Melkhein viikon uutiset - Viikko 48

Melkhein viikon uutiset fortsetter å ta opp ukens viktigste nyheter hver fredag på kvensk, men nå får du nyhetene også med lyd og bilde. Nyhetenene er tekstet både på kvensk og norsk.

Melkhein viikon uutiset fortsetter å ta opp ukens viktigste nyheter hver fredag på kvensk, men nå får du nyhetene også med lyd og bilde. Nyhetenene er tekstet både på kvensk og norsk.

Kotimaa

Sähkönhinta oon ollu korkkee koko maassa. Etelä-Norjassa hinnat oon ollu isot jo pitkän aijanjakson, mutta maanantaina kans Pohjois-Norjan sähkönhinta sai uuđen rekordin. Yksi kilowattitunti maksoi nimittäin jopa 2,25 kruunuu, joka oli enämpi ko koskhaan ennen. Etelässä hinta oli taas maanantaina yli 3,80 kruunuu.

Norjan hallitus oon luvanu, ette se tullee käyttämhään ensi vuona 2,)9 miljartii kruunuu sähkönhinnan leikkaamisheen. Leikkaukset tullee käytthöön 1. januarikuuta, ja kolmen ensimäisen talvikuukauđen aikana hinnat laskee noin 48 prosenttii.

Koronatappausten määrä kasuthaan meilä Norjassa. Eilen maassa registreerathiin 4140 uutta koronatappausta, joka oon kans uusi rekordi. Pittääksheen kontrollin ja välttääksheen, ette tervheyspalvelut joutuu liian kovile, otti Norjan hallitus käytthöön usheempii uusii koronarajoituksii tiistaina ja sitte taas tuorestaina.

Hallitus anbefaalaa muun muvassa suumaskin käyttöö, jos se ei ole mahđolista pittäät yhđen meeterin välimatkaa toishiin. Uslussa ja sen lähikomuuneissa suumaskin käyttö oon pakolista. Nämä komuunit saathiin kans muita paikalissii rajoituksii.

Muuten hallitus anbefaalaa vähenttäät lähikontaktiita koko maassa ja vaattii seittemen päivän karanteenii, jos sie asut hengen kans joka oon saanu tartunan ja se oon mahđolista, ette se oon omikron-variantti. Tämä koskee kans raavhaita, jotka oon ottanu koronavaksiinin.

Hallituksen moolina oon kans tarjota kaikile yli 18-vuođen ikhäisile kolmanen koronavaksiinin ennen päässiistä.

Hallitusparttiit ja SV tuli maanantaina yksimielisiksi seuraavan vuođen staatinbuđsjetista. Kahđen viikon tiukkoin neuvotteluitten jälkheen saatethiin staatinministeri Jonas Garh Støte, finassiministeri Trygve Slagsvold Vedum ja SV-johtaaja Audun Lysbakken viimein esitelä yhtheistyön tuloksen Isokäräjien vandrehallissa.

Buđsjetti tullee muun muvassa varmistamhaan, ette permiteeratut ja työttömät tulhaan kans ensi vuona saamhaan feeriärahhaa. Lisäksi parttiit tuli yksimielisiksi siitä, ette öljyindustriin C02-maksoi nostethaan lujasti, ja ette 21-ja 22-ikhäiset tulhaan saamhaan halveman hamphaittenhoitopalveluksen.

SV sai kans läpitte, ette ihmiset joila oon korkkee tienasti eli iso omaisuus, häyđythään maksaat enämpi veroo.

Mailma

Koronaviruksen uusi variantti, omikron, levvii mailmala. Tutkiijat ei vielä tieđä kummonen virus se oon, mutta se oon sikkari, ette se levvii noppeemin ja helpomin ko mikhään aijempi variantti. Nyt tutkiijat ympäri mailmaa freistathaan ymmärttäät kunka hyvin nykyset vaksiinit toimithaan sitä vasthaan.

Kans Norjassa oon havaitu ensimäiset tartunat ja nyt pöläthään, ette tappauksii tullee noppeesti lissää. Yksi omikron-variantin saanut henki oli esimerkiksi osalistunu joulufästiin Uslussa ja toiset viisi kymmentä osalistujaa oon nyt voinu saađa tartunan.

Se oon nyt sikkari, ette Magdalena Anderssonista tullee Ruottin ensimäinen naisstaatinministeri. Andersson valithiin uuđeksi staatinministeriksi jo kaksi viikkoo sitte, mutta hän luopui virasta tyhä seittemen tuntii valinan jälkhiin. Syynä oli Sosiaalidemokraatiiten hallituskumppani Miljööparttiin lähtö hallituksesta. Se tapahtui ko hallituksen buđsjettiehđotus ei menny läpi maan parlamentissa.

Maanantaina Andersson valithiin kuitenki virkhaan uuđesthaan, ja tullee nyt johtamhaan yhdenparttiinhallitusta.

Meiđän mailma

Ruijan Radio sai uuđen programijohtaajan. Frank Halvorsen, joka oon tunnettu jalkapallokommentoorina Alattiossa, tullee jatkamhaan Ruijan Kaijun joka viikkoisen radioprogramin tekkoo Radio Alattiola. Halvorsen tuli tunnetuksi kväänimiljöössä hänen radiosarjala ”Kvenene – en glemt minoritet”.

Ruijan kvääniliitto ja Ruijan Kaiku meinathaan jakkaat ensimäistä kerttaa kunniapalkinto Vuođen Kvääni. Het jajethaan palkinon herättääksheen positiivista huomiota kväänikansan ympärile. Palkinto jajethaan Kväänikansan päivänä, 16. marsikuuta.

Hei!

Har du tanker om saken du har lest, eller innspill generelt til Melkhein viikon uutiset? Send meg gjerne en e-post!