Hopp til innhold

Landsbyspelet i Nordreisa får penger

– Dette er et prosjekt for framtiden, det er flott å kunne bidra til dette, sier fylkesråd Sigrid Ina Simonsen (Ap) som vil at spelet skal bli en årlig foreteelse.

Skuespillere på en elvebåt i mørket, en fakkel er det eneste som lyser opp. Fra forestillingen Kyläpeli i Nordreisa.
Foto: Geli Goldmann

Fylkesrådet skriver i en pressemelding at de har innvilget inntil 750.000 kroner til prosjektet Kyläpeli. Målet er å utvikle og forankre en samarbeidsmodell som sikrer Kyläpeli som årlig kvensk formidlingsaktivitet i Reisadalen i Nordreisa kommune.

«Kyläpeli/Landsbyspel - formidling av kvensk kultur som grunnlag for bærekraftig reiselivsutvikling» ble gjennomført for første gang høsten 2017, da som et forprosjekt i forbindelse med Forskningsdagene.

To forestillingene gikk med fulle hus, over 300 mennesker fikk sett og hørt fortellingen som startet ved Halti kvenkultursenter og endte opp i Reisadalen, ved Ovi Raishiin, døra til nasjonalparken.

Halti kvenkultursenter ønsker i et toårig prosjektet å bygge videre på erfaringene de fikk. Målet er å forankre et bærekraftig samarbeid og sikre at man kan gjennomføre Kyläpeli som reiselivsarrangement årlig. Arrangementet skal fremme kulturell, sosial og økonomisk verdiskapning for samarbeidspartene og lokale kultur- og reiselivsbedrifter.

Fra prøver av forestillingen Kyläpeli

Fra prøvene før første gangs oppførelse høsten 2017.

Foto: Inger Birkelund


Prosjektet er i regi av Halti kvenkultursenter, men flere bidrar i samarbeidet, heriblant Halti nasjonalparksenter, Halti næringshage, Nord-Troms museum og ITU Kvensk Teater Trupp, i tillegg til representanter fra reiselivet.

«Prosjektet finansieres gjennom et spleiselag med blant annet Nordreisa kommune, der Troms fylkeskommune bidrag utgjør 50 % av totalkostnadene på totalt 1,5 mill. kroner», skriver fylkeskommunen i sin pressemelding.

– Dessverre har det for mange av oss i nord vært utfordringer tilknyttet tilgangen på vår kulturhistoriske tilhørighet som følge av fornorskningsprosessen. Dette prosjektet går inn som en del av innsatsen fra Troms fylkeskommune for å rette på dette, i tråd med handlingsplan for kvensk språk og kultur i Troms, som ble vedtatt i fjor. Men samtidig er dette er prosjekt for framtiden, og da ikke minst i forhold til de mulighetene som ligger for verdiskaping for reiselivet i regionen. Det er flott å kunne bidra til dette!, sier fylkesråd Simonsen.

– Vi jublet på Halti

Inger Birkelund i Ihaha!, som er inititativtaker til prosjektet, er svært glad for tildelingen.

– Vi jublet på Halti da vi fikk vite at fylkeskommunen valgte å satse på Kyläpeli som reiselivsattraksjon!, skriver hun i en e-post til NRK Kvääni.

Hun sier det ble lagt ned frivillige arbeidstimer omregnet til mer enn en million kroner i fjor for å gjennomføre forprosjekt og urpremiére.

Inger Birkelund

Inger Birkelund i Ihana!, som er initiativtaker til prosjektet, er svært glad for tildelingen.

Foto: Laila Lanes / NRK

– Først og fremst gjorde alle våre amatører og frivillige en fantastisk innsats – uten dem blir det ikke noe spel, sier hun.

Men hun sier også at samarbeidspartnerne som deltok i den første oppsetningen la ned store ressurser.

– Midlene fra Fylkeskommunen gir oss ressurser til å profesjonalisere samarbeidet – slik at det kan bli bærekraftig over tid.

Nå skal de jobbe videre for å knytte til seg flere reiselivsbedrifter for å øke publikums opplevelse av å «komme til et område med kvensk bosetting og historie – hvor norsk, kvensk og samisk kultur har levd sammen over lang tid».