Hopp til innhold

Lyngshesten kan bli turistattraksjon

Lyngshesten bør kunne brukes mer i reiselivsnæringa, det kan være med på å sikre framtida til den utryddingstrua hesten som var svært viktig også for kvenene.

Lyngshesten

Å bruke lyngshesten til turer i større grad enn i dag kan gjøre den mer attraktiv for hesteeiere og dermed være et bidrag til å redde den utryddingstrua hesten. Geirmund Vik har i flere tiår jobba for hestens framtid og har blant anna arrangert turer, her fra programmet Lykken er en lyngshest.

Foto: Laila Lanes / NRK

– Vi er så heldig i Troms at vi har en egen hest. Når vi ser hva islandshesten betyr for Island så har vi et ubrukt potensial for regionen, sier Birgit Nielsen.

Lyngshest-forkjemperen skal lede et forprosjekt som skal finne ut hvordan lyngshesten kan brukes i reiselivsnæringen. Det skal gjøre den mer attraktiv for folk slik at flere anskaffer seg hest.

Hatt stor betydning

Lyngshesten har lange tradisjoner i nord, brukt av både nordmenn, samer og kvener i århundrer. Hesten har vært viktig for landbruket i nord, og ikke minst som kulturbærer, sier ordfører i Balsfjord Gunda Johansen som sitter i styringsgruppa.

– Særlig her i området, i Balsfjord hadde hesten stor betydning for bureisningfolket som fikk tildelt gårder og teiger der det var dårlige muligheter, men med den smidige og allsidige hesten klarte de å få brutt jord der ingen skulle tro at det gikk an, sier hun.

Må øke interessen for hesten

Men hestens rolle har forandra seg, da traktoren kom blei det mindre bruk for den allsidige hesten.

Geirmund Vik

Lyngshesten har lange tradisjoner i nord som brukshest for både kvener, samer og nordmenn. Her er den i bruk på gården til Geirmund Vik og Birgit Nielsen i Nordreisa.

Foto: Laila Lanes / NRK

Det har ført til at det tallet på bedekninger og nye føll har gått drastisk ned. Siden 2004 har det blitt antall fødte føll gått ned fra 215 til 102 i 2017. Hesten står på FAO sin liste over utrydningstrua husdyrarter.

Så noe må gjøres for å øke interessen for hesten, sier Birgit Nielsen.

– Den må bli mer synlig og mer i bruk, sier hun.

Utreder mulighetene

Nå har hun fått penger fra åtte Troms-kommuner, Sparebank1 Nord-Norge og Troms fylkeskommune til forprosjektet: «Lyngshesten i Nord-Troms og Tromsøregionen. Identitetsbærer og berikelse».
Målet er å få flere til å bruke hesten i reiselivsøyemed.

– De fleste vil ha den som hobby, da kan det ligge til rette for å ha reiselivet som tilleggsnæring.

Hun mener det også er viktig å passe på at det ikke blir for komplisert.

– At man kan komme til folk som har lyngshest, som er glad i hesten og entusiastisk og som kan fortellingene om hesten – som også er fortellingene om oss, det er interessant for besøkende, sier hun.

Styringsgruppa Lyngshest-prosjekt

Styringsgruppa hadde sist første møte denne uka, fra venstre Georg Sichelschmidt, Heidi Elvebo, Birgit Nielsen, Gunda Johansen og Øyvind Evanger.

Foto: Laila Lanes / NRK

Reiselivssjef Georg Sichelschmidt i Visit Lyngenfjord sitter også i styringsgruppa og tror det kan være interessant for reiselivet.

– Jeg tror at lyngshesten er en ekte opplevelse fra regionen. Hvis vi får til gjennom prosjektet å utvikle gode produkter, er det noe folk er villig til å betale, sier han.

Nielsen sier de er i startfasen og driver på med kartlegging foreløpig.

– Hvis folk som hører om dette vil vite mer, er det bare å ta kontakt med meg, sier hun.