– Nordnorsk julesalme på kvensk ferdig akkurat i tide

Trygve Hoffs Nordnorsk julesalme får nå kvensk tekst. – Det er ekstra artig at Nordnorsk julesalme ble ferdig akkurat i det jula stunder til, sier Kristin Mellem.

Musiker Kristin Mellem, oversetter Mari Keränen og kantor i Grønnåsen Annemari Pelli.

– Vi håper mange kvener vil synge Nordnorsk julesalme på kvensk som del av sin julefeiring, sier musiker Kristin Mellem, her sammen med Mari Keränen som har oversatt teksten og kantor i Grønnåsen Annemari pelli.

Foto: Laila Lanes / NRK

– Siunattu sie päiva pääl’ vuonon, siunattu sie näkö pääl' maan.

Det synges i Grønnåsen kirke, tonen er velkjent, men ordene er litt annerledes enn det vi er vant til når Trygve Hoffs velkjente og kjære julesalme skal synges på kvensk.

Kantor Annemari Pelli og musiker Kristin Mellem prøver ut teksten og diskuterer rytmen sammen med Mari Keränen fra Kvensk institutt som har oversatt salmen til kvensk. Å gi salmen en kvensk tekst er ikke bare enkelt, i tillegg til at innholdet skal gjendiktes må også rytme og noter skal passe med teksten.

– Jeg er finsk, jeg skjønner alt, men kan ikke kvensk på den måten, er det naturlig på kvensk å ha det norske trykket? spør Pelli de andre.

Sammen blir de enige om lengden på notene og hvor det er naturlig å ha trykk. Sammen med dem har også Daniel Tobias Johansen Langhoff bidratt med dataprogrammering.

– Nordnorsk julesalme viktig for folk

Det var naturlig å få nettopp Nordnorsk julesalme oversatt.

– Folk er så glad i den, vi vil veldig gjerne synge den på kvensk også, sier Kristin Mellem. Og hun fortsetter:

– Trygve Hoff har truffet så nært det nordnorske, man kjenner seg sånn igjen. Det er så mye kjærlighet til landsdelen og naturen og til menneskene. Denne kjærligheta til landsdelen er noe også kvenene kjenner seg igjen i. Kvenene er en viktig del av Nord-Norge, så da blir det helt naturlig at Nordnorsk julesalme også skal kunne synges på kvensk.

Mari Keränen sier hun brukte lang tid på oversettelsen, den måtte modnes.

– Det var ikke lett, det kan jeg si. Det var mitt første oversettelsesoppdrag på kvensk. Jeg måtte legge den bort og så ta den fram igjen for å få den følelsen som er i sangen. Det var veldig spesielt.

– Føler du at du har klart å få fram den nordnorske følelsen?

– Ja, det håper jeg virkelig at jeg har fått til.

Musiker Kristin Mellem, oversetter Mari Keränen og kantor i Grønnåsen Annemari Pelli.

– Vi håper mange kvener vil synge Nordnorsk julesalme på kvensk som del av sin julefeiring, sier musiker Kristin Mellem, her sammen med Mari Keränen som har oversatt teksten og kantor i Grønnåsen Annemari pelli.

Foto: Laila Lanes / NRK

Leder kvensk salmekomite

Kristin Mellem leder «Kvensk salmekomité» som jobber med å få gitt ut en egen kvensk salmebok. De har jobba i flere år med å samle og systematisere kvenske salmer gjennom prosjektet «Gamle salmer mot nye tider» som eies av Nord-Hålogaland bispekontor.

Nylig fikk de et knippe med nyere, nordnorske salmer gjendikta til kvensk av Kvensk institutt, deriblant Nordnorsk julesalme.

– Den var en av de første sangene som blei foreslått, sier hun.

Komitéen har sørga for å få samla og oversatt 50 salmer på ulike finske språk. Kun en håndfull av dem er oversatt til kvensk eller meänkieli. Disse kommer nå kommer ut i et eget hefte i første omgang. Målet er en kvensk salmebok med kvenske/finske og norske tekster. De fleste av salmene er gamle finskspråklige salmer, så som Armon lapset.

– De kjennetegnes av vakre mollmelodier og sterke, livsnære tekster. I tillegg ville vi oversette noen nordiske, og noen nordnorske salmer, forteller Mellem.

Mange nordnorske salmer og sanger

Det er på tide med en kvensk salmebok, for mens den norske salmeboka kom på 1500-tallet har ikke kvenene har ikke hatt egen salmebok, sier hun.

– Vi fikk norsk og samisk salmebok på 1800-tallet og så har årene gått og generasjonene har kommet og gått. Og det har enda ikke kommet noe kvensk salmebok. Så det har vært øverst på lista over ting å prioritere til Utvalg for kvensk kirkeliv som er bispedømmerådets rådgivende organ.

– Først og fremst har vi ønska å hente de her vakre mollstemte salmene som hører til i den kvenske og læstadianske tradisjonen. Det er åndelige sanger som har vært mye i bruk. Kvenene bor jo i flere land og det skal også salmeboka gjenspeile, sier Mellem.

Mellem sier det er et omfattende kilde- og granskingsarbeid når slikt materiale skal klargjøres for en ny salmebok. Derfor ble det bestemt at det i første omgang skal utgis et salmehefte.

– Så kan kvener og andre interesserte prøvesynge, og komme med tilbakemelding på utvalget. Vi håper mange kvener vil synge den som del av sin julefeiring, sier hun.