Planlegger årlig kvensk filmfestival

Nordnorsk filmsenter (NNFS) ønsker å ta opp arven etter Norges ukårede konge for kvensk film, Anstein Mikkelsen. Målet er å skape arena der både Mikkelsens og andre produsenters filmer med kvensk tematikk, kan vises til publikum.

Kvensk film-møte i Alta

Nordnorsk Filmsenter inviterte til møte i Alta (Alattio) der kvensk film og dens fremtid ble diskutert. Det foregår et generasjonsskifte i kvensk filmproduksjon nå og nye krefter må til for å bære den kvenske kulturarven videre, ifølge deltakerne.

Foto: Anne Mari Rahkonen Berg / NRK

Kvenenes egen filmkonge Anstein Mikkelsen fra «Siivet» pensjonerer seg, og snart er kvensk filmproduksjon uten fast produsent. Dette ønsker nye krefter å gjøre noe med. På UiT - Norges arktiske universitet i Alta - møtte nylig 13 personer opp, alle med tilknytning til kvensk språk og kultur i Nord-Norge. Daglig leder for Nordnorsk Filmsenter, Tor Vadseth, sammen med filmkonsulent Ingrid Dokka, hadde invitert til et møte der fremtiden for kvensk film kunne diskuteres.

Tor Vadseth

Kvensk film er i aller høyeste grad en viktig del av nordnorsk mangfold, sier Tor Vadseth, leder for Nordnorsk Filmsenter. Det er viktig å produsere mye forskjellig for både barn og voksne.

Foto: Anne Mari Rahkonen Berg / NRK

Anstein Mikkelsen var ikke selv til stede, men hadde skrevet en komplett rapport om kvensk film, tv og video. Mikkelsen har produsert det aller meste av film om og med kvener, men har også tatt med andres produksjon slik at man enkelt kan få et totalblikk på produksjonen fra 1970 til nå.

Rapport om kvensk film, tv og video

Mikkelsen etterlyser konkrete tiltak for å sikre fremtiden for kvensk film, og håper at ingen andre behøver å bruke millioner av sine private penger for å ivareta kvenenes kulturarv i filmformat.

– NRK må øke sin satsing kraftig, det må finnes egne midler for kvensk film og filmtiltak, samarbeidet med kvenenes søskenminoritet i Tornedalen i Sverige må økes og egne arbeidsstipender for kvenske kunstnere må etableres, sier Mikkelsen.

NRK vil videreutvikle innholdet til den kvenske og norskfinske befolkningen. Det sier regionredaktør i nord, Tone Kunst. Hun er glad for jobben Anstein Mikkelsen har gjort.

– Anstein Mikkelsen har levert mange fine programmer som vi i en årrekke har hatt gleden av å dele med publikum, og vi vil takke han for godt samarbeid. Vi setter pris på alt engasjementet rundt vårt innhold, og NRK jobber med å videreutvikle innholdet vårt til den kvenske og norskfinske befolkningen. Mer samarbeid over landegrensene er noe av det vi ønsker å se på, sier hun.

Kvensk filmfestival i sikte

– Nordnorsk Filmsenter har ansvar for alt som dreier seg om filmproduksjon i Nord-Norge, både kortfilm og dokumentarproduksjon. Kvensk film er en del av det nordnorske uttrykket, og vi er nå på jakt etter nye konstellasjoner mellom folk som lager film og som kan bidra til at det fortsatt kan bli produsert innhold på kvensk, fortsetter daglig leder Tor Vadseth.

Den økonomiske situasjonen til kvensk film er svært vanskelig fordi slike produksjoner per dags dato ikke har noen øremerkede midler, men må konkurrere med lik linje med alle andre. Det er bare noen få i Norge som lager film om kvener og på kvensk, og det setter begrensninger for produksjonskapasiteten.

– Et meget viktig ledd i jakten for penger, er å ha tett dialog med maktmennesker, sier Tor Vadseth. Når det gjelder all minoritetskultur, er det viktig å gjøre et godt politisk arbeid. Det er viktig at man snakker med folk som har makta og med grasrota, og får frem de historiene som ligger der, råder Vadseth.

Kvensk film-møte i Alta

Hvordan berge fremtiden for kvensk film, var det store temaet på møtet i Alta. Fagfolk fra alle felt ønsker å fremme, trygge og ivareta den kvenske filmtradisjonen.

Foto: Anne Mari Rahkonen Berg / NRK

Egen arbeidsgruppe for Kvensk filmfestival

– VANN (VESI) er en nydannet lukket Facebook-gruppe som skal finne ulike strategier for å fremme nye produksjoner av kvensk film, spill, levende bilder og korte filmer på sosiale medier. Det er også viktig å hedre Anstein Mikkelsen for hans enorme innsats innen kvensk film, sier Vadseth.

Tidligere elev ved medieproduksjon i UiT i Alta, Birgitte Johnsen er medlem i denne gruppen og synes det er veldig viktig å bevare den kvenske kulturen i filmformat og få det frem til både unge og gamle.

Den kvenske kulturarven har på en eller annen måte vært en del av hennes liv helt fra barndommen selv om ikke alle i familien synes det kvenske var så viktig.

Birgitte Johnsen er opptatt av kvensk film, språk og kultur. Hun skulle ønske at hun hadde fått muligheten til å lære mer kvensk da hun var barn.

Stor interesse for nordnorske tema

Elin Johansen er medieviter ved UiT - Norges arktiske universitet i Alta, og underviser i fag med bachelor i medieproduksjon. Det skjer en del positivt på filmfeltet i nord, ifølge Johansen.

Filmforsker Elin Johansen

Medieviter Elin Johansen fra UiT i Alta, fremmer nordnorsk filmproduksjon på mange måter. Kvensk filmaften pleier å samle fullt hus i Alta.

Foto: Anne Mari Rahkonen Berg / NRK

– Generelt sett har det vært en veldig spennende utvikling i nord når det gjelder film. Det er stor interesse for all slags nordnorske tema, både samisk og kvensk. Kvensk språk er en truet språkgruppe, og det er et stort behov for å få frem flere produksjoner i kvensk språk.

Kvensk film er meget populært i Alta der det også finnes en stor kvensk befolkning. Elin Johansen er også leder for Alta Filmklubb som sammen med Alta Kvenforening / Alattion Kvääniseura viser kvenske filmer en gang i året.

– Det er i hovedsak Anstein Mikkelsens produksjoner som er blitt vist. Vi har faktisk fullt hus når vi viser kvenske filmer, sier Johansen.