Nærmere kventeater i Nordreisa

Målet om å få etablert et kventeater i Nordreisa er et skritt nærmere etter at fylkesråd for kultur og næring har innvilget inntil kr 370 000 til et forprosjekt.

Dødsfall

Fra forestillingen «Rallar og bus» som gikk for fulle hus for et par år siden.

Foto: Laila Lanes / NRK

Inger Birkelund i kulturbedriften ihana!, som er en av initiativtakerne, sier kventeateret vil være en stemme for hele den kvenske minoriteten, nasjonalt og internasjonalt.

Miljøet rundt Halti kvenkultursenter, med kulturbedriftene ihana!, Kultnett og ITU, foreslo i fjor at man starter jobben med et kventeater. I april vedtok landsmøtet til Norske Kveners Forbund å tiltre dette kravet.

I begrunnelsen fra fylkesrådet heter det at:

«Støttesatsen begrunnes i prosjektets sterke forankring i det regionale planverket, heri Handlingsplan for kvensk språk og kultur i Troms 2017 – 2020, i tillegg til at prosjektet står sentralt for å kunne utløse ytterligere verdiskaping tilknyttet kvensk kultur og historie i Nord-Troms, samt lykkes med tilstøtende prosjekter.»

Inger Birkelund skriver i en e-post:

«Engasjementet for kvensk kultur har blomstret i Nord-Troms som følge av Paaskiviikko og Halti Kvenkultursenter. Flere kulturbedrifter er etablert i regionen og de siste 10 årene er det blitt mange flotte, kvensk kulturproduksjoner med og av aktører fra Nord-Troms. Vi har også sett et stort engasjement blant amatører og fra publikum – vi vil gjerne formidle våre fortellinger selv! »

Inger Birkelund, Øystein Fredriksen, Daniel Wikslund

Inger Birkelund og Øystein Fredriksen har samarbeidet tett med Daniel Wikslund fra Sverige i flere prosjekter.

Foto: Laila Lanes / NRK

Miljøet i Nordreisa har gjort seg bemerket gjennom flere større oppsetninger de siste årene, som «Lansbyspel/Kyläpeli» og «Rallar og bus».

Birkelund er også opptatt av at en etablering av kventeater på Halti gi bidra med «stabil og bærekraftig tilgang på kompetanse og ressurser for å overbringe kulturarven til oppvoksende generasjoner!»

– Vi er heldige som har en fylkeskommune som har vilje og evne til å gå front for å løfte kvensk språk og kultur!, skriver hun.