Hopp til innhold

Håper fortsatt på å få til et nasjonalt kvensk råd

Jobben med å få til et nasjonalt kvensk råd er ikke glemt. Etter at forslaget møtte en kald skulder fra departementshold i fjor, ansetter Halti kvenkultursenter nå en person som skal jobbe videre med saken.

Halti

En prosjektlederstilling ved Halti kvenkultursenter i Nordreisa skal jobbe videre for å finne ut om det er mulig å få oppretta et nasjonalt kvensk råd.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

I en stillingsutlysning som nå er lagt ut på Halti kvenkultursenters nettside kvenkultursenter.no går det fram at de søker etter en prosjektleder i 50 prosent stilling.

Prosjektlederstillingen skal ta seg av sekretariatsoppgaver tilknytta Kvensk råd, som er en samarbeidsplattform for kvenske lag og foreninger i Troms.

I tillegg skal prosjektlederen «utvikle og lede arbeidet med å se på mulighetene for et nasjonalt råd, dette i samarbeid med kvenske organisasjoner», heter det.

Daglig leder Pål Vegard Eriksen sier at prosjektlederen vil få en viss frihet i sitt arbeid. De har ikke klart for seg hvordan denne jobben skal gjøres.

– Veien må bli litt til mens man går, men vi må selvfølgelig involvere de kvenske organisasjonene i arbeidet, sammen må vi finne veien mot målet, men det er de som må definere hva dette skal bli, sier han.

Pål Vegard Eriksen

Daglig leder ved Halti kvenkultursenter, Pål Vegard Eriksen, sier de fortsatt håper at det skal bli mulig å få oppretta et nasjonalt kvensk råd.

Foto: Anne Mari Rahkonen Berg / NRK

Støtta et nasjonalt kvensk råd

I dag finnes et Kvensk råd i Troms.

Norske Kveners Forbund vedtok i april i 2019 at de ville jobbe med å få et felles nasjonalt kvensk råd. NKFs håp var at det nye kvenske rådet vil få formell status som høringsorgan for saker som gjaldt hele landet. Dette har ikke de kvenske organisasjonene i dag. De ulike kvenske organisasjonene støtta dette.

Det gjorde også daværende fylkesrådsleder, Willy Ørnebakk. – Initiativet er kjempespennende, sa han den gang.

Han mente også at det burde være enkelt å utvide dagens Kvensk råd til også å gjelde Finnmark når de to fylkene blei slått sammen til ett fylke.

– Det kan man jo gjøre nærmest på dagen, sa han til NRK Kvensk.

Han mente også at det da ville være naturlig at det fungerte som et nasjonalt råd.

Oppfordra til å søke om penger, fikk avslag

Men Kommunal – og moderniseringsdepartementet var ikke interessert i å ta noe initiativ til et slikt råd. Det gjorde statssekretær den gang, Anne Karin Olli (H), klart etter et møte i mai i fjor. Hun mente det måtte være opp til minoritetene sjøl å avgjøre hvordan de organiserer seg.

I en e-post til NRK Kvensk skrev hun: «Dersom det er behov for finansiering, er det mulig å søke tilskudd til å etablere et kvensk råd gjennom tilskuddsordningen til nasjonale minoriteter som forvaltes av Kulturrådet.»

Dette har Halti kvenkultursenter gjort. I vår sendte de en søknad om 360 000 kroner til Kulturrådet for å finansiere en slik stilling. Men til tross for statssekretærens tips uttalelse fikk de avslag.

– Konsekvensene av avslaget er blant anna at vi ikke får dekka honorar, reise og opphold for samarbeidspartnere, leie av lokaler og den slags. Vi må diskutere dette og se etter løsninger i lag med organisasjonene, og eventuelt se på andre tilskuddsordninger. Kvenkultursenteret kan ikke ta kostnadene alene, sier Eriksen.

Kvensk råd for Troms

Kvensk råd for Troms slik det var sammensatt i 2019, fra ve. Helge Huru fra Tromsø kvenforening, Tove Raappana Reibo fra ITU Kvensk Teater Trupp, Anne-Gerd Jonassen fra Kvænangen Qven og sjøsamisk forening, Rune Bjerkli fra Nordreisa kvensk-finsk forening, og Leif Bjørnar Seppola fra Skibotn kven- og finneforening

Foto: privat

Leder av Norske Kveners Forbund, Kai Petter Johansen, sier de ikke var overraska over avslaget, etter departementets uttalelser.

– Vi ser det som positivt at det arbeides videre med utredning av kvensk råd, sier han.

Men han viser til at det er en lang prosess og mener at en samtidig må se etter andre måter å løse utfordringene på når det gjelder medvirkning og dialog opp mot myndigheter og kvenene imellom.

Halti kvenkultursenter tok i et dialogmøte imed fylkeskommunen og NKF ansvaret for å ta saken videre. Det er det sentret nå gjør, sier Eriksen isom nnrømmer at det har tatt litt tid.

– Men nå er vi i gang, sier han.

Og til tross for avslaget på søknaden har de funnet penger til å lyse ut en halv stilling.

Det tar de fra en kombinert stilling som språk- og prosjektarbeider som blei lyst ut tidligere i år. Stillingen blei delt opp, og en språkarbeider blei ansatt i 50 prosent stilling, den andre halve delen var ment til dette, sier Eriksen.