjasta ko NILS & MAGGA. Mutta se näyttää siltä, ette meiđän tapa toimii. Muistelushetki oon hyvin vasthaanotettu, sannoo Wollmann.

Terje T Wollmann holder fortellerstund om NILS og MAGGA tegneserien i Kirkenes.

Samanaikhaisesti ko filmi käy, anttaa Terje T. Wollmann ja Kristoffer Karlsen äänet karaktääriile.

Foto: Evy Andersen / FINNLITT

Muistelushetken lisäksi kuvasarjanluojat meinathaan yhtheistyössä paikalisten kielisentteriitten kans järjestäät ”kvääni/saami kielileikin” niile koululaisile, jokka opetelhaan näitä kielii. Tämä tullee tapahtumhaan Puruvuonossa, Aksuvuonossa ja Lemmijovela.

– Met halluuma oppiit kväänin- ja saamenkielissii sannoi. Ja ko meilä oon mahđolisuus oppiit niitä nuorilta kielenoppiijoilta, haluamma met käyttäät sen mahđolisuuđen.

Leikissä kielenoppiijat annethaan Wollmannile ja Karlsenile kväänin- eli saamenkielisen sanan, jonka het sitte freistathaan arvata. Jos sana oon esimerkiksi ”koira”, häyđythään kuvasarjaluojiin arvata mikä se oon norjaksi, ja piirttäät se.

– Se saattaa olla tođela hauskaa lapsile, jos met esimerkiksi luulema ette se tarkoittaa kukkoo, ja met piirämä sen. Met uskoma, ette tämä leikki oon joukon hyvä niin meile, ette lapsile, sannoo Wollmann.

Jokhaisen sanan jälkhiin kuvittaaja Karlsen kans piirttää sen oikkeen sanan, samanaikhaisesti ko hän näyttää lapsile kunka se saatethaan piirttäät helposti.

– Niin molemat osapuolet saađhaan jotaki. Lapset opetethaan meile kväänin- ja saamenkieltä, ja met opetamma heitä piirtämhään. Lisäksi saamenkielen oppiijat oppii kväänii, ja kvääninkielen oppiijat saamee.

Monta rauttaa tulessa

Reisun lisäksi Wollmannila ja Karsenila oon monta muuta rautaa tulessa. NILS & MAGGA:n toinen osa tuli ulos viimi vuona, ja het toivothaan ette kolmas osa olis ulkona tämän vuođen aikana.

Terje T. Wollmann og Kristoffer Karlsen

Terje. T. Wollmann ja Kristoffer Karlsen iloithaan reisusta Finmarkuun.

Foto: privat

– Met olema saanu avustusta Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuniilta, joten met saatama aloittaat työn sen kans. Se tullee jatkamhaan histoorii siitä, mihin se toisessa osassa jäi.

Wollmannilla oon kans uussii plaanoi sarjale. Hän saattaa nimittäin paljastaat, ette NILS & MAGGA tullee heti olemhaan kans teatteriesitys.

– Tarkoituksena oon kehittäät muistelushetkee, ja tehđä siitä oikkee teatteriesitys. Jotta se oon mahđolista, tulen mie tekemhään yhtheistyötä kahđen hengen kans joila oon yhtheys Kvääniteatteriiin.

Vaikka plaanana oon, ette teatteriesitys tulis olemhaan osa DKS-reisuu oktooperikuussa, ei Wollmann vielä pysty sanomhaan enämpää.

– Met häyđymä ensin tulla valmhiiksi ensi viikon reisun kans. Met iloittemma tästä reisusta. Met tulema kohtiin! Mie olen pois Etelä-Varengista, ja Kristoffer Hammerfästistä. Mie en malta ođottaat ette met kohtaama meiđän pyblikymin, sannoo Wollmann.