Hopp til innhold

– Denne har jeg bare gått og ventet på

På tide, mener lærere om den nye boka om urfolk og nasjonale minoriteter som nylig kom ut. Kunnskapsmangelen og manglende læremidler i skolen om temaet er stort, bekrefter de.

Boka Urfolk og nasjonale minoriteter

Viktig og etterlengta lærebok om urfolk og nasjonale minoriteter er nylig gitt ut. Vi har venta på den, sier lærere.

Foto: Vilma Taubo / NRK

– Den har jeg bare gått å venta på, sier lektor i norsk ved Kvaløya videregående skole, Irene Larsen om den nye boka.

Boka «Urfolk og nasjonale minoriteter i skole og lærerutdanning» er nylig kommet ut. Den er skrevet av de to UiT-professorene Bengt-Ove Andreassen og Torjer A. Olsen.

Professor i nordisk språkvitenskap Hilde Sollid har skrevet om kvenene. Det er en viktig bok, skriver UiT Norges arktiske universitet på sin nettside.

Lærebok for første gang

Det er første gang det kommer ei bok for lærere og lærerstudenter som omhandler urfolk og nasjonale minoriteter i Norge. Urfolksperspektivet og kunnskap om de nasjonale minoritetene blir tydelig vektlagt i de nye læreplanmålene som trer i kraft denne høsten.

Inge Takøy og Irene Larsen, Kvaløya videregående skole

Lærerne Inge Takøy og Irene Larsen ved Kvaløya videregående skole er glad for at det endelig er kommet en lærebok om urfolk og nasjonale minoriteter.

Foto: Vilma Taubo / NRK

– Den skulle ha kommet for lenge siden, klart det er på tide. Det har vært altfor dårlige lærebøker på akkurat det området. Så det har vært altfor mye opp til hver enkelte lærer hvordan man skulle ta tak i det og undervise i det, sier Larsen.

Larsen tror det er veldig forskjellig fra lærer til lærer hvor mye folk vet om urfolk og de nasjonale minoritetene. Det samme sier avdelingsleder ved skolen, Inge Takøy.

– Pr. dags dato våger jeg den påstand at vi ikke er på det kunnskapsnivået ikke i Nord-Norge enn gang og langt mindre kanskje sør i landet som gjør at vi er i stand til å forvalte de fine bokstavene og de fine ordene som står i denne læreplanen, sier han.

Overraska over forpliktelsene

Torjer Olsen, professor ved senter for samiske studier i Tromsø, er en av forfatterne av den første hele fagboken som retter seg mot lærere og lærerstudenter. Han sier mange lærere innen lærerutdanningene har fått seg en overraskelse når de har forstått hvor sterke forpliktelsene og kravene til alle lærerutdanningene innen dette er.

Torjer Andreas Olsen, professor ved senter for samiske studier, Uit

Mange lærere er blitt overraska når de har forstått hvor sterke forpliktelsene og kravene i lærerutdanninga vedr. urfolk og nasjonale minoriteter.

Foto: Vilma Taubo / NRK

– Vi har stor respekt for at kunnskapsnivået når det gjelder urfolk og nasjonale minoriteter rundt omkring i skolene i Norge ikke er det høyeste fordi skolen og lærerutdanninga har ikke fokusert mye på dette. Det har vært underprioritert i mange, mange år, sier Olsen.

Hege Merete Somby er førsteamanuensis ved lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Slik det er i dag tror hun kunnskapen til lærere på området er litt tilfeldig.

Hege Merete Somby, førsteamanuensis Høgskolen Innlandet

– Den type problematikk som urfolk og nasjonale minoriteter møter er også overførbart til andre sider ved utdanninga, sier førsteamanuensis Hege Merete Somby.

Foto: privat


– Det er noen som er veldig opptatt av denne tematikken og så er det andre som har mindre kunnskap og som kanskje prøver å skaffe seg oversikt, men når de ikke finner det de leter etter med en gang så er det mye å sette seg inn i, sier hun.

Hun mener boka også er aktuell for andre sider ved utdanninga.

– Den type problematikk som urfolk og nasjonale minoriteter møter er også overførbart til andre sider ved utdanninga. Vi har også en del elever som kommer fra andre kulturer og andre land som møter en del av den samme fornorskningspolitikken som har vært gjort tidligere. Så boka har også overføringsverdi for andre temaer, sier hun.