Kamppailu osana minoriteettinuorten arkkee

Nuoret kunstnäärit ympäri arktista allaa päästhiin näyttäät kunka minoriteetit jouđuthaan kamppaila yhtheiskunnassa, ko Young Arctic Artists 2021 näyttely saapui Alattiohoon.

Young Arctic Artists 2021 KAMPPAILU / FIGHT kunstinäyttely oon nyt Alattiossa.

Young Arctic Artists 2021 KAMPPAILU / FIGHT kunstinäyttely oon nyt Alattiossa.

Foto: Åsne Kummeneje Mellem

10 nuorta arktisen alan kunstnääriitä kokkoonuthiin Alattiohoon ko Young Arctic Artists 2021 näyttely saapui Länsi-Finnmarkun pääkaupunkhiin viimi pyhänä.

Näyttely oon vuođen 2021 versjuuni isomasta internasjonaaliista näyttelyprosjektista, jota lappilainen kunstnääriiten yhđistys Lapin Taiteilijaseura oon järjestänny vuođesta 2016 asti. Moolina oon nostaa kartale nuoria kunstnääriitä arktiselta alalta.

Vuođen näyttely oon totteutettu kvääni perspektiivistä ja sen järjestämisessä oon ollu myötä kaksi nuorta kväänimiljööstä, Katriina Pedersen ja Åsne Kummeneje Mellem.

Kvääni perspektiivi

Se oli yksi ja puoli vuotta sitte ko Lapin taitelilijaseuran kaksi jäsentä, Savu Korteniemi ja Panu Johansson, otethiin kontaktii kvääniaktiviisti Pedersenhiin. Het oli juuri alkanheet vuođen 2021 YAA-näyttelyn kurattoriiksi ja halus, ette näyttely totteutthaan tällä kertaa kvääniin perspektiivistä.

Ette perspektiivi tulis tođela esile, toivothiin het, ette kurattorilaakissa olis kans nuorii ihmissii kväänimiljööstä. Näin het saathetais itte muistela mikä teema olis eriliikaisesti tärkkee nuorile kvääniile.

– Het otethiin kontaktii minnuu ja Åsnee, ja met lähđimä myötä näyttelyn järjestämisheen, sanoo Pedersen. Kummeneje Mellem oon kvääni kunstnääri, joka oon kans Kväänikunstnäärit liiton yksi perustaaja ja Kvääninuorten johtaaja.

Katriina Pedersen og Åsne Kummeneje Mellem var med på årets Young Arctic Artists utstilling som kuratorer.

Katriina Pedersen ja Åsne Kummeneje Mellem oon ollu myötä Young Arctic Artists 2021 näyttelyssä kuratööriinä. Kuvassa het olhaan Rovaniemellä, missä näyttely aukaisi ovet ensimäistä kerttaa.

Foto: Santeri Happonen

Laakissa kaksi suomalaista ja kaksi kainulaista kurtatöörii alethiin hunteeraamhaan näyttelyle teemaa, joka olis jollakin tappaa pois kväänimiljööstä, mutta joka kans samala passais muile nuorile kunstnääriile arktiselta alalta.

– Met halusima ette näyttelyssä oon kvääniperspektiivi ilman, ette siitä tullee kvääninäyttely.

Teemaksi valithiin lopulta FIGHT / KAMPPAILU. Se oon tunne, joka oon osa kväänikansan elämää ko het yritethään säilyttäät ja kehittäät ommaa trađisjuunii, kieltä ja kulttuurii norjalaistamispolitikkiaijan jälkheen. Mutta se oon samala teema, joka oon tuttu assii muileki minoriteettiroikile.

– Kamppailu oon elämys eli tunne jonka met jajama monen eri minoriteettiroikan kans. Ihmiset saatethaan kans kamppaila monela eri tavoin. Se saattaa olla fyysistä eli sisäistä kamppailuu. Se saattaa olla kamppailu omasta identiteetistä eli jotaki vasthaan, sannoo Pedersen.

Teeman kautta Young Arctic Artists 2021:n mooliksi tuli lisätä arktisten äänien diversiteetiä ja näyttäät, ette sielä assuu kans ihmisiä, jokka ei ole majoriteettii eikä heitä räknätä alkupöräiskansaksikhaan. Näyttelyn kautta kunstnäärit saatethaan näyttäät millaisia kamppailuita het itte ja minoriteettiroikat käyđhään.

Kamppailu saattaa olla kollektiivista eli individuaalista. Se saattaa koskee kulttuuria eli kieltä. Se saattaa olla hengelistä eli näkkyyvää. Pientä, suurta, tavalista, polittista – eli kaikkee näitä.

Katriina Pedersen / Young Arctic Artists

Usseita kamppailuita

Näyttelylä oli avajaiset Rovaniemelä septemperikuun alussa missä se kans oli esilä kuukauđen aijan. Ennen YAA-näyttelyt oon tyhä järjestetty Suomen Lapin pääkaupungissa, mutta nyt ensimäistä kerttaa se tuli kans Suomen rajjoin ulkopuolele.

Näyttely, joka oon totteutettu kvääni perspektiivistä, häyttyy kans tulla likemäs kväänikansaa, sano kuratööri Savu Korteniemi.

Alattiohoon ja Alattio kunstnääriiten yhdistyksen lokaalhiin näyttely saapui viimi viikola. Ko lokaalhiin käy sisäle, oon se heti selvää, arktisen alan nuoret kamppailee usseela eri tavoila ja usseen eri assiin puolesta. Kuraratööri Kummeneje Mellem sannoo, ette näyttelyyn osalistuvat kunstnääriit oon onnistunu kattoot teemaa monesta eri vinkelistä.

– Myötä oon niin sisäistä ko ulkoista kamppailuu. Kamppailuu olla osa jotaki eli tulla nähđyksi. Kamppailuu pittää kiini omasta kielestä ja kulttuurista. Työt, jotka oon esilä näyttelyssä, käyđhään kaikki selvästi läpi teemaa.

Näyttelytöitä oon monnii erilaissii: oon tekstiilii, tekstii, videoo, kuvvaa ja maalitöitä.

Samala näyttely ja teema oon ollu monele kunstnääriile mahđolisuus tutkiit ommaa identiteettii ja histooriaa kunstin kautta. Kummeneje Mellem muistelee, ette myötä oon esimerkiksi työ, joka käy läpi torniojokilaksolaisten histooriaa Ruotsissa 1960-luvula.

– Näkkee, ette tämä oon tärkkee teema nuorile kunstnääriile arktiselta alalta.

Maiya Syrstad Jerijervi käytti näyttelytyön mallina kuvvaa, missä hänen faari ja hänen veli oli nuorii.

Jerijärvi/Jerijervi 2021 / Maiya Syrstad Jerijervi

Foto: Maiya Syrstad Jerijervi
I Never Learn My Mother Tongue 2021
Ull farget med steinlav

I Never Learn My Mother Tongue 2021 / Åsne Kummeneje Mellem

Foto: Åsne Kummeneje Mellem
Täällä missä kuollut puu ei tarjoa siimestä 2020
Here where a dead tree does not provide shade
Johannes Heikkilä

Täällä missä kuollut puu ei tarjoa siimestä 2020 - Here where a dead tree does not provide shade / Johannes Heikkilä

Foto: Åsne Kummeneje Mellem
M Seppola Simonsen
Utvalg fra diktsamlingen Nord/Pohjoinen.

Utvalg fra diktsamlingen Nord/Pohjoinen / M Seppola Simonsen

Foto: Åsne Kummeneje Mellem
Sompasenvuoma 2021 / Ida Isak Westerberg

Sompasenvuoma 2021 / Ida Isak Westerberg

Foto: Åsne Kummeneje Mellem

Tutkii ommaa kväänin perinttöö

Koko arktinen ala oon myötä näyttelyssä. Kymmenen kunstnääriin joukossa on ihmissii Suomesta ja Norjasta, mutta kans Ruotista ja Venäjältä. Yksi kans Eestistä.

Maiya Syrstad Jerijervi er en kvensk kunstner fra Kirkenes.

Maiya Syrstad Jerijervi oon yksi nuori kunstnääri joka oli myötä Young Arctic Artists 2021:ssa kväänimiljööstä.

Foto: Åsne Kummeneje Mellem

Vaikka näyttely oli avvoin kaikile nuorile kunstnääriile arktiselta alalta, oli moolina eriliikaisesti saađa myötä usseita nuorii kväänimiljööstä. 23-ikhäinen Maiya Syrstad Jerijervi oon yksi heistä. Hän oon alun alkkain pois Kirkkoniemestä, mutta stuđeeraa nyt kunstii Uslussa Einar Granumin kunstifaakikoulussa.

– Mie en ole ollu kunstnääri vielä pitkhään, niin se oon fiinii olla myötä.

Näyttelytyönä Jerijervilä oon maalityö Jerijervi/Jerijärvi jonka kautta hän tutkii ommaa kväänin identiteettii ja perinttöö. Sen hän oon saanu omiin sannoin hänen faarilta, joka oon kans myötä työssä.

Näyttelytyö oon portrettimaalaus minun faarista ja hänen veljestä. Het molemat olthiin kainulaissii, mutta molemat kuoli äkisti sairautheen. Työ kuvvaa kunka joku assii saattaa ellää vaikka se oon jo kuolu – niinkö heiđän kväänin perintö minussa.

Kun näyttely oli Rovaniemelä, sai Jerijervi kans tehđä toisenki näyttelytyön Rovaniemen kunstimuseeumin seinhään. Se tullee pysymhään sielä pitkhään. Jerijervele kahđessa kunstinäyttelyssä myötä oleminen oon ollu hauska kokemus.

– Se oon ollu fiinii olla ”mailmankieroksela”, nauraa Jerijervi.

Maiya Syrstad Jerijervin toinen näyttelytyö oon Rovaniemen kunstimuseeumin seinälä.

Maiya Syrstad Jerijervin toinen näyttelytyö oon Rovaniemen kunstimuseeumin seinälä.

Foto: Arto Liiti / Arto Liiti

Kaksi viikkoa Alattiossa

Jos näyttelyn halluu nähđä, häyttyy Alattiohoon matkustaat nyt eli ensi viikola. Sen jälkheen se purethaan ja kamppailut oon kamppailtu.

Kummeneje Mellem toivoo, ette moni tulee katsomhaan näyttelyy.

Mie meinaan ette kaikkien, jokka asuthaan Alattiossa, häyđythään tulla kattomhaan tämä näyttely. Sie tulet oppimhaan paljon uutta, ei tyhä kvääniistä, mutta kans muista minoriteeteista.

Melkhein viikon uutiset, ukesnyheter på kvensk. Uke 46.

Melkhein viikon uutiset / Viikko 46

Melkhein viikon uutiset / Viikko 45